جستجو
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
100 کالا
کیک یزدی برند رولت
کیک یزدی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
38,000
5%
هر کیلو گرم 36,100 تومان
شیرینی کشمشی برند رولت
شیرینی کشمشی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
50,000
5%
هر کیلو گرم 47,500 تومان
شیرینی دانمارکی لقمه ای کنجدی برند رولت
شیرینی دانمارکی لقمه ای کنجدی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
60,000
5%
هر کیلو گرم 57,000 تومان
شیرینی دانمارکی برشی دارچینی برند رولت
شیرینی دانمارکی برشی دارچینی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
60,000
5%
هر کیلو گرم 57,000 تومان
شیرینی دانمارکی شکری برند رولت
شیرینی دانمارکی شکری برند رولت
مقایسه
shopping-cart
60,000
5%
هر کیلو گرم 57,000 تومان
شیرینی کره ای نازک خلالی برند رولت
شیرینی کره ای نازک خلالی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی لوتکا جور برند رولت
شیرینی لوتکا جور برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی لوتکا نارگیلی برند رولت
شیرینی لوتکا نارگیلی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای نازک پسته ای برند رولت
شیرینی کره ای نازک پسته ای برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی مشهدی پسته برند رولت
شیرینی مشهدی پسته برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مخصوص برند رولت
شیرینی کره ای مخصوص برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای نازک کنجد برند رولت
شیرینی کره ای نازک کنجد برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی ساق عروس پسته ای برند رولت
شیرینی ساق عروس پسته ای برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مخصوص دو شکلات کنار هم برند رولت
شیرینی کره ای مخصوص دو شکلات کنار هم برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی لوتکا کنجدی برند رولت
شیرینی لوتکا کنجدی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی لوتکا خطی برند رولت
شیرینی لوتکا خطی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مارسبانی مخصوص برند رولت
شیرینی کره ای مارسبانی مخصوص برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی ساق عروس خطی برند رولت
شیرینی ساق عروس خطی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی ساق عروس تخمه آفتابگردان برند رولت
شیرینی ساق عروس تخمه آفتابگردان برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مخصوص جور برند رولت
شیرینی کره ای مخصوص جور برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مارسبانی سه گوش برند رولت
شیرینی کره ای مارسبانی سه گوش برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای پاپیونی برند رولت
شیرینی کره ای پاپیونی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای نازک خطی برند رولت
شیرینی کره ای نازک خطی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی لوتکا پسته برند رولت
شیرینی لوتکا پسته برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای نازک تخمه ای برند رولت
شیرینی کره ای نازک تخمه ای برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی تر نارگیلی برند رولت
شیرینی تر نارگیلی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی ساق عروس کنجدی برند رولت
شیرینی ساق عروس کنجدی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مخصوص چاپ ستاره برند رولت
شیرینی کره ای مخصوص چاپ ستاره برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مارسبانی دو سر پیچ برند رولت
شیرینی کره ای مارسبانی دو سر پیچ برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مارسبانی چاپ دار برند رولت
شیرینی کره ای مارسبانی چاپ دار برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای مخصوص دو شکلات خطی برند رولت
شیرینی کره ای مخصوص دو شکلات خطی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی مشهدی شکلاتی برند رولت
شیرینی مشهدی شکلاتی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی کره ای زبان برند رولت
شیرینی کره ای زبان برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی ساق عروس خلال بادامی برند رولت
شیرینی ساق عروس خلال بادامی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی ساق عروس نارگیلی برند رولت
شیرینی ساق عروس نارگیلی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
70,000
5%
هر کیلو گرم 66,500 تومان
شیرینی آلمانی نارگیلی کاکائویی برند رولت
شیرینی آلمانی نارگیلی کاکائویی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
75,000
5%
هر کیلو گرم 71,250 تومان
شیرینی آلمانی نارگیلی زعفرانی برند رولت
شیرینی آلمانی نارگیلی زعفرانی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
75,000
5%
هر کیلو گرم 71,250 تومان
شیرینی آلمانی نارگیلی کنجدی برند رولت
شیرینی آلمانی نارگیلی کنجدی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
75,000
5%
هر کیلو گرم 71,250 تومان
شیرینی آلمانی پسته برند رولت
شیرینی آلمانی پسته برند رولت
مقایسه
shopping-cart
75,000
5%
هر کیلو گرم 71,250 تومان
شیرینی آلمانی نارگیلی برند رولت
شیرینی آلمانی نارگیلی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
75,000
5%
هر کیلو گرم 71,250 تومان
باقلوا استانبولی دلبر برند رولت
باقلوا استانبولی دلبر برند رولت
مقایسه
shopping-cart
75,000
5%
هر کیلو گرم 71,250 تومان
شیرینی نان خامه ای درشت برند رولت
شیرینی نان خامه ای درشت برند رولت
مقایسه
shopping-cart
80,000
5%
هر کیلو گرم 76,000 تومان
شیرینی فرانسوی برج میلادی برند رولت
شیرینی فرانسوی برج میلادی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
80,000
5%
هر کیلو گرم 76,000 تومان
شیرینی نان خامه ای درشت شکلاتی
شیرینی نان خامه ای درشت شکلاتی
مقایسه
shopping-cart
80,000
5%
هر کیلو گرم 76,000 تومان
شیرینی دسری کاراملی کله گاوی برند رولت
شیرینی دسری کاراملی کله گاوی برند رولت
مقایسه
shopping-cart
80,000
5%
هر کیلو گرم 76,000 تومان
شیرینی فرانسوی رولت برند رولت
شیرینی فرانسوی رولت برند رولت
مقایسه
shopping-cart
80,000
5%
هر کیلو گرم 76,000 تومان
چیزکیک تنوری برند رولت
چیزکیک تنوری برند رولت
مقایسه
shopping-cart
80,000
5%
هر کیلو گرم 76,000 تومان
دسر لیوانی تیرامیسو برند رولت
دسر لیوانی تیرامیسو برند رولت
مقایسه
shopping-cart
80,000
5%
هر کیلو گرم 76,000 تومان
راه های ارتباطی

آدرس : تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، نبش بزرگراه زین الدین، پلاک ۶۱
تلفن: ۹۶۶۴7-۰۲۱
ایمیل: info@BeroozResaan.com
آپارات
تلگرام
یوتیوب
اینستاگرام
لینکداین
توییتر
دانلود اپلیکیشن


به روز رسان

به روز رسان ( بروزرسان ) شرکتی در حوزه تامین و توزیع محصولات تازه میباشد که این امکان را به مصرف کننده میدهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب و تنوع بسیار بالا، جدیدترین تاریخ تولید.و مناسب ترین قیمت، با رعایت کامل زنجیره سرد مستقیما از تولید کننده خریداری نماید،حوزه فعالیت مجموعه به روز رسان شامل محصولات پروتئینی (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، کله پاچه، دل و جگر، سیرآب شیردان، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی، میگو، شاه میگو، تخم مرغ، تخم بلدرچین، سوسیس، کالباس و لبنیات شیر، شیر گوسفندی، شیر گاوی، شیر شتر، شیر کم چرب، شیر نیم چرب، شیر کامل، شیر بدون چربی، شیر طعم دار،ماست، ماست گاوی، ماست گوسفندی، ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست همزده، ماست پروبیوتیک، ماست طعم دار، پنیر، پنیر گاوی، پنیر گوسفندی، پنیر سفید،پنیر خامه ای،پنیر پروسس، پنیر تبریزی پنیر گودا، پنیر لاکتیکی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر لیقوان، خامه، خامه صبحانه، سر شیر، خامه قنادی، خامه طعم دار، کره، کره پاستوریزه، کره طعم دار، کره مارگارین، کره بادام زمینی، کره پسته، کره فندق، دوغ،دوغ گاوی، دوغ گوسفندی، دوغ ...  بیشتر

نمادها

عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی
logo-samandehi
image

©1399- بازار آنلاین به روز رسان - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به روز رسان فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد