جستجو
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
67 کالا
همبرگر گوشت معمولی30% هایزم 500 گرمی
همبرگر گوشت معمولی30% هایزم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
21,000
25%
هر بسته 15,750 تومان
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 500 گرمی
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
24,000
25%
هر بسته 18,000 تومان
کالباس %60 گوشت (مکزیکی) هایزم وکیوم 250 گرمی
کالباس %60 گوشت (مکزیکی) هایزم وکیوم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
29,200
25%
هر بسته 21,900 تومان
سوسیس کوکتل ساده 55% هایزم وکیوم 500 گرمی
سوسیس کوکتل ساده 55% هایزم وکیوم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
33,900
25%
هر بسته 25,425 تومان
سوسیس کوکتل دودی 55% هایزم وکیوم 500 گرمی
سوسیس کوکتل دودی 55% هایزم وکیوم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
34,700
25%
هر بسته 26,025 تومان
کالباس مرغ و قارچ 55% هایزم وکیوم 250 گرمی
کالباس مرغ و قارچ 55% هایزم وکیوم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
38,100
25%
هر بسته 28,575 تومان
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم وکیوم 250 گرمی
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم وکیوم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
38,500
25%
هر بسته 28,875 تومان
کالباس خشک گوشت 60% هایزم وکیوم 250 گرمی
کالباس خشک گوشت 60% هایزم وکیوم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
38,900
25%
هر بسته 29,175 تومان
ژامبون مرغ 90% هایزم وکیوم 250 گرمی
ژامبون مرغ 90% هایزم وکیوم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
40,300
25%
هر بسته 30,225 تومان
سوسیس بلغاری %55 گوشت قرمز هایزم وکیوم 500 گرمی
سوسیس بلغاری %55 گوشت قرمز هایزم وکیوم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
42,800
25%
هر بسته 32,100 تومان
رول کالباس مارتادلا 40% هایزم
رول کالباس مارتادلا 40% هایزم
مقایسه
shopping-cart
43,800
25%
هر کیلو گرم 32,850 تومان
هات داگ ساده 55% هایزم وکیوم 500 گرمی
هات داگ ساده 55% هایزم وکیوم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
44,600
25%
هر بسته 33,450 تومان
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 1000 گرمی
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 1000 گرمی
مقایسه
shopping-cart
45,000
25%
هر بسته 33,750 تومان
ژامبون مخلوط 90% هایزم وکیوم 250 گرمی
ژامبون مخلوط 90% هایزم وکیوم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
46,300
25%
هر بسته 34,725 تومان
رول کالباس مارتادلا مخصوص 40% هایزم
رول کالباس مارتادلا مخصوص 40% هایزم
مقایسه
shopping-cart
50,700
25%
هر کیلو گرم 38,025 تومان
کباب لقمه گوشت قرمز %70 منجمد هایزم 450 گرمی
کباب لقمه گوشت قرمز %70 منجمد هایزم 450 گرمی
مقایسه
shopping-cart
51,600
25%
هر جعبه 38,700 تومان
کالباس %90 گوشت قرمز هایزم وکیوم 250 گرمی
کالباس %90 گوشت قرمز هایزم وکیوم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
53,600
25%
هر بسته 40,200 تومان
سوسیس کوکتل ساده 55% هایزم
سوسیس کوکتل ساده 55% هایزم
مقایسه
shopping-cart
53,800
25%
هر کیلو گرم 40,350 تومان
همبرگر گوشت ممتاز 60% هایزم 500 گرمی
همبرگر گوشت ممتاز 60% هایزم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
54,400
25%
هر بسته 40,800 تومان
هات داگ ممتاز 70% هایزم وکیوم 500 گرمی
هات داگ ممتاز 70% هایزم وکیوم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
56,500
25%
هر بسته 42,375 تومان
کوکتل دودی 55% هایزم
کوکتل دودی 55% هایزم
مقایسه
shopping-cart
56,600
25%
هر کیلو گرم 42,450 تومان
همبرگر گوشت مخصوص 75% هایزم 500 گرمی
همبرگر گوشت مخصوص 75% هایزم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
59,600
25%
هر بسته 44,700 تومان
رول کالباس خشک مکزیکی گوشت قرمز 60% هایزم
رول کالباس خشک مکزیکی گوشت قرمز 60% هایزم
مقایسه
shopping-cart
62,600
25%
هر کیلو گرم 46,950 تومان
کالباس خشک مکزیکی خانواده 60% هایزم 500 گرمی
کالباس خشک مکزیکی خانواده 60% هایزم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
62,600
25%
هر کیلو گرم 46,950 تومان
هات داگ ساده 55% هایزم
هات داگ ساده 55% هایزم
مقایسه
shopping-cart
64,000
25%
هر کیلو گرم 48,000 تومان
سوسیس هات داگ پنیر 55% هایزم وکیوم 500 گرمی
سوسیس هات داگ پنیر 55% هایزم وکیوم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
64,800
25%
هر بسته 48,600 تومان
کوکتل ممتاز 70% هایزم وکیوم 500 گرمی
کوکتل ممتاز 70% هایزم وکیوم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
66,800
25%
هر بسته 50,100 تومان
همبرگر گوشت کلاسیک 90% هایزم 500 گرمی
همبرگر گوشت کلاسیک 90% هایزم 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
67,400
25%
هر بسته 50,550 تومان
رول کالباس لیونر پسته دار 55% هایزم
رول کالباس لیونر پسته دار 55% هایزم
مقایسه
shopping-cart
74,100
25%
هر کیلو گرم 55,575 تومان
سوسیس هات داگ ممتاز 70% هایزم
سوسیس هات داگ ممتاز 70% هایزم
مقایسه
shopping-cart
80,100
25%
هر کیلو گرم 60,075 تومان
رول کالباس کراکف پنیردار 70% هایزم
رول کالباس کراکف پنیردار 70% هایزم
مقایسه
shopping-cart
84,200
25%
هر کیلو گرم 63,150 تومان
رول کالباس مرغ ممتاز 70% هایزم
رول کالباس مرغ ممتاز 70% هایزم
مقایسه
shopping-cart
84,300
25%
هر کیلو گرم 63,225 تومان
هات داگ دودی 70% هایزم
هات داگ دودی 70% هایزم
مقایسه
shopping-cart
84,800
25%
هر کیلو گرم 63,600 تومان
سوسیس کوکتل ممتاز 70% هایزم
سوسیس کوکتل ممتاز 70% هایزم
مقایسه
shopping-cart
86,100
25%
هر کیلو گرم 64,575 تومان
کوکتل پنیردار گوشت قرمز 55% هایزم
کوکتل پنیردار گوشت قرمز 55% هایزم
مقایسه
shopping-cart
88,200
25%
هر کیلو گرم 66,150 تومان
سوسیس هات داگ پنیر 55% هایزم
سوسیس هات داگ پنیر 55% هایزم
مقایسه
shopping-cart
88,200
25%
هر کیلو گرم 66,150 تومان
رول کالباس خشک دانمارکی 60% هایزم
رول کالباس خشک دانمارکی 60% هایزم
مقایسه
shopping-cart
94,200
25%
هر کیلو گرم 70,650 تومان
رول ژامبون کرات 70% هایزم
رول ژامبون کرات 70% هایزم
مقایسه
shopping-cart
99,900
25%
هر کیلو گرم 74,925 تومان
رول کالباس خشک 60% گوشت هایزم
رول کالباس خشک 60% گوشت هایزم
مقایسه
shopping-cart
107,400
25%
هر کیلو گرم 80,550 تومان
رول کالباس خشک ممتاز 70% هایزم
رول کالباس خشک ممتاز 70% هایزم
مقایسه
shopping-cart
124,800
25%
هر کیلو گرم 93,600 تومان
رول کالباس پپرونی 70% هایزم
رول کالباس پپرونی 70% هایزم
مقایسه
shopping-cart
125,600
25%
هر کیلو گرم 94,200 تومان
رول کالباس گوشت و مرغ پرسی 90% هایزم
رول کالباس گوشت و مرغ پرسی 90% هایزم
مقایسه
shopping-cart
127,500
25%
هر کیلو گرم 95,625 تومان
رول کالباس گوشت ممتاز 80% هایزم
رول کالباس گوشت ممتاز 80% هایزم
مقایسه
shopping-cart
137,600
25%
هر کیلو گرم 103,200 تومان
رول کالباس مخلوط گوشت و مرغ 90% هایزم
رول کالباس مخلوط گوشت و مرغ 90% هایزم
مقایسه
shopping-cart
143,400
25%
هر کیلو گرم 107,550 تومان
رول ژامبون گوشت 90% هایزم
رول ژامبون گوشت 90% هایزم
مقایسه
shopping-cart
187,300
25%
هر کیلو گرم 140,475 تومان
رول کالباس گوشت نوروزی 90% هایزم
رول کالباس گوشت نوروزی 90% هایزم
مقایسه
shopping-cart
206,800
25%
هر کیلو گرم 155,100 تومان
راه های ارتباطی

آدرس : تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، نبش بزرگراه زین الدین، پلاک ۶۱
تلفن: ۹۶۶۴7-۰۲۱
ایمیل: info@BeroozResaan.com
آپارات
تلگرام
یوتیوب
اینستاگرام
لینکداین
توییتر
دانلود اپلیکیشن


به روز رسان

به روز رسان ( بروزرسان ) شرکتی در حوزه تامین و توزیع محصولات تازه میباشد که این امکان را به مصرف کننده میدهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب و تنوع بسیار بالا، جدیدترین تاریخ تولید.و مناسب ترین قیمت، با رعایت کامل زنجیره سرد مستقیما از تولید کننده خریداری نماید،حوزه فعالیت مجموعه به روز رسان شامل محصولات پروتئینی (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، کله پاچه، دل و جگر، سیرآب شیردان، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی، میگو، شاه میگو، تخم مرغ، تخم بلدرچین، سوسیس، کالباس و لبنیات شیر، شیر گوسفندی، شیر گاوی، شیر شتر، شیر کم چرب، شیر نیم چرب، شیر کامل، شیر بدون چربی، شیر طعم دار،ماست، ماست گاوی، ماست گوسفندی، ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست همزده، ماست پروبیوتیک، ماست طعم دار، پنیر، پنیر گاوی، پنیر گوسفندی، پنیر سفید،پنیر خامه ای،پنیر پروسس، پنیر تبریزی پنیر گودا، پنیر لاکتیکی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر لیقوان، خامه، خامه صبحانه، سر شیر، خامه قنادی، خامه طعم دار، کره، کره پاستوریزه، کره طعم دار، کره مارگارین، کره بادام زمینی، کره پسته، کره فندق، دوغ،دوغ گاوی، دوغ گوسفندی، دوغ ...  بیشتر

نمادها

عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی
logo-samandehi
image

©1399- بازار آنلاین به روز رسان - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به روز رسان فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد