مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
67 کالا
همبرگر معمولی 30% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
همبرگر معمولی 30% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
shopping-cart
25,700
25%
هر بسته 19,275 تومان
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 500 گرمی
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 500 گرمی
shopping-cart
29,300
25%
هر بسته 21,975 تومان
کالباس 60% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 60% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
shopping-cart
30,600
25%
هر بسته 22,950 تومان
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
shopping-cart
35,200
25%
هر بسته 26,400 تومان
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
42,500
25%
هر بسته 31,875 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
کوکتل 55% گوشت قرمز با طعم دود هایزم 500 گرمی
shopping-cart
43,400
25%
هر بسته 32,550 تومان
کالباس 55% گوشت مرغ با قارچ هایزم 250 گرمی
کالباس 55% گوشت مرغ با قارچ هایزم 250 گرمی
shopping-cart
45,700
25%
هر بسته 34,275 تومان
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
shopping-cart
46,200
25%
هر بسته 34,650 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
shopping-cart
46,700
25%
هر بسته 35,025 تومان
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
shopping-cart
48,500
25%
هر بسته 36,375 تومان
سوسیس بلغاری %55 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
سوسیس بلغاری %55 گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
53,400
25%
هر بسته 40,050 تومان
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
shopping-cart
55,000
25%
هر کیلو گرم 41,250 تومان
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
shopping-cart
55,500
25%
هر بسته 41,625 تومان
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
55,800
25%
هر بسته 41,850 تومان
کباب لقمه گوشت قرمز %70 منجمد هایزم 450 گرمی
کباب لقمه گوشت قرمز %70 منجمد هایزم 450 گرمی
shopping-cart
56,800
25%
هر جعبه 42,600 تومان
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 1 کیلوگرمی
فلافل منجمد آماده مصرف هایزم 1 کیلوگرمی
shopping-cart
59,200
25%
هر بسته 44,400 تومان
همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
shopping-cart
59,900
25%
هر بسته 44,925 تومان
کالباس گوشت 40% - مارتادلا مخصوص هایزم
کالباس گوشت 40% - مارتادلا مخصوص هایزم
shopping-cart
63,000
25%
هر کیلو گرم 47,250 تومان
کالباس %90 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس %90 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
shopping-cart
64,400
25%
هر بسته 48,300 تومان
همبرگر مخصوص 75% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
همبرگر مخصوص 75% گوشت قرمز منجمد هایزم 500 گرمی
shopping-cart
65,600
25%
هر بسته 49,200 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل ساده هایزم
shopping-cart
67,000
25%
هر کیلو گرم 50,250 تومان
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
70,600
25%
هر بسته 52,950 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل دودی هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز - کوکتل دودی هایزم
shopping-cart
71,000
25%
هر کیلو گرم 53,250 تومان
هات داگ پنیر 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
هات داگ پنیر 55% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
81,000
25%
هر بسته 60,750 تومان
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
هات داگ ساده 55% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
83,000
25%
هر کیلو گرم 62,250 تومان
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
کوکتل ممتاز 70% گوشت قرمز هایزم 500 گرمی
shopping-cart
83,400
25%
هر بسته 62,550 تومان
کالباس 60% گوشت مرغ هایزم
کالباس 60% گوشت مرغ هایزم
shopping-cart
89,000
25%
هر کیلو گرم 66,750 تومان
کالباس 55% گوشت قرمز - لیونر پسته دار هایزم
کالباس 55% گوشت قرمز - لیونر پسته دار هایزم
shopping-cart
93,000
25%
هر کیلو گرم 69,750 تومان
سوسیس 70% گوشت قرمز - هات داگ ممتاز هایزم
سوسیس 70% گوشت قرمز - هات داگ ممتاز هایزم
shopping-cart
100,000
25%
هر کیلو گرم 75,000 تومان
کالباس 60% گوشت با پنیر - کراکف هایزم
کالباس 60% گوشت با پنیر - کراکف هایزم
shopping-cart
101,000
25%
هر کیلو گرم 75,750 تومان
کالباس مرغ 70% هایزم
کالباس مرغ 70% هایزم
shopping-cart
101,000
25%
هر کیلو گرم 75,750 تومان
هات داگ دودی 70% گوشت قرمز هایزم
هات داگ دودی 70% گوشت قرمز هایزم
shopping-cart
106,000
25%
هر کیلو گرم 79,500 تومان
سوسیس 70% گوشت قرمز - کوکتل ممتاز هایزم
سوسیس 70% گوشت قرمز - کوکتل ممتاز هایزم
shopping-cart
108,000
25%
هر کیلو گرم 81,000 تومان
سوسیس 55% گوشت قرمز با پنیر - هات داگ پنیر هایزم
سوسیس 55% گوشت قرمز با پنیر - هات داگ پنیر هایزم
shopping-cart
110,000
25%
هر کیلو گرم 82,500 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز با پنیر - کوکتل پنیر هایزم
کوکتل 55% گوشت قرمز با پنیر - کوکتل پنیر هایزم
shopping-cart
110,000
25%
هر کیلو گرم 82,500 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز - خشک دانمارکی هایزم
کالباس 60% گوشت قرمز - خشک دانمارکی هایزم
shopping-cart
113,000
25%
هر کیلو گرم 84,750 تومان
کالباس مخلوط 50% مرغ و 20% گوشت قرمز - کرات هایزم
کالباس مخلوط 50% مرغ و 20% گوشت قرمز - کرات هایزم
shopping-cart
114,000
25%
هر کیلو گرم 85,500 تومان
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم
shopping-cart
119,000
25%
هر کیلو گرم 89,250 تومان
کالباس گوشت 60% - خشک هایزم
کالباس گوشت 60% - خشک هایزم
shopping-cart
129,000
25%
هر کیلو گرم 96,750 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز - خشک مکزیکی هایزم
کالباس 60% گوشت قرمز - خشک مکزیکی هایزم
shopping-cart
129,000
25%
هر کیلو گرم 96,750 تومان
کالباس 70% گوشت قرمز - پپرونی هایزم
کالباس 70% گوشت قرمز - پپرونی هایزم
shopping-cart
151,000
25%
هر کیلو گرم 113,250 تومان
کالباس گوشت و مرغ پرسی 90% هایزم
کالباس گوشت و مرغ پرسی 90% هایزم
shopping-cart
153,000
25%
هر کیلو گرم 114,750 تومان
کالباس گوشت 70% - خشک هایزم
کالباس گوشت 70% - خشک هایزم
shopping-cart
165,000
25%
هر کیلو گرم 123,750 تومان
کالباس گوشت 80% هایزم
کالباس گوشت 80% هایزم
shopping-cart
165,000
25%
هر کیلو گرم 123,750 تومان
کالباس مخلوط گوشت و مرغ 90% هایزم
کالباس مخلوط گوشت و مرغ 90% هایزم
shopping-cart
172,000
25%
هر کیلو گرم 129,000 تومان
کالباس 90% گوشت قرمز - نوروزی هایزم
کالباس 90% گوشت قرمز - نوروزی هایزم
shopping-cart
248,000
25%
هر کیلو گرم 186,000 تومان
دانلود اپلیکیشن

دانلود اپلیکیشن

به روز رسان

به روز رسان ( بروزرسان ) شرکتی در حوزه تامین و توزیع محصولات تازه میباشد که این امکان را به مصرف کننده میدهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب و تنوع بسیار بالا، جدیدترین تاریخ تولید.و مناسب ترین قیمت، با رعایت کامل زنجیره سرد مستقیما از تولید کننده خریداری نماید،حوزه فعالیت مجموعه به روز رسان شامل محصولات پروتئینی (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، کله پاچه، دل و جگر، سیرآب شیردان، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی، میگو، شاه میگو، تخم مرغ، تخم بلدرچین، سوسیس، کالباس و لبنیات شیر، شیر گوسفندی، شیر گاوی، شیر شتر، شیر کم چرب، شیر نیم چرب، شیر کامل، شیر بدون چربی، شیر طعم دار،ماست، ماست گاوی، ماست گوسفندی، ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست همزده، ماست پروبیوتیک، ماست طعم دار، پنیر، پنیر گاوی، پنیر گوسفندی، پنیر سفید،پنیر خامه ای،پنیر پروسس، پنیر تبریزی پنیر گودا، پنیر لاکتیکی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر لیقوان، خامه، خامه صبحانه، سر شیر، خامه قنادی، خامه طعم دار، کره، کره پاستوریزه، کره طعم دار، کره مارگارین، کره بادام زمینی، کره پسته، کره فندق، دوغ،دوغ گاوی، دوغ گوسفندی، دوغ ...  بیشتر

نمادها

عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی
logo-samandehi
image

©1399- بازار آنلاین به روز رسان - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به روز رسان فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد