ارسال رایگان
ارسال رایگان
جستجو
فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
447 کالا
دسته گل رز هلندی سفید درجه یک پارادایس 20 شاخه ای
دسته گل رز هلندی سفید درجه یک پارادایس 20 شاخه ای
مقایسه
shopping-cart
549,000
10%
هر دسته 494,100 تومان
دسته گل رز هلندی قرمز درجه یک پارادایس 20 شاخه ای
دسته گل رز هلندی قرمز درجه یک پارادایس 20 شاخه ای
مقایسه
shopping-cart
549,000
10%
هر دسته 494,100 تومان
دسته گل رز هلندی زرد درجه یک پارادایس 20 شاخه ای
دسته گل رز هلندی زرد درجه یک پارادایس 20 شاخه ای
مقایسه
shopping-cart
549,000
10%
هر دسته 494,100 تومان
تاج گل ترحیم شبکه ای مدل شماره 2 جزیره گل
تاج گل ترحیم شبکه ای مدل شماره 2 جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
715,000
20%
هر عدد 572,000 تومان
سبد گل آلسترو مریا جزیره گل
سبد گل آلسترو مریا جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
750,000
20%
هر سبد 600,000 تومان
باکس گل مخروطی رز هلندی قرمز جزیره گل
باکس گل مخروطی رز هلندی قرمز جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
830,000
20%
هر باکس 664,000 تومان
سطل گل ترکیبی بهاره 1 جزیره گل
سطل گل ترکیبی بهاره 1 جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
900,000
20%
هر باکس 720,000 تومان
باکس گل مخروطی بهاره جزیره گل
باکس گل مخروطی بهاره جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
900,000
20%
هر باکس 720,000 تومان
سطل گل ترکیبی بهاره 2 جزیره گل
سطل گل ترکیبی بهاره 2 جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
900,000
20%
هر باکس 720,000 تومان
باکس گل مستطیل کشویی جزیره گل
باکس گل مستطیل کشویی جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
900,000
20%
هر باکس 720,000 تومان
باکس گل گرد جزیره گل
باکس گل گرد جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,000,000
20%
هر باکس 800,000 تومان
باکس گل گرد قرمز جزیره گل
باکس گل گرد قرمز جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,080,000
20%
هر باکس 864,000 تومان
باکس گل رز هلندی سفید مستطیل جزیره گل
باکس گل رز هلندی سفید مستطیل جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,330,000
20%
هر باکس 1,064,000 تومان
باکس گل رز هلندی قرمز مستطیل جزیره گل
باکس گل رز هلندی قرمز مستطیل جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,330,000
20%
هر باکس 1,064,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 1 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 1 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,330,000
20%
هر عدد 1,064,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 3 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 3 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,330,000
20%
هر عدد 1,064,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 5 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 5 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,400,000
20%
هر عدد 1,120,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 4 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 4 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,400,000
20%
هر عدد 1,120,000 تومان
سطل گل مخروطی جزیره گل
سطل گل مخروطی جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,400,000
20%
هر باکس 1,120,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 2 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 2 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,400,000
20%
هر عدد 1,120,000 تومان
صندوقچه گل جزیره گل
صندوقچه گل جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,650,000
20%
هر باکس 1,320,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 3 جزیره گل 1.5 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 3 جزیره گل 1.5 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,650,000
20%
هر عدد 1,320,000 تومان
تاج گل عروسی مدل شماره 1 جزیره گل 1 طبقه
تاج گل عروسی مدل شماره 1 جزیره گل 1 طبقه
مقایسه
shopping-cart
1,650,000
20%
هر عدد 1,320,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 2 جزیره گل 1.5 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 2 جزیره گل 1.5 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,650,000
20%
هر عدد 1,320,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 1 جزیره گل 1.5 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 1 جزیره گل 1.5 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,650,000
20%
هر عدد 1,320,000 تومان
تاج گل عروسی شبکه ای مدل شماره 2 جزیره گل
تاج گل عروسی شبکه ای مدل شماره 2 جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,800,000
20%
هر عدد 1,440,000 تومان
تاج گل عروسی شبکه ای مدل شماره 1 جزیره گل
تاج گل عروسی شبکه ای مدل شماره 1 جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,800,000
20%
هر عدد 1,440,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 8 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 8 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,800,000
20%
هر عدد 1,440,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 6 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 6 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,800,000
20%
هر عدد 1,440,000 تومان
تاج گل ترحیم شبکه ای مدل شماره 3 جزیره گل
تاج گل ترحیم شبکه ای مدل شماره 3 جزیره گل
مقایسه
shopping-cart
1,800,000
20%
هر عدد 1,440,000 تومان
تاج گل عروسی مدل شماره 2 جزیره گل 1 طبقه
تاج گل عروسی مدل شماره 2 جزیره گل 1 طبقه
مقایسه
shopping-cart
1,800,000
20%
هر عدد 1,440,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 9 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 9 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,800,000
20%
هر عدد 1,440,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 7 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 7 جزیره گل 1 طبقه 2 متری
مقایسه
shopping-cart
1,800,000
20%
هر عدد 1,440,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 3 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 3 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
مقایسه
shopping-cart
2,000,000
20%
هر عدد 1,600,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 6 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 6 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
مقایسه
shopping-cart
2,170,000
20%
هر عدد 1,736,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 8 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 8 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
مقایسه
shopping-cart
2,170,000
20%
هر عدد 1,736,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 7 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 7 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
مقایسه
shopping-cart
2,170,000
20%
هر عدد 1,736,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 4 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 4 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
مقایسه
shopping-cart
2,170,000
20%
هر عدد 1,736,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 9 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 9 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
مقایسه
shopping-cart
2,170,000
20%
هر عدد 1,736,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 5 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 5 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
مقایسه
shopping-cart
2,170,000
20%
هر عدد 1,736,000 تومان
تاج گل ترحیم مدل شماره 1 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
تاج گل ترحیم مدل شماره 1 جزیره گل 2 طبقه 3 متری
مقایسه
shopping-cart
3,650,000
20%
هر عدد 2,920,000 تومان
تاج گل ترحیم جزیره گل 3 طبقه 4 متری
تاج گل ترحیم جزیره گل 3 طبقه 4 متری
مقایسه
shopping-cart
3,650,000
20%
هر عدد 2,920,000 تومان
تاج گل ترحیم درباری جزیره گل 2 متری
تاج گل ترحیم درباری جزیره گل 2 متری
مقایسه
shopping-cart
3,650,000
20%
هر عدد 2,920,000 تومان

گل

گل‌ها اندام زایشی و ساختار تولید مثل گیاهان هستند و از لحاظ ظاهری از چهار بخش کاسبرگ، گلبرگ، پرچم‌ها و مادگی تشکیل می‌شوند. آن‌ها از نظر شکل، رنگ و اندازه تنوع بسیاری دارند و علاوه بر تسهیل تولید مثل گیاهان، به عنوان نمادی از عشق، آیین و مذهب در بین انسان‌ها شناخته شده و در رویدادهای مختلف مانند جشن‌ها، مراسم ترحیم، اعیاد و سایر مناسبت‌ها به‌صورت دسته‌گل، سبد گل، باکس گل و... کاربرد دارند. از قرن‌های گذشته تا به حال، فرستادن گل و هدیه دادن آن به عنوان راهی برای ابراز محبت و احساسات بوده است و گل قسمت مهمی از طبیعت و زندگی ما انسان‌ها را تشکیل می‌دهد که علاوه بر بیان احساسات، برای زیباسازی محیط و در صنایع غذایی و داروسازی استفاده می‌شود.

اهمیت گل در طبیعت

گل‌ها اهمیت زیادی در زیبایی طبیعت و فضای شهری دارند و زمین بدون وجود آن‌ها رنگ چندانی ندارد. گل و گیاهان بخشی از غذای حشرات، پرندگان، جانوران و حتی انسان‌ها را تامین می‌کنند. همچنین برخی از آن‌ها خواص دارویی و درمانی دارند و به‌صورت ضماد یا دمنوش برای التیام بیماری‌های انسان‌ها و حیوانات به کار برده می‌شوند. حشرات گوناگونی از شهد گل‌ها تغذیه می‌کنند که در این میان، زنبورها، مورچه‌ها و پروانه‌ها بیشتر از بقیه به چشم می‌خورند. این حشرات علاوه بر تغذیه، با جابه‌جا کردن گرده‌ی گل‌ها به تولید مثل و گرده افشانی گیاهان نیز کمک می‌کنند. در ادامه با انواع گل و روش‌های استفاده از آن‌ها آشنا می‌شویم:

گل رز

گل رز یکی از محبوب‌ترین گل‌های دنیاست که با نام ملکه‌ی گل‌ها شناخته می‌شود.. این گل در حدود 300 گونه‌ی مختلف دارد و در انواع بوته‌ای، دنباله‌دار و ایستاده رشد می‌کند. گل رز در بسیاری از مناطق خاورمیانه و اروپا به‌صورت گسترده پرورش داده می‌شود و علاوه بر زیبایی و اهمیت فرهنگی، برای مصارف صنعتی نظیر عطرسازی، داروسازی، تهیه عرقیجات، چای، مربا، نوشیدنی‌های الکلی و برای تهیه انواع خوراک کاربرد دارد. اسانس رز یکی از خوشبوترین و ارزشمندترین اسانس‌ها در دنیاست و قیمت هر گرم از آن با قیمت طلا برابر است. اسانس این گل آرام‌بخش بوده و برای عطر درمانی، ماساژ درمانی، آرام کردن سیستم عصبی و رفع مشکلات بی‌خوابی از آن استفاده می‌شود. همچنین باعث بهبود جریان خون شده، احساست منفی نظیر غم و اندوه، شک و تردید، بدبینی و نفرت را از بین برده و باعث آرامش روانی می‌شود. مصرف آن سندروم پیش از قاعدگی در زنان را بهبود داده و دوره‌ی قاعدگی را منظم می‌کند. رز در انواع مینیاتوری، خودرو و کوهی رشد کرده و اغلب خارهای بزرگ و تیزی دارد. از انواع گل رز می‌توان به گل رز زرد، گل رز صورتی، گل رز قرمز و گل رز سفید اشاره کرد. گل سرخ، گل سوری، وَرد و گل محمدی نیز نوعی رز هستند.

گل رز نماد عشق است و افراد در سراسر دنیا آن را برای ابراز علاقه و احساسات به یکدیگر هدیه می‌دهند. این گل دارای رنگبندی گوناگون است و هر رنگ آن مفهوم خاصی دارد. دانستن معانی این رنگ‌ها به شما کمک می‌کند تا شاخه گل، دسته گل یا سبد گل مناسب را انتخاب کنید. در ادامه با مفهوم و نشانه هر رنگ آشنا می‌شویم:

گل رز قرمز

اگر قصد دارید به کسی بگویید که دوستش دارید یا عاشقش شده‌اید، گل رز قرمز انتخاب کاملاً مناسبی است. رز قرمز به معنی عشق و علاقه است و برای تبریک سالگرد ازدواج، ولنتاین، ماهگرد و مناسبت‌های عاشقانه هدیه‌ای زیبا است. شما می‌توانید انواع گل رز را از بازار آنلاین به روز رسان به‌صورت آنلاین سفارش دهید. قیمت گل رز هلندی و انواع سبد، تاج، باکس و دسته گل در این بازار بسیار مناسب‌تر از گل‌فروشی‌ها است و شما می‌توانید برای هر مناسبت و رویدادی مناسب با سلیقه‌ی خود گل سفارش دهید. همچنین خرید باکس گل و ارسال آن برای کسانی که دوستشان دارید در بازار آنلاین به روز رسان امکان‌پذیر است.

گل رز سفید

رز سفید نیز مانند رز قرمز نشانه‌ی عشق پاک، تقوا و صداقت است. رز سفید در جشن و مراسم‌ پیوند نظیر جشن عقد و عروسی به کار برده می‌شوئد. این گل را می‌توانید برای یادآوری عشق و علاقه پاکتان و در سالگرد آشناییتان به همسرتان یا کسی که دوستش دارید، هدیه دهید.

گل رز صورتی

گل رز صورتی نشانه‌ی شادی و شادمانی، احساسات لطیف، تحسین و قدردانی است و می‌تواند هدیه‌ای بسیار زیبا و خوشایند برای خانم‌ها باشد. گل رز صورتی کم رنگ به معنی لطافت و بی‌گناهی است و برای هدیه‌ی روز دختر و تولد دخترخانم‌های کوچک مناسب است و رز صورتی پررنگ برای تشکر و قدردانی کاربرد دارد. همچنین می‌توانید این گل را در شروع دوستی و روابط عاطفی نوپا به دختران جوان و بانوان هدیه دهید. معمولاً از رز صورتی برای روابط عشقی جدید و از رز قرمز برای روابط عشقی و دوستی‌های قدیمی استفاده می‌شود.

رز جاودان

گل رز جاودان که به آن رز ابدی نیز می‌گویند، گلی با ماندگاری بسیار بالاست که بسته به شرایط و نوع نگهداری، بین دو تا ده سال سالم و شاداب می‌ماند و پژمرده نمی‌شود. گل رز جاودان کاملاً طبیعی بوده و گلبرگ‌های نرم و لطیفی دارد و در اندازه‌های مختلف و با رنگ‌های متفاوت حتی به‌صورت رنگین کمانی تولید شده و همراه با برگ و شاخه یا بدون آن در محفظه‌های شیشه‌ای قرار می‌گیرد. گل رز جاودان نماد عشق و علاقه‌ی پایدار، ایمان، شور و نشاط، تعلق خاطر و زیبایی است و می‌تواند هدیه‌ای خاص و ویژه برای ابراز احساسات به کسانی که دوستشان دارید، باشد. همچنین این گل را می‌توانید در مراسم خواستگاری، روز ولنتاین، سالگرد ازدواج یا آشنایی و روز تولد عشقتان به او هدیه دهید و یا آن را برای قدردانی و تشکر به پدر و مادر، اعضای خانواده و یا دوستانتان تقدیم کنید. برای اطلاع از قیمت گل رز به دسته‌بندی گل و گیاه در بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کنید. در این بخش از سایت، علاوه بر استعلام قیمت می‌توانید خرید گل رز و خرید گل رز جاودان را به‌صورت آنلاین انجام دهید و آن را مستقیماً برای عزیزانتان ارسال کنید.

شرایط نگهداری رز جاودان

رز جاودان نیاز به آبیاری ندارند و بهتر است آن‌ها را دور از نور مستقیم آفتاب و در مکانی که دما و رطوبت کمی دارد، نگهداری کنید. همچنین از تماس گل رز جاودان با آب، مواد رزینی و منسوجات بپرهیزید و اگر آن را در محفظه‌های مخصوص دریافت کردید، در آن را باز نکنید.

خواص دارویی انواع گل

از گذشته تاکنون از گلبرگ‌های رز، سوسن، میخک، شبدر و... در آشپزی و چای استفاده می‌شود و گل‌های موز و برخی مرکبات برای تهیه‌ی مربا، شربت و انواع دسرها کاربرد دارد. همچنین شکوفه‌های پیازچه، سیر، ریحان، یاسمن، اسطوخودوس و پونه کوهی نیز به عنوان دارو مصرف می‌شوند. بسیاری از گل­ها استفاده پزشکی دارند و استفاده از آن‌ها برای التیام زخم و دردها، بهبود سرماخوردگی، بیماری‌های ویروسی و دفع سموم بدن مفید است. در بازار آنلاین به روز رسان شما می‌توانید انواع گل‌ها را برای هدیه دادن به عزیزانتان و یا برای بهبود روحیه خود خریداری کرده و در منزل نگهداری کنید و علاوه بر زیبایی از خواص دارویی آن‌ها نیز بهره‌مند شوید.

خرید گل آپارتمانی

بسیاری از افراد دوست‌دار گل و گیاهان هستند و از حضور گل‌های رنگارنگ در خانه انرژی می‌گیرند، همچنین گل‌های تازه را به عنوان هدیه یا برای استفاده در مراسم خاص استفاده می‌کنند. گل‌ها انواع مختلفی دارند و قبل از انتخاب آن‌ها بهتر است با نحوه‌ی نگهداریشان آشنایی داشته باشید. همچنین نوع گلی که انتخاب می‌کنید باید با فضای شما متناسب باشد. به این ترتیب، برای فضاهای شلوغ که ترکیب رنگ‌های مختلفی در آن به کار برده شده است، شاخه‌ی گل و گلدان‌های کوچک بسیار مناسب هستند و برای فضاهای خلوت و با رنگ روشن، بهتر است از دسته‌گل‌های بزرگ با ترکیب رنگ شاد و گلدان‌های بزرگ استفاده کنید. برای تزئین فضاها با گل‌های طبیعی، شما هیچ محدودیتی ندارید و می‌توانید از هر گلی که حالتان را خوب می‌کند و با دیدن آن در محیط اطراف احساس نشاط می‌کنید، استفاده کنید. برای اطلاع از قیمت گل آپارتمانی و قیمت بن سای می‌توانید به بازار آنلاین به‌روزرسان مراجعه کرده و پس از مقایسه و مطالعه‌ی شرایط نگهداری آن‌ها، خرید آنلاین گل و گیاه را به‌صورت اینترنتی انجام دهید و سفارشتان را در کوتاه‌ترین زمان درب منزل تحویل بگیرید.

دسته گل عروس

دسته گل عروس از ملزومات جشن عروسی بوده و تکمیل کننده‌ی زیبایی و شکوه عروس و مراسم عروسی است. علاوه بر آن، نشانه‌ی شروع عشقی بزرگ و بی پایان، زیبایی و محبت است و نوع گل، ترکیب رنگ و چیدمان آن‌ها بیانگر میزان علاقه و احساسات درونی عروس و داماد است. برای انتخاب آن باید نوع و رنگ لباس، مدل مو و آرایش عروس توجه کرد. همچنین توجه به جزئیاتی مانند گل آرایی و تم رنگی مراسم، باعث جلوه بیشتر و زیبایی دوچندان عروس می‌شود. استفاده از گل‌های فصلی، گل‌های ریز کوهی و گل‌هایی که در دشت‌ها می‌روید، انتخابی خاص و مناسبی برای تزئین دسته گل است. در این میان، گل رز از گل‌هاییست که در تمام فصول سال در دسترس بوده و به عنوان پای ثابت در تهیه‌ی دسته‌گل عروس استفاده می‌شود. هر رنگ و تعداد گل رز در دسته گل عروس معنی و نشانه‌ی خاصی دارد. رز قرمز نشانه‌ی عشق است و استفاده از 12 عدد از آن به معنای «عاشقت هستم» و «مال من باش» است. رز سفید نیز به معنای پاکی، عشق خالصانه و آسمانی است و در مراسم عروسی و برای تزئین دسته گل کاربرد دارد. همچنین استفاده از ترکیب رز سفید و قرمز نشانه‌ی دوست داشتن شدید و با نیت پاک است و ترکیب رز صورتی و سفید، احساس شادی، تحسین و قدردانی را انتقال می‌دهد. به همین دلیل بهتر است گل‌های دسته گل با آگاهی انتخاب شود تا پیام اشتباهی به اطرافیان منتقل نکند. برای خرید دسته گل عروس می‌توانید به دسته‌بندی گل و گیاه در بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کرده و گل‌های زیبا را مطابق با سلیقه‌ی خود انتخاب و خریداری کنید.

گل ماشین عروس

گل‌هایی که برای ماشین عروس استفاده می‌شوند باید با توجه به نوع و رنگ ماشین، سلیقه‌ مشتری، مد روز و نوع چیدمان انتخاب شوند. برای گل آرایی ماشین‌های شاسی بلند بهتر است از گل‌های ریز استفاده شود و برای ماشین‌هایی که رنگ مشکی یا تیره دارند، استفاده از گل‌هایی با رنگ روشن و ملایم توصیه می‌شود. گل‌های درشت برای ماشین‌های کوچک مناسب هستند و در صورتی که در یک سمت ماشین و یا به‌صورت مورب قرار بگیرند، نمای زیباتری به ماشین می‌دهند. نوع چیدمان برای تزئین ماشین عروس‌ بسیار مهم است و شما می‌توانید با توجه به نوع ماشین از طرح‌های شلوغ، مورب، چیدمان دانه‌ای و یا دسته‌ای گل استفاده کنید تا زیبایی آن را دوچندان کنید. همچنین می‌توانید از نمادهای مختلفی مانند عروسک، بادکنک، ربان، حروف و اعداد برای تزئین استفاده کنید. توصیه می‌کنیم برای تزئین ماشین عروس، چند روز قبل از مراسم برنامه ریزی کنید و برای نوع گل، مواد مصرفی و طراحی ماشین تحقیقات لازم را انجام دهید و میزان هزینه‌ها را بسنجید. برای خرید گل ماشین عروس شما می‌توانید به بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کنید و انواع گل‌های تازه و زیبا را با تخفیف ویژه خریداری کنید.

خرید دسته گل برای مناسبت‌ها

گل‌ها انواع و اقسام زیادی دارند که از آن‌ها برای ابراز احساسات و به عنوان هدیه می‌توان از آنها استفاده کرد. همچنین برای تزئین فضا در مراسم و رویدادهای مختلف مانند جشن‌های نامزدی، عروسی و تولد، مراسم‌ ترحیم و عزاداری، مناسبت‌ها و اعیاد استفاده می‌شود. گل بهترین گزینه برای انتقال احساسات و عواطف است و اگر قصد هدیه دادن آن به شخصی را دارید باید در انتخاب آن دقت کنید. برای هدیه دادن آن در جشن‌های رسمی بهتر است از سبد گل یا دسته گل تزئین شده با گل‌های رنگارنگ استفاده کنید که حس خوب شما و انرژی مثبتتان را انتقال دهد و برای ابراز همدردی در مراسم‌ عزاداری بهترین انتخاب تاج و سبدهای گل با رنگ‌های ملایم یا سفید است. اگر می‌خواهید به عشقتان گل هدیه دهید بهتر است گل رز قرمز را که به معنی عشق و علاقه‌ی پایدار و طولانی است، انتخاب کنید. برای خرید اینترنتی گل شما می‌توانید به بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کنید. در این بازار، انواع گل‌ها با رده‌بندی ممتاز، درجه یک و دو تفکیک شده‌اند و شما این امکان را دارید که قیمت انواع گل و کیفیت آن‌ها را مقایسه کرده و با توجه به بودجه خود، مناسب‌ترین و بهترین گل را انتخاب کنید و برای مناسبت‌های مختلف سفارش دهید. در فروشگاه اینترنتی به‌روزرسان انواع گل‌های شاخه‌ای، سبد گل، تاج گل و باکس‌های متنوع گل ارائه داده شده است. همچنین می‌توانید انواع دسته گل عروس، گل ماشین عروس و گل برای تزئین مجالس را خریداری کنید.

راه های ارتباطی

آدرس : تهران، سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بین رسالت و جشنواره، روبروی نمایندگی سایپا، پلاک 129
تلفن: 96647 - ۰۲۱
ایمیل: info@BeroozResaan.com
آپارات
تلگرام
یوتیوب
اینستاگرام
لینکداین
توییتر
دانلود اپلیکیشن

به روز رسان

به روز رسان

به روز رسان ( بروزرسان ) شرکتی در حوزه تامین و توزیع محصولات تازه میباشد که این امکان را به مصرف کننده میدهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب و تنوع بسیار بالا، جدیدترین تاریخ تولید.و مناسب ترین قیمت، با رعایت کامل زنجیره سرد مستقیما از تولید کننده خریداری نماید،حوزه فعالیت مجموعه به روز رسان شامل محصولات پروتئینی (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، کله پاچه، دل و جگر، سیرآب شیردان، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی، میگو، شاه میگو، تخم مرغ، تخم بلدرچین، سوسیس، کالباس و لبنیات شیر، شیر گوسفندی، شیر گاوی، شیر شتر، شیر کم چرب، شیر نیم چرب، شیر کامل، شیر بدون چربی، شیر طعم دار،ماست، ماست گاوی، ماست گوسفندی، ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست همزده، ماست پروبیوتیک، ماست طعم دار، پنیر، پنیر گاوی، پنیر گوسفندی، پنیر سفید،پنیر خامه ای،پنیر پروسس، پنیر تبریزی پنیر گودا، پنیر لاکتیکی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر لیقوان، خامه، خامه صبحانه، سر شیر، خامه قنادی، خامه طعم دار، کره، کره پاستوریزه، کره طعم دار، کره مارگارین، کره بادام زمینی، کره پسته، کره فندق، دوغ،دوغ گاوی، دوغ گوسفندی، دوغ ...  بیشتر

نمادها

عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی
logo-samandehi
image

©1399- بازار آنلاین به روز رسان - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به روز رسان فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد

تا 50 هزار تومان تخفیف و ارسال رایگان برای خرید اول
برای کپی کلیک کنید. کلیک کنید
نه،نمی‌خواهم!