ارسال رایگان
ارسال رایگان
جستجو
فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
211 کالا
کالباس مرغ 60% نامی نو 200 گرمی
کالباس مرغ 60% نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
21,000
15%
هر عدد 17,850 تومان
ژامبون مرغ 70% نامی نو 200 گرمی
ژامبون مرغ 70% نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
22,000
15%
هر عدد 18,700 تومان
کالباس خشک 60% گوشت نامی نو 200 گرمی
کالباس خشک 60% گوشت نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
23,000
15%
هر عدد 19,550 تومان
کالباس مرغ و قارچ 60% نامی نو 200 گرمی
کالباس مرغ و قارچ 60% نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
25,000
15%
هر عدد 21,250 تومان
کالباس 60% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 60% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
30,600
25%
هر بسته 22,950 تومان
کالباس خشک ممتاز 70% نامی نو 200 گرمی
کالباس خشک ممتاز 70% نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
27,000
15%
هر عدد 22,950 تومان
ژامبون مرغ دودی 90% نامی نو 200 گرمی
ژامبون مرغ دودی 90% نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
31,000
15%
هر عدد 26,350 تومان
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
کالباس %60 گوشت مکزیکی هایزم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
35,200
25%
هر بسته 26,400 تومان
کالباس مرغ 60% دارا پروتئین 250 گرمی
کالباس مرغ 60% دارا پروتئین 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
30,000
10%
هر عدد 27,000 تومان
بیکن مرغ 90% دودی نامی نو 200 گرمی
بیکن مرغ 90% دودی نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
32,000
15%
هر عدد 27,200 تومان
کالباس 60% مرغ و قارچ گوشتیران 300 گرمی
کالباس 60% مرغ و قارچ گوشتیران 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
34,620
5%
هر بسته 32,889 تومان
کالباس قارچ و مرغ 55% سورن 300 گرمی
کالباس قارچ و مرغ 55% سورن 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
هر بسته 33,000 تومان
کالباس 60 درصد گوشت مرغ فارسی 250 گرمی
کالباس 60 درصد گوشت مرغ فارسی 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
35,000
5%
هر بسته 33,250 تومان
تافوباس بکر 300 گرمی
تافوباس بکر 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
36,000
5%
هر عدد 34,200 تومان
کالباس 55% گوشت مرغ با قارچ هایزم 250 گرمی
کالباس 55% گوشت مرغ با قارچ هایزم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
45,700
25%
هر بسته 34,275 تومان
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس %70 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
46,200
25%
هر بسته 34,650 تومان
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس 60% گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
46,700
25%
هر بسته 35,025 تومان
بیکن مخلوط مرغ و گوشت 90% دودی نامی نو 200 گرمی
بیکن مخلوط مرغ و گوشت 90% دودی نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
42,000
15%
هر عدد 35,700 تومان
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% گوشت مرغ هایزم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
48,500
25%
هر بسته 36,375 تومان
کالباس مرغ 60% آندره 300 گرمی
کالباس مرغ 60% آندره 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
39,100
2%
هر بسته 38,318 تومان
کالباس مرغ خانواده 60% کامپوره 500 گرمی
کالباس مرغ خانواده 60% کامپوره 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
42,600
10%
هر رول 38,340 تومان
کالباس ژامبون مرغ 90% گوشتیران 300 گرمی
کالباس ژامبون مرغ 90% گوشتیران 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
40,950
5%
هر بسته 38,903 تومان
کالباس قارچ و مرغ 60% آرمن گوشت 350 گرمی
کالباس قارچ و مرغ 60% آرمن گوشت 350 گرمی
مقایسه
shopping-cart
41,800
5%
هر بسته 39,710 تومان
کالباس فیله مرغ 90 درصد گوشت مرغ فارسی 250 گرمی
کالباس فیله مرغ 90 درصد گوشت مرغ فارسی 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
41,800
5%
هر بسته 39,710 تومان
ژامبون گوشت قرمز دودی 90% نامی نو 200 گرمی
ژامبون گوشت قرمز دودی 90% نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
47,000
15%
هر عدد 39,950 تومان
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
کالباس گوشت قرمز 40% - مارتادلا هایزم
مقایسه
shopping-cart
55,000
25%
هر کیلو گرم 41,250 تومان
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
کالباس 90% مخلوط گوشت قرمز و مرغ هایزم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
55,500
25%
هر بسته 41,625 تومان
کالباس وگاس آندره 300 گرمی
کالباس وگاس آندره 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
44,000
2%
هر بسته 43,120 تومان
ژامبون 90% مرغ دودی دارا پروتئین 250 گرمی
ژامبون 90% مرغ دودی دارا پروتئین 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
48,000
10%
هر عدد 43,200 تومان
کالباس خشک ساده گوشتیران 300 گرمی
کالباس خشک ساده گوشتیران 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
46,440
5%
هر بسته 44,118 تومان
بیکن گوشت قرمز 90% دودی نامی نو 200 گرمی
بیکن گوشت قرمز 90% دودی نامی نو 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
52,000
15%
هر عدد 44,200 تومان
کالباس مرغ پرسی 90% آرمن گوشت 350 گرمی
کالباس مرغ پرسی 90% آرمن گوشت 350 گرمی
مقایسه
shopping-cart
46,600
5%
هر بسته 44,270 تومان
کالباس مارتادلا 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
کالباس مارتادلا 40% گوشت قرمز دارا پروتئین
مقایسه
shopping-cart
50,400
10%
هر کیلو گرم 45,360 تومان
ژامبون مرغ 90% دودی دارا پروتئین 300 گرمی
ژامبون مرغ 90% دودی دارا پروتئین 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
51,000
10%
هر عدد 45,900 تومان
کالباس مرغ و قارچ 60% آندره 300 گرمی
کالباس مرغ و قارچ 60% آندره 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
47,000
2%
هر بسته 46,060 تومان
کالباس گوشت 40% - مارتادلا مخصوص هایزم
کالباس گوشت 40% - مارتادلا مخصوص هایزم
مقایسه
shopping-cart
63,000
25%
هر کیلو گرم 47,250 تومان
کالباس %90 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
کالباس %90 گوشت قرمز هایزم 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
64,400
25%
هر بسته 48,300 تومان
کالباس خشک 60% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کالباس خشک 60% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
49,400
2%
هر بسته 48,412 تومان
کالباس مرغ پرسی 90% آندره 300 گرمی
کالباس مرغ پرسی 90% آندره 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
49,400
2%
هر بسته 48,412 تومان
کالباس مرغ تنوری 90% آرمن گوشت 350 گرمی
کالباس مرغ تنوری 90% آرمن گوشت 350 گرمی
مقایسه
shopping-cart
55,000
5%
هر بسته 52,250 تومان
کالباس بیف چیکن 90% آرمن گوشت 350 گرمی
کالباس بیف چیکن 90% آرمن گوشت 350 گرمی
مقایسه
shopping-cart
56,500
5%
هر بسته 53,675 تومان
کالباس خشک ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
کالباس خشک ممتاز 70% گوشت قرمز آندره 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
56,100
2%
هر بسته 54,978 تومان

کالباس

کالباس

کالباس از جمله فرآورده های پروتئینی است که جزئی از خانواده سوسیس محسوب شده و عمدتا به شکل ورقه ای و سرد مورد استفاده قرار می گیرد.این ماده‌ی غذایی تنوع بسیار زیادی دارد و می‌توان آن را با استفاده از انواع گوشت قرمز، سفید و سبزیجات تهیه کرد. کالباس مرغ و قارچ، کالباس گوشت، بیکن مرغ، کالباس مارتادلا، کالباس مکزیکی، پپرونی، سالامی و کالباس بوقلمون از انواع کالباس هستند. با استفاده از این فرآورده‌ی پروتئینی می‌توان انواع ساندویچ، پیتزا، خوراک و غذاهای لذیذ سرد یا گرم را تهیه کرد. کالباس‌هایی که با استفاده از گوشت تازه و با کیفیت تهیه می‌شوند، ارزش غذایی بالایی داشته و مصرف آن‌ها برای تامین انرژی و پروتئین مورد نیاز بدن مفید است. در ادامه با انواع کالباس و طرز تهیه‌ی این ماده‌ی غذایی آشنا می‌شویم:

ژامبون

ژامبون یکی از انواع کالباس است که طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. این فرآورده‌ی پروتئینی از گوشت ران تهیه شده و نسبت به سایر کالباس‌ها از گوشت بیشتری تشکیل شده است. برای تهیه‌ی ژامبون، گوشت خام یا دودی شده را با نمک، ادویه و سایر افزودنی‌ها ترکیب می‌کنند. بسیاری از کشورهای دنیا ژامبون را با استفاده از گوشت خوک تهیه می‌کنند و در ایران آن را با استفاده از گوشت‌های حلال بره، گوساله، بوقلمون و مرغ تولید می‌کنند. همچنین برای مزه‌دار کردن این فرآورده‌ی گوشتی از بادام، زیتون و پسته استفاده می‌شود که علاوه بر طعم خوب، ارزش غذایی آن را نیز بالا می‌برد.

ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، یکی از انواع ژامبون است که از گوشت ران مرغ تهیه می‌شود. بیش از 70 درصد این ژامبون از گوشت مرغ تشکیل شده و مابقی ادویه‌جات هستند که عطر و طعم خوبی به آن می‌دهد. ژامبون مرغ کالری کمتری نسبت به سایر ژامبون‌ها دارد و می‌توان آن را به‌صورت خام یا سرخ شده برای تهیه‌ی انواع سالاد، ساندویچ و غذاهای فست‌فودی استفاده کرد. برای اطلاع از قیمت ژامبون مرغ و خرید آن به دسته‌بندی «پروتئینی» در بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کنید. در این بازار، انواع کالباس و ژامبون‌های تازه با جدیدترین تاریخ تولید برای شما عرضه شده است و می‌توانید آن را با مناسب‌ترین قیمت و بهترین کیفیت تهیه کرده و درب منزل تحویل بگیرید.

کالباس خشک

کالباس خشک برای اولین بار در کشور لهستان تولید شد و از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین فرآورده‌های گوشتی است. این کالباس روش فرآوری متفاوتی دارد و نسبت به سایر محصولات از رطوبت کمتر و عطر و طعم قوی‌تری برخوردار است. برای تهیه‌ی آن از گوشت قرمز استفاده می‌شود و انواع مختلف آن را با استفاده از مغز پسته، زیتون، هویج و قارچ طعم‌دار می‌کنند. از این فرآورده‌ی گوشتی می‌توان برای تهیه‌ی انواع غذاهای فست‌فودی، فینگرفود و ساندویچ استفاده کرد. این محصول ماندگاری بالایی دارد و می‌توان آن را برای چند ماه در فریزر نگهداری کرد.

کالباس مارتادلا

مارتادلا یکی از معروف‌ترین کالباس‌های ایتالیایی است که نوع سنتی و اصلی آن در ایتالیا با استفاده از گوشت خوک تهیه می‌شود. این کالباس در ایران و سایر کشورهای اسلامی با استفاده از گوشت‌های حلال نظیر بره، گاو و گوساله تولید می‌شود. برای تهیه  مارتادلا، از گوشتی که دارای چربی متوسط است استفاده می‌شود. به این ترتیب، گوشت را کاملاً خُرد کرده و با مغز پسته و دانه‌های فلفل سیاه طعم‌دار می‌کنند و پس از طی کردن فرآیند تولید، آن را در بسته‌بندی‌های بهداشتی به بازار عرضه می‍کنند. شما می‌توانید این کالباس قدیمی و سنتی را از بازار آنلاین به روز رسان تهیه کنید.

پپرونی

پپرونی نوعی کالباس آمریکایی است که طعم بسیار تندی دارد. این کالباس را با استفاده از گوشت خوک یا گوساله که با مقدار زیادی فلفل سیاه و قرمز طعم‌دار شده، تهیه می‌کنند. پپرونی نوعی سالامی است و فرآیند تهیه‌ی آن با سایر کالباس‌ها متفاوت است. برای تهیه‌ی آن، گوشت را فرآوری کرده و در هوای آزاد خشک می‌کنند. این ماده‌ی غذایی ماندگاری بالایی دارد و برای مدت طولانی می‌توان آن را در یخچال نگهداری کرد. پپرونی را معمولاً به‌صورت برش‌های نازک برش می‌زنند و برای تهیه‌ی غذا استفاده می‌کنند. می‌توان آن را به‌صورت خام یا سرخ شده استفاده کرد. پیتزا پپرونی یکی از معروف‌ترین و پرطرفدارترین غذاهایی است که با استفاده از این فرآورده تهیه می‌شود. برای اطلاع از قیمت پپرونی و خرید انواع سوسیس و کالباس می‌توانید به بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کنید. در این فروشگاه اینترنتی می‌توانید انواع محصولات غذایی تازه را با مناسب‌ترین قیمت و بالاترین کیفیت خریداری کرده و درب منزل تحویل بگیرید.

سالامی

سالامی یکی از فرآورده‌های گوشتی است که با استفاده از گوشت قرمز یا گوشت خوک تهیه می‌شود و طعم متفاوتی دارد. فرآیند تهیه‌ی این ماده‌ی غذایی با سایر محصولات متفاوت بوده و شامل فرآیند تخمیر گوشت و خشک کردن آن می‌شود. سالامی به دلیل نوع تولیدش ماندگاری بالایی دارد و می‌توان آن را برای مدت زمان طولانی نگهداری کرد. این ماده‌ی غذایی در اغلب کشور‌ها به‌صورت سنتی تهیه می‌شود و برای تهیه‌ی پیتزا، ساندویچ و سایر غذاهای فرنگی کاربرد دارد.

کالباس بوقلمون

کالباس بوقلمون یکی دیگر از انواع کالباس است که با استفاده از گوشت بوقلمون و ادویه‌جات مختلف تهیه می‌شود. گوشت بوقلمون دارای طبع گرم و ارزش غذایی بسیار بالایی است. همچنین سرشار از پروتئین بوده و مقدار چربی و کربوهیدرات آن بسیار کم است. از این رو، کالباس تهیه شده از گوشت آن بسیار لذیذ است و فواید بسیاری برای بدن دارد. این کالباس برای تهیه‌ی انواع ساندویچ و فینگر فود استفاده می‌شود و مصرف آن برای ورزشکاران و افرادی که رژیم غذایی سالم دارند، مناسب است.

بیکن مرغ

بیکن مرغ یکی از فرآورده‌های پروتئینی است که برای تهیه‌ی آن، گوشت را نمک سود کرده و به‌صورت دودی یا خشک فرآوری می‌کنند. بیکن‌ها قبل از مصرف نیاز به پخته شدن دارند و معمولاً به‌صورت برش خورده در کنار انواع غذا و یا برای درست کردن غذاهایی مانند پیتزا، ساندویچ و استیک استفاده می‌شود. این محصولات را می‌توان برای مدت طولانی در مکان‌های خشک و خنک نگهداری کرد. در ادامه با طرز تهیه پیتزا بیکن مرغ آشنا می‌شویم:

مواد لازم برای تهیه پیتزا بیکن مرغ

 • بیکن مرغ: 40 گرم
 • خمیر پیتزا: یک عدد
 • کنسرو گوجه: یک پیمانه
 • ریحان سبز: نصف پیمانه
 • قارچ: 30 گرم
 • سیر: یک حبه
 • فلفل دلمه‌ای خُرد شده: نصف پیمانه
 • پنیر موزارلا رنده شده: یک پیمانه
 • ادویه اورگانو: نصف قاشق چای‌خوری
 • نمک و فلفل سیاه: به مقدار لازم

طرز تهیه پیتزا بیکن مرغ

سیر را خُرد کرده و درکمی روغن تفت دهید. سپس کنسرو گوجه، نمک، فلفل و اورگانو را اضافه کنید و حرارت را کمی زیاد کنید تا گوجه پخته و غلیظ شود. فر را روشن کنید تا داغ شود. سپس خمیر را در سینی فر قرار دهید و مقداری سس گوجه روی آن ریخته و کاملاً پخش کنید. بیکن‌ها را کمی تفت دهید و را روی آن قرار داده و قارچ و فلفل دلمه‌ای خرد شده را اضافه کنید. سپس برگ ریحان خُرد شده را روی مواد ریخته و پنیر پیتزا را اضافه کنید. پیتزا را به مدت 30 دقیقه در فر با دمای 180 درجه سانتی‌گراد قرار دهید تا آماده شود.

ادویه کالباس شامل چه مواردی است؟

کالباس از مواد غذایی پرطرفدار است که از ترکیب گوشت، آب و انواع ادویه‌جات تهیه می شود. این ماده‌ی غذایی عطر و طعم بسیار خوبی دارد و ادویه‌های استفاده شده در ترکیب آن تاثیر بسزایی در طعم آن دارند. این ادویه‌ها شامل فلفل سیاه، فلفل قرمز، زنجبیل، تخم گشنیز، دارچین، هل، میخک، جوز هندی، آویشن، تخم رازیانه، تخم شنبلیله و پودر سیر است که میزان آن‌ها به مقدار مواد اولیه برای تهیه کالباس بستگی دارد. شما می‌توانید برای تهیه‌ی انواع ادویه‌جات به دسته‌بندی «غذا، پیش غذا و چاشنی» در بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کنید.

طرز تهیه کالباس خانگی

کالباس یکی از محبوب‌ترین فرآورده‌های گوشتی است و جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی مردم دارد. این محصول خوشمزه  و خوش خوراک برای تهیه‌ی انواع ساندویچ، پیتزا،  فینگرفود و سالاد کاربرد دارد و بهترین انتخاب برای مواقعی است که فرصت کافی برای آشپزی وجود ندارد. شما می‌توانید خرید کالباس را به‌صورت آنلاین از بازار آنلاین به روز رسان انجام دهید. همچنین می‌توانید آن را در منزل و متناسب با ذائقه‌ی خود تهیه کنید. در ادامه با طرز تهیه کالباس مرغ و قارچ در منزل آشنا می‌شویم:

مواد لازم برای تهیه کالباس مرغ و قارچ

 • فیله مرغ: 750 گرم
 • هویج، قارچ و زیتون: به مقدار دلخواه
 • پسته: به میزان لازم
 • تخم مرغ: دو عدد
 • پودر نشاسته ذرت: هفت قاشق غذاخوری
 • پودر یخ(مخلوط آب و یخ میکس شده): هشت قاشق چای‌خوری
 • شکر: نصف قاشق چای‌خوری
 • روغن مایع: هشت قاشق چای‌خوری
 • نمک: یک قاشق چای‌خوری
 • فلفل سیاه و قرمز: به میزان لازم
 • پودر تخم رازیانه: نصف قاشق چای‌خوری
 • پودر تخم شنبلیله: نصف قاشق چای‌خوری
 • پودر زنجبیل: نصف قاشق چای‌خوری
 • پودر سیر: یک قاشق چای‌خوری

طرز تهیه کالباس مرغ و قارچ

مرغ را دو مرتبه در چرخ گوشت بریزید تا کاملاً نرم شود. سپس آن را همراه با نمک و پودر یخ در غذاساز ریخته و مخلوط کنید تا کاملاً یک‌دست شوند. تخم‌مرغ و روغن را به مرغ اضافه کرده و مخلوط کنید. سپس پودر نشاسته ذرت، ادویه‌ها و شکر را به مواد اضافه کرده و میکس کنید. در مرحله‌ی بعد، هویج پخته شده، قارچ و زیتون را به‌صورت نگینی خُرد کرده و همراه با کمی پسته‌ی خُرد شده به مایه‌ی کالباس اضافه کنید. مخلوط را با استفاده از قاشق هم زده و روی دو لایه فویل آلومینیومی بریزید و مانند شکلات بپیچید. همچنین می‌توانید از کاور کالباس استفاده کنید. استفاده از فویل دولایه یا پلاستیک فریزری برای پیچیدن کالباس، از نفوذ آب به آن در زمان جوشیدن جلوگیری می‌کند.

در مرحله‌ی بعدی، موادی که در فویل یا کاور ریخته‌اید را به مدت 30 دقیقه در آب در حال جوش قرار دهید. سپس آن را از آب خارج کرده و در دمای محیط قرار دهید تا خنک شود. کالباس پخته شده را به مدت 24 ساعت در فریزر قرار دهید تا خودش را گرفته و آماده مصرف شود.

شما می‌توانید خرید کالباس گوشت ، مرغ و مخلوط در طعم‌های متفاوت را از دسته‌بندی «پروتئینی» بازار آنلاین به روز رسان انجام دهید. در این بخش از سایت، این امکان را دارید که قیمت کالباس برند‌های مختلف را مقایسه کرده و از ترکیبات، وزن و نوع هر کالباس، مدت ماندگاری، نوع بسته‌بندی، شرایط نگهداری، مجوز و استانداردها و شماره پروانه ساخت محصولات مطلع شوید و سپس کالباس مورد نظرتان را به‌صورت آنلاین سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید.

کالری کالباس چقدر است؟

ارزش غذایی و میزان کالری کالباس بسته به نوع آن متفاوت است. کالباس مرغ در هر 100 گرم، 150 کیلو کالری دارد که میزان آن بسیار کمتر از انواع دیگر کالباس است. در مقابل، کالباس گوشت در هر 100 گرم، 263 کیلوکالری و کالباس خشک 353 کیلو کالری دارند.

خواص کالباس

کالباس‌های تهیه شده از گوشت تازه و مواد اولیه مرغوب، برای تامین پروتئین، مواد مغذی و انرژی مورد نیاز بدن مفید هستند. کالباس حاوی پروتئین و مواد معدنی از قبیل آهن، روی، سدیم، پتاسیم و ویتامین‌های گروه B است که باعث بهبود عملکرد مغز شده و سلول‌های عصبی را از آسیب در امان نگه می‌دارد. پروتئین و آمینواسیدهای موجود در کالباس برای حفظ ماهیچه‌ها، تعادل هورمون‌ها، عملکرد صحیح مغز و سلامت بافت‌های بدن مفید است. همچنین آهن موجود در این فرآورده‌ی غذایی به درمان کم خونی کمک می‌کند. اما مقادیر بالای سدیم و چربی موجود در کالباس برای بیماران قلبی و با فشار خون بالا مضر است و توصیه می‌کنیم این افراد از کالباس‌های گیاهی یا ارگانیک که چربی کمی دارند، استفاده کنند.

مضرات کالباس

زیاده‌روی در مصرف گوشت‌های فرآوری شده نظیر کالباس احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و دیابت را افزایش می‌دهد. توصیه می‌کنیم برای کاهش مضرات غذاهای فست‌فود، از ویتامین C و نوشیدنی‌های طبیعی مانند آب پرتقال استفاده کنید. ویتامین C باعث کاهش فشار خون شده و احتمال ابتلا به بیماری‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین خانم‌های باردار بهتر است ساندویچ کالباس را قبل از مصرف گرم کنند. سرو کالباس همراه با سبزیجات و صیفی‌جات میزان چربی و کالری آن را کاهش داده و کمک می‌کند غذایی سالم‌تر داشته باشید.

موارد مصرف کالباس

کالباس غذای آماده و خوشمزه‌ای است که می‌توانید با استفاده از آن غذاهای فوری تهیه کنید. در مواقعی که زمان لازم برای درست کردن غذا در اختیار ندارید، تهیه ساندویچ کالباس یکی از بهترین انتخاب‌هاست. ساندویچ کالباس غذایی مناسب برای پیک نیک، مسافرت‌ها، تغذیه‌ی مدرسه و یا محل کار است. همچنین کالباس برای تهیه فینگرفود، انواع سالاد و غذاهای فست فودی کاربرد دارد. شما می‌توانید انواع ژامبون ورقه‌ای و رولی را به‌صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی به روز رسان تهیه کنید و درب منزل تحویل بگیرید.

راه های ارتباطی

آدرس : تهران، سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بین رسالت و جشنواره، روبروی نمایندگی سایپا، پلاک 129
تلفن: 96647 - ۰۲۱
ایمیل: info@BeroozResaan.com
آپارات
تلگرام
یوتیوب
اینستاگرام
لینکداین
توییتر
دانلود اپلیکیشن

به روز رسان

به روز رسان

به روز رسان ( بروزرسان ) شرکتی در حوزه تامین و توزیع محصولات تازه میباشد که این امکان را به مصرف کننده میدهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب و تنوع بسیار بالا، جدیدترین تاریخ تولید.و مناسب ترین قیمت، با رعایت کامل زنجیره سرد مستقیما از تولید کننده خریداری نماید،حوزه فعالیت مجموعه به روز رسان شامل محصولات پروتئینی (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، کله پاچه، دل و جگر، سیرآب شیردان، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی، میگو، شاه میگو، تخم مرغ، تخم بلدرچین، سوسیس، کالباس و لبنیات شیر، شیر گوسفندی، شیر گاوی، شیر شتر، شیر کم چرب، شیر نیم چرب، شیر کامل، شیر بدون چربی، شیر طعم دار،ماست، ماست گاوی، ماست گوسفندی، ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست همزده، ماست پروبیوتیک، ماست طعم دار، پنیر، پنیر گاوی، پنیر گوسفندی، پنیر سفید،پنیر خامه ای،پنیر پروسس، پنیر تبریزی پنیر گودا، پنیر لاکتیکی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر لیقوان، خامه، خامه صبحانه، سر شیر، خامه قنادی، خامه طعم دار، کره، کره پاستوریزه، کره طعم دار، کره مارگارین، کره بادام زمینی، کره پسته، کره فندق، دوغ،دوغ گاوی، دوغ گوسفندی، دوغ ...  بیشتر

نمادها

عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی
logo-samandehi
image

©1399- بازار آنلاین به روز رسان - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به روز رسان فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد

تا 50 هزار تومان تخفیف و ارسال رایگان برای خرید اول
برای کپی کلیک کنید. کلیک کنید
نه،نمی‌خواهم!