جستجو
فقط کالاهای دارای برنامه تامین
فقط کالاهای تخفیف دار
برندها
فروشندگان
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
64 کالا
شکلات پروانه ای لپ لپ 17 گرمی
شکلات پروانه ای لپ لپ 17 گرمی
مقایسه
shopping-cart
2,500
5%
هر عدد 2,375 تومان
کرم کاکائو تیوپی سایرو 40 گرمی
کرم کاکائو تیوپی سایرو 40 گرمی
مقایسه
shopping-cart
3,000
10%
هر عدد 2,700 تومان
شکلات قیفی ساده لپ لپ 25 گرمی
شکلات قیفی ساده لپ لپ 25 گرمی
مقایسه
shopping-cart
3,500
5%
هر عدد 3,325 تومان
کرم کاکائو فندقی تیوپی سایرو 40 گرمی
کرم کاکائو فندقی تیوپی سایرو 40 گرمی
مقایسه
shopping-cart
4,000
10%
هر عدد 3,600 تومان
کرم کاکائو فندقی لاردی (2% فندق) 50 گرمی
کرم کاکائو فندقی لاردی (2% فندق) 50 گرمی
مقایسه
shopping-cart
6,500
5%
هر عدد 6,175 تومان
شکلات اسمارتون لوله ای پارمیدا 20 گرمی
شکلات اسمارتون لوله ای پارمیدا 20 گرمی
مقایسه
shopping-cart
7,000
10%
هر عدد 6,300 تومان
کرم کاکائو فندقی تیوپی پارمیدا 40 گرمی
کرم کاکائو فندقی تیوپی پارمیدا 40 گرمی
مقایسه
shopping-cart
9,500
10%
هر عدد 8,550 تومان
پاستیل لیکوریتز پیچی میکس شکری شیبا 90 گرمی
پاستیل لیکوریتز پیچی میکس شکری شیبا 90 گرمی
مقایسه
shopping-cart
10,000
4%
هر عدد 9,600 تومان
شوکو مغز سینگل پارمیدا 57 گرمی
شوکو مغز سینگل پارمیدا 57 گرمی
مقایسه
shopping-cart
12,000
10%
هر بسته 10,800 تومان
شکلات صبحانه تیوپی لپ لپ 175 گرمی
شکلات صبحانه تیوپی لپ لپ 175 گرمی
مقایسه
shopping-cart
14,900
5%
هر عدد 14,155 تومان
شکلات کاکائویی ویژه Extra سایرو 128 گرمی
شکلات کاکائویی ویژه Extra سایرو 128 گرمی
مقایسه
shopping-cart
18,400
10%
هر عدد 16,560 تومان
کرم کاکائو سایرو 220 گرمی
کرم کاکائو سایرو 220 گرمی
مقایسه
shopping-cart
18,800
10%
هر عدد 16,920 تومان
شکلات تلخ 55% Extra سایرو 128 گرمی
شکلات تلخ 55% Extra سایرو 128 گرمی
مقایسه
shopping-cart
20,600
10%
هر بسته 18,540 تومان
شکلات تلخ 65 % Extra سایرو 128 گرمی
شکلات تلخ 65 % Extra سایرو 128 گرمی
مقایسه
shopping-cart
21,600
10%
هر بسته 19,440 تومان
شکلات تلخ 75% Extra سایرو 128 گرمی
شکلات تلخ 75% Extra سایرو 128 گرمی
مقایسه
shopping-cart
22,600
10%
هر عدد 20,340 تومان
شکلات خرمایی بادامی چکوپالم بانکه 150 گرمی
شکلات خرمایی بادامی چکوپالم بانکه 150 گرمی
مقایسه
shopping-cart
25,000
7%
هر بسته 23,250 تومان
شکلات خرمایی با مغز پسته رادبه بانکه 150 گرمی
شکلات خرمایی با مغز پسته رادبه بانکه 150 گرمی
مقایسه
shopping-cart
26,000
6%
هر بسته 24,440 تومان
شکلات سفید مینی شمشی پارمیدا 280 گرمی
شکلات سفید مینی شمشی پارمیدا 280 گرمی
مقایسه
shopping-cart
28,800
10%
هر عدد 25,920 تومان
کرم کاکائو فندقی سایرو 220 گرمی
کرم کاکائو فندقی سایرو 220 گرمی
مقایسه
shopping-cart
28,800
10%
هر عدد 25,920 تومان
شکلات سفید مینی برد پارمیدا 200 گرمی
شکلات سفید مینی برد پارمیدا 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
29,800
10%
هر بسته 26,820 تومان
کرم کاکائو فندقی لاردی (2% فندق) 200 گرمی
کرم کاکائو فندقی لاردی (2% فندق) 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
29,000
5%
هر عدد 27,550 تومان
شکلات صبحانه لیوانی لپ لپ190 گرمی
شکلات صبحانه لیوانی لپ لپ190 گرمی
مقایسه
shopping-cart
29,000
5%
هر عدد 27,550 تومان
شکلات تلخ 60% پارمیدا 80 گرمی
شکلات تلخ 60% پارمیدا 80 گرمی
مقایسه
shopping-cart
31,800
10%
هر عدد 28,620 تومان
شکلات کاکائویی مینی شمشی پارمیدا 280 گرمی
شکلات کاکائویی مینی شمشی پارمیدا 280 گرمی
مقایسه
shopping-cart
33,800
10%
هر عدد 30,420 تومان
شکلات تلخ 72% پارمیدا 80 گرمی
شکلات تلخ 72% پارمیدا 80 گرمی
مقایسه
shopping-cart
33,800
10%
هر عدد 30,420 تومان
پودر کاکائو پارمیدا 100گرمی
پودر کاکائو پارمیدا 100گرمی
مقایسه
shopping-cart
33,800
10%
هر جعبه 30,420 تومان
شکلات کاکائویی مینی برد پارمیدا 200 گرمی
شکلات کاکائویی مینی برد پارمیدا 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
35,800
10%
هر بسته 32,220 تومان
شکلات تلخ 84% پارمیدا 80 گرمی
شکلات تلخ 84% پارمیدا 80 گرمی
مقایسه
shopping-cart
35,800
10%
هر عدد 32,220 تومان
شکلات شیری سایرو 280 گرمی
شکلات شیری سایرو 280 گرمی
مقایسه
shopping-cart
39,800
10%
هر بسته 35,820 تومان
شکلات تلخ 96% پارمیدا 80 گرمی
شکلات تلخ 96% پارمیدا 80 گرمی
مقایسه
shopping-cart
39,800
10%
هر عدد 35,820 تومان
کرم کاکائو فندقی لاردی (2% فندق) 300 گرمی
کرم کاکائو فندقی لاردی (2% فندق) 300 گرمی
مقایسه
shopping-cart
39,000
5%
هر عدد 37,050 تومان
خرما شکلاتی ساده دلوکا 250 گرمی
خرما شکلاتی ساده دلوکا 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
39,500
5%
هر عدد 37,525 تومان
شکلات تلخ مینی برد پارمیدا 200 گرمی
شکلات تلخ مینی برد پارمیدا 200 گرمی
مقایسه
shopping-cart
42,800
10%
هر بسته 38,520 تومان
خرما شکلاتی تلخ دلوکا 250 گرمی
خرما شکلاتی تلخ دلوکا 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
42,500
5%
هر عدد 40,375 تومان
کرم کاکائو کلاسیک پارمیدا 380 گرمی
کرم کاکائو کلاسیک پارمیدا 380 گرمی
مقایسه
shopping-cart
46,800
10%
هر عدد 42,120 تومان
کرم کاکائو فندقی لاردی (13% فندق) 250 گرمی
کرم کاکائو فندقی لاردی (13% فندق) 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
45,000
5%
هر عدد 42,750 تومان
شکلات کنجدی عسلی پاکتی پارمیدا 350 گرمی
شکلات کنجدی عسلی پاکتی پارمیدا 350 گرمی
مقایسه
shopping-cart
49,800
10%
هر بسته 44,820 تومان
شکلات قلبی لپ لپ جعبه ای 360 گرمی
شکلات قلبی لپ لپ جعبه ای 360 گرمی
مقایسه
shopping-cart
49,000
5%
هر جعبه 46,550 تومان
دراژه فرآورده کاکائویی پارمیدا 240 گرمی
دراژه فرآورده کاکائویی پارمیدا 240 گرمی
مقایسه
shopping-cart
54,000
10%
هر بسته 48,600 تومان
شکلات اسمارتون پاکتی پارمیدا 240 گرمی
شکلات اسمارتون پاکتی پارمیدا 240 گرمی
مقایسه
shopping-cart
54,000
10%
هر بسته 48,600 تومان
شکلات سنگی رودخانه ای پارمیدا 240 گرمی
شکلات سنگی رودخانه ای پارمیدا 240 گرمی
مقایسه
shopping-cart
54,000
10%
هر بسته 48,600 تومان
شکلات سنگی ساده پارمیدا 240 گرمی
شکلات سنگی ساده پارمیدا 240 گرمی
مقایسه
shopping-cart
54,000
10%
هر بسته 48,600 تومان
شکلات فندقی مینی برد پارمیدا 185 گرمی
شکلات فندقی مینی برد پارمیدا 185 گرمی
مقایسه
shopping-cart
59,800
10%
هر بسته 53,820 تومان
شکلات صبحانه شیشه ای لپ لپ 330 گرمی
شکلات صبحانه شیشه ای لپ لپ 330 گرمی
مقایسه
shopping-cart
59,000
5%
هر عدد 56,050 تومان
شکلات صبحانه فندقی کرمونا 350 گرمی
شکلات صبحانه فندقی کرمونا 350 گرمی
مقایسه
shopping-cart
59,000
3%
هر عدد 57,230 تومان

شکلات

شکلات چیست؟

کاکائو درختی است که در کشور های گرمسیری رشد می کند. این درخت میوه هایی زرد رنگ دارد که حاوی 25 تا 45 دانه است، میوه های این درخت را بعد از برداشت از درخت انبار می کنند تا بپوسد و پس از آن دانه های این میوه را جدا می کنند و از آن پودر کاکائو تهیه  می کنند. قرن ها در آمریکای لاتین دانه ی کاکائو را به عنوان ارزشمند ترین ماده خود می دانستند. دانه کاکائو حاوی مواد فوتو شیمیایی است که دارای خواص دارویی بسیار زیادی است.

از فرآوری و سرخ شدن دانه کاکائو، شکلات تهیه می کنند. چندین سال است شکلات به عنوان ماده ای خراکی استفاده می شود.

این ماده بسیار خوشمزه و لذیذ است و مصرف شکلات باعث بروز حس نشاط و شادابی می شود و خستگی را از بین می برد.

 

طرز تهیه شکلات

شکلات خراکی بسیار دلچسبی است که می توانید به راحتی آن را در خانه تهیه کنید.

مواد لازم برای تهیه شکلات:

آب: 1 لیوان

پودر کاکائو: 2 لیوان

کره: 2 سوم (نرم شده در دمای اتاق)

شکر: نصف لیوان

شیر: 2 سوم لیوان

پودر قند: 1 چهارم لیوان

طرز تهیه:

داخل یک ظرف آب بریزید و بگزارید به جوش برسد و بعد زیر شعله را ملایم کنید. یک ظرف بردارید و پودر کاکائو و کره نرم شده را با هم مخلوط کرده و روی ظرف آب در حال جوش بزارید و مرتب هم بزنید. توجه داشته باشید که هیچ توده ای درون آن باقی نماند و کاملا یکدست شود. بعد از آن 1 لیوان آب گرم را به مواد اضافه کنید و باز هم بزنید. مخلوط را به در یک ظرف دیگر بریزید و شکر و پودر قند را به آن اضافه کنید . شیر را بجوشانید و بگزارید کاملا ولرم شود و کم کم شیر را مواد اضافه کنید و خوب هم بزنید، شکلات باید کاملا صاف و یکدست باشد. یک قالب مناسب انتخاب کرده و کمی آن را چرب کنید و شکلات را در آن بریزید. در صورت تمایل می توانید از انواع مغز ها برای تزئین استفاده کنید. شکلات را به مدت 1 شب داخل فیریزر قرار دهید و بعد از آن شکلات شما آماده است و می توانید از آن لذت ببرید.

قیمت شکلات بسیار متنوع بوده و در انواع طرح و رنگ تهیه می شود، شما می توانید با خرید آنلاین شکلات از بازار آنلاین به روز رسان از امکانات بی نظیر این سایت بهره مند شوید.

 

انواع شکلات

شکلات یکی از خوشمزه ترین و لذت بخش ترین خوراکی های دنیا است که خواص بسیاری دارد و سالیان طولانی مورد مصرف قرار می گیرد. این خوراکی خوشمزه در انواع و اشکال مختلف تهیه می شود.

شکلات فانتزی یکی از انواع مختلف شکلات است که بسیار زیبا و جذاب بوده و طرفداران زیادی نیز دارد. این شکلات ها دارای بسته بندی زیبا و شکیلی هستند که بیشتر مورد توجه کودکان قرار می گردد.

شکلات تلخ یا شکلات سیاه را از کره کاکائو به جای کره ی شیری تهیه می کنند و دارای حدودا  60 الی 99 درصد کاکائو است و به نسبت شکر آن کم تر و رنگ آن تیره تر است.

شکلات صبحانه یک نوع چربی است، بنابراین دارای انرژی فراوانی است که می تواند انرژی مورد نیاز طول روز را تامین کند همچنین باعث شادی و نشاط در انسان می شود. توجه داشته باشید مصرف بیش از حد از این مواد غذایی باعث اضافه وزن و چاقی می شود.

شکلات پذیرایی نوعی شکلات خوشمزه با طعم ها و اشکال متنوع است که بسته بندی زیبا و هیجان انگیزی دارد و در جشن ها و مجالس مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای کادو دادن و هدیه دادن بسیار مناسب است.

 

کالری شکلات

کالری شکلات برابر است با 507 کیلو کالری در هر 100 گرم شکلات و 398 کیلو کالری در هر 100 گرم کاکائو خام انرژی وجود دارد.

 

فواید و مضرات شکلات

خوب است که بدانید فواید شکلات، این ماده بسیار لذیذ چیست.

 • خوردن شکلات خطر ابتلا به حمله قلبی و سکته را کاهش می دهد.
 • استفاده از شکلات برای افراد مسن باعث بهبود حافظه و پیشگیری از آلزایمر می شود.
 • مصرف شکلات باعث بهبود خلق و خو، شادی و نشاط، آرامش اعصاب می شود.
 • از دیگر فواید شکلات تلخ می توان به کاهش اشتها، افزایش گردش خون و بهبود دید و بینایی اشاره کرد.

حال به مضرات شکلات می پردازیم.

 • در بعضی موارد مشاهده شده خوردن شکلات باعث سوزش سر معده، حالت تهوع و ریفلاکس اسید معده می شود.
 • مصرف شکلات در شب باعث بی خوابی، آشفتگی ذهن و سردرد می شود.
 • خوردن شکلات در بعضی افراد باعث بوجود آمدن آکنه می شود.
 • پوسیدگی دندان ها و ضعف استخوان ها از دیگر مضرات مصرف بیش از حد شکلات است.

 

فواید شکلات تلخ

 • شکلات تلخ غنی از آنتی اکسیدان است که سبب جلوگیری از رادیکال های آزاد می شود و به پیشگیری از سرطان و پیری زود رس و بیماری های قلبی و عروقی کمک می کند.
 • شکلات تلخ دارای مواد معدنی منیزیم و مس است که این مواد باعث کنترل فشار خون و تنظیم ضربان قلب می شود.
 • خوردن شکلات می تواند سطح استرس را پایین آورد و بروز علائم افسردگی را کاهش دهد و موجب احساس شادی و خوشحالی شود.
 • تقویت سیستم ایمنی و ممانعت از بروز بیماری های مزمن از دیگر خواص شکلات تلخ است.

 

شکلات فانتزی

امروزه شکلات به عنوان بخشی جدا نشدنی از مجالس و خوراکی های پذیرایی به شمار می رود و اگر این شکلات شیک و مجلسی باشد، زیبایی مراسم را دوچندان می کند. شکلات خوراکی است که اقلب تمام مردم آن را دوست دارند و از آن لذت می برند.

 

یکی از این شکلات ها، شکلات سفید است که نسبت به شکلات های دیگر شیرین تر و تمام خواص های شکلات های دیگر را دارد. این شکلات را برای تزئین انواع دسر، شیرینی و کیک نیز استفاده می کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی خرید شکلات فانتزی و همچنین قیمت شکلات فانتزی می توانید به بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کرده و از خدمات آن بهره مند شوید.

شکلات فندقی از مخلوط فندق و شکلات تهیه می شود یا به صورت مغز شکلات در درون آن وجود دارد. شکلات فندقی محبوب ترین خوراکی لذیذ در بین مردم دنیا است که بیشترین مصرف آن در وعده صبحانه است.

هر نوع از شکلات ها به نوبه خود دارای محبوبیت خاصی هستند و مصرف بخصوص خود را دارند ولی بیشترین مصرف شکلات، شکلات فانتزی است که به خاطر زیبایی بسته بندی، اشکال متنوع و طعمی که دارد بیشتر مورد توجه مردم است.

 

شکلات تلخ

شکلات تلخ محبوب ترین خوراکی در تمام دنیا است که دارای خواص بسیاری است. شکلات تلخ یا سیاه به شکلاتی گفته می شود که میزان کاکائو در آن بیشتر از شکر بوده و رنگ آن تیره و مزه آن تلخ است. درصد شکلات هر چه بالاتر باشد درصد تلخی بیشتر و شکر موجود در آن کم تر است.

بازار آنلاین به روز رسان این امکان را به شما می دهد که به آسانی، در وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنید و خرید شکلات تلخ را به صورت اینترنتی انجام دهید.

 

شکلات تلخ و لاغری

مصرف شکلات تلخ دارای خواصی است که برای لاغری و کاهش وزن بسیار مفید است. خوردن شکلات تلخ باعث چربی سوزی و کاهش وزن می شود. همچنین اشتهای کاذب را کاهش می دهد و مانع از پرخوری می شود.

برای خرید اینترنتی شکلات و اطلاع از قیمت شکلات تلخ، از برترین برند ها مانند شکلات تلخ پارمیدا می توانید به بازار های آنلاین مراجعه کنید.

 

شکلات صبحانه

شکلات صبحانه یکی از اقلام پرطرفدار وعده صبحانه است که بسیار مقوی بوده و می تواند انرژی مورد نیاز در طول روز را تامین کند. این خوراکی برای افرادی که به دنبال اضافه وزن هستند بسیار مفید است.

طرز تهیه شکلات صبحانه

این شکلات خوشمزه را به راحتی می توان در منزل تهیه کنید و از آن لذت ببرید.

مواد لازم برای تهیه شکلات صبحانه:

پودر کاکائو: 5 قاشق غذا خوری

مغز فندق: 100 گرم

کره: 50 گرم

شیر: 2 لیوان

پودر قند: 3 قاشق غذا خوری

وانیل: نصف قاشق چای خوری

طرز تهیه:

کره را در دمای اتاق قرار دقید تا کمی نرم شود سپس ظرفی بردارید و کره را با حرارت آب کنید. در ظرف پودر کاکائو، شیر، پودر قند و وانیل را به کره آب شده اضافه کنید و خوب مخلوط کنید. سپس ظرف را از روی حرارت بردارید تا کمی خنک شود. فندق ها را به صورت پودر درآورده و وقتی شکلات ها کمی سرد شد فندق ها را به شکلات اضافه کنید و مواد را به خوبی مخلوط کنید. ظرف شکلات را بر روی آب جوش قرار دهید و به طور مداوم هم بزنید تا به غلظت برسد و کاملا یکدست شود. اگه غلظت شکلات به طوری باشد که حالت کشدار دار داشته باشد شکلات آماده است. آن را در ظرفی دردار ریخته و در یخچال نگه داری کنید.

همچنین می توانید خرید شکلات صبحانه خود را در بازار آنلاین به روز رسان انجام دهید و از قیمت شکلات صبحانه مطلع شوید.

 

شکلات پذیرایی

این شکلات پای ثابت تمام مجالس و میهمانی هاست و در کنار انواع نوشیدنی ها و تنقلات استفاده می شود.

شکلات پذیرایی در انواع شیری، فندقی، تلخ، مغزدار و ... تهیه و تولید می شود و بیشترین مصرف این شکلات در کشور ایران  در زمان عیاد است بخصوص عید نوروز که برای پذیرایی از میهمانان استفاده می شود.

نوع دیگر از شکلات ها، شکلات خرمایی است که بسیار مفید و مقوی است که بیشترین مصرف آن در ماه مبارک رمضان است که بسیار مفید بوده و هم می تواند انرژی مورد نیاز در طول روزه داری را تامین کند.

شکلات کادویی نوعی شکلات است که دارای ظاهر شکیل و طعم های متنوعی است و بیشتر برای کادو دادن یا هدیه دادن مورد استفاده قرار می گیرید.

امکان خرید شکلات پذیرایی و مشاهده قیمت شکلات پذیرایی در بازار آنلاین به روز رسان وجود دارد که با مراجعه به این سایت می توانید از امکانات دیگر این سایت نیز بهره مند شوید.

 

خرید شکلات

در این روز های پرمشغله که مدیریت زمان مشکل است مردم می توانند از بازار های آنلاین خرید هایشان را انجام دهند و در وقت و زمان صرفه جویی کنند. همچنین می توانید خرید شکلات خود را به صورت آنلاین از بازار آنلاین به روز رسان انجام دهید. این بازار این امکان را به مردم می دهد که بدون واسطه و کاملا بهداشتی خرید شما از خود کارخانه ها و تامین کننده ها صورت گیرد و به دست مشتری ها برسد.

راه های ارتباطی

آدرس : تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، نبش بزرگراه زین الدین، پلاک ۶۱
تلفن: ۹۶۶۴7-۰۲۱
ایمیل: info@BeroozResaan.com
آپارات
تلگرام
یوتیوب
اینستاگرام
لینکداین
توییتر
دانلود اپلیکیشن


به روز رسان

به روز رسان ( بروزرسان ) شرکتی در حوزه تامین و توزیع محصولات تازه میباشد که این امکان را به مصرف کننده میدهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب و تنوع بسیار بالا، جدیدترین تاریخ تولید.و مناسب ترین قیمت، با رعایت کامل زنجیره سرد مستقیما از تولید کننده خریداری نماید،حوزه فعالیت مجموعه به روز رسان شامل محصولات پروتئینی (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، کله پاچه، دل و جگر، سیرآب شیردان، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی، میگو، شاه میگو، تخم مرغ، تخم بلدرچین، سوسیس، کالباس و لبنیات شیر، شیر گوسفندی، شیر گاوی، شیر شتر، شیر کم چرب، شیر نیم چرب، شیر کامل، شیر بدون چربی، شیر طعم دار،ماست، ماست گاوی، ماست گوسفندی، ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست همزده، ماست پروبیوتیک، ماست طعم دار، پنیر، پنیر گاوی، پنیر گوسفندی، پنیر سفید،پنیر خامه ای،پنیر پروسس، پنیر تبریزی پنیر گودا، پنیر لاکتیکی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر لیقوان، خامه، خامه صبحانه، سر شیر، خامه قنادی، خامه طعم دار، کره، کره پاستوریزه، کره طعم دار، کره مارگارین، کره بادام زمینی، کره پسته، کره فندق، دوغ،دوغ گاوی، دوغ گوسفندی، دوغ ...  بیشتر

نمادها

عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی
logo-samandehi
image

©1399- بازار آنلاین به روز رسان - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به روز رسان فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد