جستجو
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
56 کالا
لیمو ترش جهرم دستچین کشت کالا 500 گرمی
لیمو ترش جهرم دستچین کشت کالا 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
13,000
5%
هر بسته 12,350 تومان
لیمو ترش سنگی دستچین کشت کالا 500 گرمی
لیمو ترش سنگی دستچین کشت کالا 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
16,000
5%
هر بسته 15,200 تومان
لیمو ترش ریز شیرازی دستچین آرین 550 گرمی
لیمو ترش ریز شیرازی دستچین آرین 550 گرمی
مقایسه
shopping-cart
21,500
10%
هر بسته 19,350 تومان
لیمو ترش ریز دستچین آرین
لیمو ترش ریز دستچین آرین
مقایسه
shopping-cart
22,000
10%
هر کیلو گرم 19,800 تومان
لیمو ترش دستچین برند سیب سبز
لیمو ترش دستچین برند سیب سبز
مقایسه
shopping-cart
24,000
5%
هر کیلو گرم 22,800 تومان
لیمو ترش جهرم دستچین کشت کالا
لیمو ترش جهرم دستچین کشت کالا
مقایسه
shopping-cart
24,000
5%
هر کیلو گرم 22,800 تومان
لیمو ترش شیرازی آبگیری دستچین باغ کیان
لیمو ترش شیرازی آبگیری دستچین باغ کیان
مقایسه
shopping-cart
25,500
5%
هر کیلو گرم 24,225 تومان
لیمو ترش جهرم دستچین کشت کالا 1 کیلوگرمی
لیمو ترش جهرم دستچین کشت کالا 1 کیلوگرمی
مقایسه
shopping-cart
26,000
5%
هر بسته 24,700 تومان
لیمو ترش شیرازی دستچین هایپر میوه نارمک
لیمو ترش شیرازی دستچین هایپر میوه نارمک
مقایسه
shopping-cart
28,000
5%
هر کیلو گرم 26,600 تومان
لیمو سنگی دستچین باغ کیان
لیمو سنگی دستچین باغ کیان
مقایسه
shopping-cart
29,000
5%
هر کیلو گرم 27,550 تومان
لیمو ترش سنگی دستچین کشت کالا
لیمو ترش سنگی دستچین کشت کالا
مقایسه
shopping-cart
30,000
5%
هر کیلو گرم 28,500 تومان
لیمو سنگی دستچین برند سیب سبز
لیمو سنگی دستچین برند سیب سبز
مقایسه
shopping-cart
30,000
5%
هر کیلو گرم 28,500 تومان
لیمو ترش سنگی دستچین کشت کالا 1 کیلوگرمی
لیمو ترش سنگی دستچین کشت کالا 1 کیلوگرمی
مقایسه
shopping-cart
32,000
5%
هر بسته 30,400 تومان
لیمو ترش سنگی دستچین هایپر میوه نارمک
لیمو ترش سنگی دستچین هایپر میوه نارمک
مقایسه
shopping-cart
32,800
5%
هر کیلو گرم 31,160 تومان
لیمو ترش دستچین آرین
لیمو ترش دستچین آرین
مقایسه
shopping-cart
35,000
10%
هر کیلو گرم 31,500 تومان
لیمو ترش شیرازی دستچین باغ کیان
لیمو ترش شیرازی دستچین باغ کیان
مقایسه
shopping-cart
35,000
5%
هر کیلو گرم 33,250 تومان
لیمو ترش جهرم دستچین کشت کالا 2 کیلوگرمی
لیمو ترش جهرم دستچین کشت کالا 2 کیلوگرمی
مقایسه
shopping-cart
52,000
5%
هر بسته 49,400 تومان
لیمو ترش سنگی دستچین سیب جان 1 کیلوگرمی
لیمو ترش سنگی دستچین سیب جان 1 کیلوگرمی
مقایسه
shopping-cart
56,500
5%
هر بسته 53,675 تومان
لیمو ترش سنگی دستچین کشت کالا 2 کیلوگرمی
لیمو ترش سنگی دستچین کشت کالا 2 کیلوگرمی
مقایسه
shopping-cart
64,000
5%
هر بسته 60,800 تومان
لیموترش سنگی اقتصادی مزرعه ارگانیک
لیموترش سنگی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مقایسه
فاقد برنامه تامین
نارنج دستچین کشت کالا
نارنج دستچین کشت کالا
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش سنگی اقتصادی مزرعه ارگانیک
لیمو ترش سنگی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیموترش اقتصادی میولند
لیموترش اقتصادی میولند
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو شیرازی اقتصادی میوکات 500 گرمی
لیمو شیرازی اقتصادی میوکات 500 گرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش سنگی دستچین مزرعه ارگانیک
لیمو ترش سنگی دستچین مزرعه ارگانیک
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیموترش ممتاز میولند
لیموترش ممتاز میولند
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش درهم باغچین
لیمو ترش درهم باغچین
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو شیرازی دستچین میوکات 500 گرمی
لیمو شیرازی دستچین میوکات 500 گرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیموترش دستچین میولند
لیموترش دستچین میولند
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش بسته بندی میولند
لیمو ترش بسته بندی میولند
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش دستچین باغچین
لیمو ترش دستچین باغچین
مقایسه
فاقد برنامه تامین
نارنج دستچین برند سیب سبز
نارنج دستچین برند سیب سبز
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش سنگی دستچین جالیز 500 گرمی
لیمو ترش سنگی دستچین جالیز 500 گرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش دستچین باغ ملیسا
لیمو ترش دستچین باغ ملیسا
مقایسه
فاقد برنامه تامین
نارنج دستچین سیب جان 1 کیلوگرمی
نارنج دستچین سیب جان 1 کیلوگرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش شیرازی دستچین جالیز 500 گرمی
لیمو ترش شیرازی دستچین جالیز 500 گرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین
نارنج دستچین کشاورزی رضوانی 500 گرمی
نارنج دستچین کشاورزی رضوانی 500 گرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش آبگیری اقتصادی برند سیب سبز
لیمو ترش آبگیری اقتصادی برند سیب سبز
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش سنگی دستچین آرین 500 گرمی
لیمو ترش سنگی دستچین آرین 500 گرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو شیرازی دستچین سوپر میوه تک
لیمو شیرازی دستچین سوپر میوه تک
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو سنگی دستچین سوپر میوه تک
لیمو سنگی دستچین سوپر میوه تک
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش سنگی اقتصادی کشت کالا
لیمو ترش سنگی اقتصادی کشت کالا
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش سنگی مسترفروت
لیمو ترش سنگی مسترفروت
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش دستچین برند تازه 900 گرمی
لیمو ترش دستچین برند تازه 900 گرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین
لیمو ترش شیرازی کشاورزی رضوانی 500 گرمی
لیمو ترش شیرازی کشاورزی رضوانی 500 گرمی
مقایسه
فاقد برنامه تامین

لیمو ترش و نارنج

لیموترش و نارنج چیست؟

چگونگی پیدایش مرکبات دارای افسانه‌ها و داستان‌های بسیار جالبی است. در این داستان‌ها آمده که منشاء مرکبات در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری قاره آسیا بوده است. تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که خاستگاه لیمو در کشور هند بوده است. اگرچه منشاء برخی از گونه‌های مرکبات در مناطق جنوب شرق آسیا بوده، اما مناطق اصلی پیدایش مرکبات در قاره استرالیا قرار داشت که بعدها به سایر نقاط جهان گسترش پیدا کرد. برخی از گونه‌های مرکبات قبل از میلاد مسیح به مناطقی در غرب آسیا مانند کشورهای ایران، عمان و فلسطین انتقال یافته و پرورش پیدا کردند. نارنج ، لیمو ترش و لیمو عمانی در حدود 1300 سال پیش توسط اعراب به ایران آورده شده که از 300 سال پیش در ایران کشت اقتصادی مرکبات در شمال و جنوب کشور آغاز شد.

لیمو ترش یکی از مرکباتی است که در نواحی آب و هوای گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد بسیار خوبی دارد. این میوه‌ی بی­­نظیر را پادشاه میوه‌های گرمسیری می‌نامند زیرا دارای خواص دارویی و درمانی بسیاری بوده که برای حفظ سلامت انسان بسیار مفید و موثر است. درخت لیمو حدودا چهار متر رشد خواهد کرد. شاخه‌های این درخت بلند بوده و برگ‌های سبز آن ظاهری بیضی شکل‌، پهن و عریض دارد. شکوفه این درخت دارای دو رنگ سفید و ارغوانی (داخل شکوفه سفید و بیرون آن مایل به سرخ ارغوانی) است. میوه‌ی درخت لیمو دارای دو رنگ زرد و سبز بوده و شکل آن بیضی‌گونه و کشیده است و تقریبا در تمام فصول برگ، شکوفه و میوه می‌دهد. دیگر ویژگی این میوه‌ی بی‌نظیر عطر و طعم آن است که بسیار هوص انگیز بوده و رایحه خوشی دارد که در تهیه و تدارک انواع غذاها، دسرها، خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود. دلیل ترش مزه بودن لیمو، وجود مقدار زیادی اسید سیتریک در آن است. این مرکبات در انواع لیمو ترش، لایم، پرشین لایم، مکزیکن لایم و لیمو شیرین وجود دارد.

 

نارنج میوه­ا‌ی درختی است که به مراتب از درخت لیمو زیباتر، بزرگ‌تر و خوشبوتر است. شکوفه‌ی این درخت یکی از معروف‌ترین گل‌ها را دارد که بسیار زیبا، خوشبو و پرخاصیت بوده و به آن‌ بهارنارنج می‌گویند. در برخی از مناطق، این میوه در تمام فصول بر روی درختان مشاهده می‌شود. به درخت نارنج مادر مرکبات گفته می‌شود زیرا دارای خواص فراوان برای سلامتی است. از آب نارنج برای بهبود طعم و عطر انواع غذاها استفاده می‌شود و از شکوفه‌ این درخت مربا و عرقیجات تهیه می‌کنند همچنین در صنعت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی کاربرد بسیاری دارد.

بازار آنلاین به روز رسان این امکان را به شما می‌دهد که لیستی از انواع لیمو ترش و نارنج را مشاهده کرده و از کیفیت و قیمت لیمو ترش و نارنج اطلاع پیدا کنید.

 

کالری لیمو ترش و نارنج

کالری لیمو ترش برابر است با 29 کالری در هر 100 گرم است. لیمو ترش سرشار از ویتامین  C، ویتامین  A، کلسیم، منیزیم، سدیم و آهن است. به دلیل عطر و طعم لیمو یکی از مرکبات پرمصرف به‌شمار می‌رود.

 کالری نارنج برابر با 24 کالری در هر 100 گرم است. نارنج حاوی ویتامین  C، ویتامین  A، آهن، کلسیم و فسفات است و ارزش غذایی بالایی دارد.

 

فواید و مضرات لیمو ترش و نارنج

لیمو ترش دارای دو رنگ زرد و سبز است و بدون شک محبوب ترین میوه‌ی درختی همیشه سبز است که در دنیا وجود دارد. از تمام قسمت‌های این میوه مانند آب، پالپ و پوست آن در آشپزی و اهداف دیگر استفاده می‌کنند. این میوه دارای خواص و مضراتی است که به آن بیشتر میپردازیم.

 

خواص لیمو ترش

 • آنتی اکسیدان لیمو ترش برای از بین بردن رادیکال‌های آزاد و مبارزه با انواع سرطان مفید است.
 • آب لیمو به دفع سموم و مواد زائد از بدن کمک می‌کند.
 • لیمو برای احیا کردن تعادل بدن و تقویت آن بسیار مفید است.
 • خاصیت ضد باکتری موجود در لیمو اجازه نمی‌دهد باکتری‌ها و ویروس‌ها مدت طولانی در بدن زنده بمانند.
 • اسید سیتریک موجود در لیمو باعث جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه می‌شود.
 • مصرف لیمو از تولید صفرا در کبد جلوگیری کرده و به سم زدایی از کبد کمک می‌کند.
 • خوردن لیمو برای کنترل فشار خون بسیار مفید است.
 • عطر و بوی لیمو باعث کاهش حالت تهوع می‌شود و برای دوران بارداری موثر است.
 • مخلوط آب لیمو و آب برای درمان رفلاکس اسید از معده بسیار مفید است.
 • ویتامین C موجود در لیمو می تواند مانع بسیاری از مشکلات مربوط به بینایی مانندآب مروارید شود.
 • برای رفع عطش و تشنگی علی الخصوص گرمازدگی از مخلوط آب، لیمو و عسل استفاده کنید.

 

لیمو ترش و سرما خوردگی

در روز‌های پاییزی و زمستانی که هوا رو به سردی می‌رود امکان ابتلا به انواع ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا بسیار زیاد است. برای پیشگیری یا درمان این بیماری‌ها، بهترین راه استفاده از مواد طبیعی است که برای ارتقا سطح ایمنی بدن مفید هستند. لیمو، یکی از بهترین و پرخاصیت ترین مرکباتی است که به درمان این بیماری کمک بسزایی می‌کند. لیمو دارای خواص ضد عفونی کننده بوده و برای تسکین گلودرد، کاهش تب، رفع آبریزش بینی، درمان سرفه و دیگر علائم سرماخوردگی و انفولانزا بسیار مفید و موثر است.

 لیمو ترش سنگی، میوه‌ای است که در فصل پاییز و زمستان به بازار ارائه می شود که می‌توانید با مراجعه به بازار آنلاین مواد غذایی خرید لیمو ترش سنگی را انجام دهید. همچنین برای خرید آنلاین لیمو ترش می‌توانید به بازار آنلاین به روز رسان مراجعه کرده و لیستی از انواع لیمو ترش و قیمت لیمو ترش را مشاهده کنید.

 

فواید لیمو برای پوست

لیمو ترش نه تنها برای سلامت بدن مفید بوده بلکه برای سلامت و زیبایی پوست نیز تاثیرات زیادی دارد. لیمو مملو از ویتامین C است؛ این ویتامین برای درخشان شدن پوست صورت، از بین بردن لک، جوش و آکنه بسیار مفید است. لیمو سرعت علائم پیری در پوست را کاهش می‌دهد، همچنین برای کلاژن سازی و جوان سازی پوست از آن استفاده می‌شود. برای لایه برداری، درمان آفتاب سوختگی و تنفس دوباره پوست از لیمو استفاده کنید.

 

مضرات لیمو ترش

 • آب لیمو ممکن است موجب فرسایش مینای دندان شود.
 • مصرف بی‌رویه از آب لیمو موجب زخم معده می‌شود.
 • مصرف زیاد آبلیمو موجب ابتلا به بیماری بازگشت اسید معده به مری می‌شود که دارای عوارضی مانند سوزش سردل، حالت تهوع و استفراغ است.

خرید اینترنتی لیمو ترش این امکان را به مردم می‌دهد که به راحتی خرید خود را انجام داده و در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند.

 

نارنج مصارف مختلفی دارد؛ مثلا، از آب نارنج برای طعم دادن به غذاها، مربا یا مارمالاد و از روغن و اسانس نارنج برای مصارف طب سنتی و گیاهی استفاده می‌شود. از شکوفه‌ی آن یعنی بهارنارنج، اسانسی برای تازه کردن هوا تهیه می‌شود و گل‌های بهارنارنج که دارای اثرات آرامش بخش است به عنوان دمنوش استفاده می‌شود. نارنج دارای خواص بسیار برای تقویت و ارتقاء سلامت بدن است که در ادامه بیشتر به آن ها می‌پردازیم.

خواص نارنج

 • بوی اسانس نارنج برای کاهش استرس و اضطراب مفید بوده و چرخه خواب را بهبود می‌دهد.
 • خواص آنتی اکسیدانی این میوه کلیه‌ها را در برابر آسیب‌ها حفاظت می‌کند.
 • نارنج حاوی موادی است که برای سلامت و زیبایی پوست بسیار مفید است.
 • روغن نارنج از ریزش مو جلوگیری کرده و پوست سر را تقویت می‌کند.
 • نارنج کمک بسزایی به تقویت و بهبود عملکرد سیستم گوارشی کرده و از بیماری‌هایی مانند اسهال، یبوست، گاز روده،زخم معده و یا خون در مدفوع پیشگیری می‌کند.
 • نارنج هم مانند تمام مرکبات دارای ویتامین C فراوانی است؛ بنابراین برای درمان سینوزیت و پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی مفید است.
 • مصرف آب نارنج سطح چربی خون و کلسترول را پایین آورده و فشار خون را تنظیم می‌کند.
 • روغن بهارنارنج برای کاهش انقباضات رحمی و همچنین کاهش درد قاعدگی کاربرد بسیاری دارد.
 • نارنج حاوی آنتی اکسیدان فراوان است و در مبارزه با سلول‌های سرطانی و رادیکال‌های آزاد به بدن کمک بسزایی می‌کند.
 • افرادی که مبتلا به تنگی نفس هستند از آب نارنج استفاده کنند.

برای خرید آنلاین نارنج به آسانی با مراجعه به سایت‌های خرید آنلاین مواد غذایی خرید خود را انجام دهید همچنین این امکان وجود دارد قیمت نارنج و کیفیت آن را با سایر سایت‌ها مقایسه کنید.

 

نارنج و لاغری

تحقیقات به‌دست آمده نشان می‌دهد که نارنج باعث تقویت متابولیسم بدن شده و اشتهای کاذب را کاهش می‌دهد و اگر در کنار فعالیت‌های ورزشی مصرف شود باعث لاغری و کاهش وزن می‌شود.

عوارض احتمالی مصرف بیش از حد از نارنج این است که باعث سردرد، افزایش ضربان قلب و افزایش فشارخون می‌شود.

بازار آنلاین به روز رسان این امکان را به شما می‌دهد که با مراجعه به این سایت، خرید اینترنتی نارنج را به آسانی با انتخاب چند گزینه انجام دهید و از امکانات بی‌نظیر این سایت بهره‌مند شوید.

 

خرید اینترنتی لیمو ترش و نارنج

در این روزهای پرمشغله که مدیریت زمان و هزینه‌ها مشکلی جدی برای مردم است، راهکارهایی مبنی بر کاهش این مشکلات ارائه شده که می‌توان از بازارهای آنلاین خرید محصولات غذایی را انجام داده و در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. همچنین می‌توان خرید لیمو ترش و خرید نارنج خود را به صورت اینترنتی از بازار آنلاین به روز رسان انجام داد تا از امکانات بی­شمار این سایت بهره‌مند شد. بازار به روز رسان، این امکان را به مردم می دهد که بدون واسطه و کاملا بهداشتی خرید از خود کارخانه‌ها و تامین کننده‌ها صورت گیرد و به دست مشتری‌ها برسد.

راه های ارتباطی

آدرس : تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، نبش بزرگراه زین الدین، پلاک ۶۱
تلفن: ۹۶۶۴7-۰۲۱
ایمیل: info@BeroozResaan.com
آپارات
تلگرام
یوتیوب
اینستاگرام
لینکداین
توییتر
دانلود اپلیکیشن


به روز رسان

به روز رسان ( بروزرسان ) شرکتی در حوزه تامین و توزیع محصولات تازه میباشد که این امکان را به مصرف کننده میدهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب و تنوع بسیار بالا، جدیدترین تاریخ تولید.و مناسب ترین قیمت، با رعایت کامل زنجیره سرد مستقیما از تولید کننده خریداری نماید،حوزه فعالیت مجموعه به روز رسان شامل محصولات پروتئینی (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، کله پاچه، دل و جگر، سیرآب شیردان، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی، میگو، شاه میگو، تخم مرغ، تخم بلدرچین، سوسیس، کالباس و لبنیات شیر، شیر گوسفندی، شیر گاوی، شیر شتر، شیر کم چرب، شیر نیم چرب، شیر کامل، شیر بدون چربی، شیر طعم دار،ماست، ماست گاوی، ماست گوسفندی، ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست همزده، ماست پروبیوتیک، ماست طعم دار، پنیر، پنیر گاوی، پنیر گوسفندی، پنیر سفید،پنیر خامه ای،پنیر پروسس، پنیر تبریزی پنیر گودا، پنیر لاکتیکی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر لیقوان، خامه، خامه صبحانه، سر شیر، خامه قنادی، خامه طعم دار، کره، کره پاستوریزه، کره طعم دار، کره مارگارین، کره بادام زمینی، کره پسته، کره فندق، دوغ،دوغ گاوی، دوغ گوسفندی، دوغ ...  بیشتر

نمادها

عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی
logo-samandehi
image

©1399- بازار آنلاین به روز رسان - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به روز رسان فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد