ارسال رایگان
ارسال رایگان
جستجو
مرتب سازی بر اساس :
ارزان ترین ها
گرانترین ها
جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
بیشترین درصد تخفیف
135 کالا
گرده گل ارگانیک اورازان 150 گرمی
گرده گل ارگانیک اورازان 150 گرمی
مقایسه
shopping-cart
69,500
5%
هر عدد 66,025 تومان
عسل ارگانیک گون اورازان 250 گرمی
عسل ارگانیک گون اورازان 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
70,500
5%
هر عدد 66,975 تومان
عسل ارگانیک چهل گیاه اورازان 250 گرمی
عسل ارگانیک چهل گیاه اورازان 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
71,500
5%
هر عدد 67,925 تومان
عسل ارگانیک آویشن اورازان 250 گرمی
عسل ارگانیک آویشن اورازان 250 گرمی
مقایسه
shopping-cart
71,500
5%
هر عدد 67,925 تومان
پیشنهاد ویژه
عسل جاز ارگانیک کوهرنگ 450 گرمی
عسل جاز ارگانیک کوهرنگ 450 گرمی
مقایسه
shopping-cart
101,000
30%
هر عدد 70,700 تومان
عسل ارگانیک گون سالار خمین 500 گرمی
عسل ارگانیک گون سالار خمین 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
75,000
5%
هر عدد 71,250 تومان
عسل ارگانیک گون کوهستان سارال 450 گرمی
عسل ارگانیک گون کوهستان سارال 450 گرمی
مقایسه
shopping-cart
96,500
15%
هر عدد 82,025 تومان
عسل ارگانیک آویشن کوهستان سارال 450 گرمی
عسل ارگانیک آویشن کوهستان سارال 450 گرمی
مقایسه
shopping-cart
98,500
15%
هر عدد 83,725 تومان
عسل ارگانیک گشنیز سالار خمین 500گرمی
عسل ارگانیک گشنیز سالار خمین 500گرمی
مقایسه
shopping-cart
90,000
5%
هر عدد 85,500 تومان
عسل ارگانیک گون اورازان 360 گرمی
عسل ارگانیک گون اورازان 360 گرمی
مقایسه
shopping-cart
95,500
5%
هر عدد 90,725 تومان
عسل ارگانیک کرمی کوهستان سارال 450 گرمی
عسل ارگانیک کرمی کوهستان سارال 450 گرمی
مقایسه
shopping-cart
109,000
15%
هر عدد 92,650 تومان
عسل گون گز ارگانیک کوهرنگ 450 گرمی
عسل گون گز ارگانیک کوهرنگ 450 گرمی
مقایسه
shopping-cart
98,000
5%
هر عدد 93,100 تومان
عسل ارگانیک آویشن اورازان 360 گرمی
عسل ارگانیک آویشن اورازان 360 گرمی
مقایسه
shopping-cart
99,500
5%
هر عدد 94,525 تومان
عسل ارگانیک چهل گیاه اورازان 360 گرمی
عسل ارگانیک چهل گیاه اورازان 360 گرمی
مقایسه
shopping-cart
99,500
5%
هر عدد 94,525 تومان
عسل ارگانیک آویشن سالار خمین 500گرمی
عسل ارگانیک آویشن سالار خمین 500گرمی
مقایسه
shopping-cart
100,000
5%
هر عدد 95,000 تومان
عسل ارگانیک کنار سالار خمین 500گرمی
عسل ارگانیک کنار سالار خمین 500گرمی
مقایسه
shopping-cart
100,000
5%
هر عدد 95,000 تومان
عسل ارگانیک چهل گیاه سالار خمین 500گرمی
عسل ارگانیک چهل گیاه سالار خمین 500گرمی
مقایسه
shopping-cart
100,000
5%
هر عدد 95,000 تومان
عسل کنار ارگانیک کوهرنگ 450 گرمی
عسل کنار ارگانیک کوهرنگ 450 گرمی
مقایسه
shopping-cart
101,000
5%
هر عدد 95,950 تومان
عسل ارگانیک گون وحشی سالار خمین 500 گرمی
عسل ارگانیک گون وحشی سالار خمین 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
150,000
5%
هر عدد 142,500 تومان
عسل ارگانیک گون سالار خمین 1000 گرمی
عسل ارگانیک گون سالار خمین 1000 گرمی
مقایسه
shopping-cart
150,000
5%
هر عدد 142,500 تومان
عسل ارگانیک گون کوهستان سارال 950 گرمی
عسل ارگانیک گون کوهستان سارال 950 گرمی
مقایسه
shopping-cart
189,000
15%
هر عدد 160,650 تومان
عسل ارگانیک آویشن کوهستان سارال 950 گرمی
عسل ارگانیک آویشن کوهستان سارال 950 گرمی
مقایسه
shopping-cart
195,000
15%
هر عدد 165,750 تومان
عسل ارگانیک آویشن زول سالار خمین 500 گرمی
عسل ارگانیک آویشن زول سالار خمین 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
175,000
5%
هر عدد 166,250 تومان
عسل ارگانیک آکالیپتوس سالار خمین 500 گرمی
عسل ارگانیک آکالیپتوس سالار خمین 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
175,000
5%
هر عدد 166,250 تومان
عسل ارگانیک گشنیز سالار خمین 1000 گرمی
عسل ارگانیک گشنیز سالار خمین 1000 گرمی
مقایسه
shopping-cart
180,000
5%
هر عدد 171,000 تومان
عسل گون کوهپناه 500 گرمی ارگانیک
عسل گون کوهپناه 500 گرمی ارگانیک
مقایسه
shopping-cart
180,000
5%
هر عدد 171,000 تومان
عسل گون گز ارگانیک کوهرنگ 900 گرمی
عسل گون گز ارگانیک کوهرنگ 900 گرمی
مقایسه
shopping-cart
189,000
5%
هر عدد 179,550 تومان
عسل ارگانیک گون اورازان 650 گرمی
عسل ارگانیک گون اورازان 650 گرمی
مقایسه
shopping-cart
192,500
5%
هر عدد 182,875 تومان
عسل ارگانیک آویشن اورازان 650 گرمی
عسل ارگانیک آویشن اورازان 650 گرمی
مقایسه
shopping-cart
195,500
5%
هر عدد 185,725 تومان
عسل کنار ارگانیک کوهرنگ 900 گرمی
عسل کنار ارگانیک کوهرنگ 900 گرمی
مقایسه
shopping-cart
198,000
5%
هر عدد 188,100 تومان
عسل جاز ارگانیک کوهرنگ 900 گرمی
عسل جاز ارگانیک کوهرنگ 900 گرمی
مقایسه
shopping-cart
198,000
5%
هر عدد 188,100 تومان
عسل ارگانیک آویشن سالار خمین 1000 گرمی
عسل ارگانیک آویشن سالار خمین 1000 گرمی
مقایسه
shopping-cart
200,000
5%
هر عدد 190,000 تومان
عسل ارگانیک چهل گیاه سالار خمین 1000 گرمی
عسل ارگانیک چهل گیاه سالار خمین 1000 گرمی
مقایسه
shopping-cart
200,000
5%
هر عدد 190,000 تومان
عسل ارگانیک کنار سالار خمین 1000 گرمی
عسل ارگانیک کنار سالار خمین 1000 گرمی
مقایسه
shopping-cart
200,000
5%
هر عدد 190,000 تومان
عسل ارگانیک شوید سالار خمین 500 گرمی
عسل ارگانیک شوید سالار خمین 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
200,000
5%
هر عدد 190,000 تومان
عسل گون آویشن کوهپناه 500 گرمی ارگانیک
عسل گون آویشن کوهپناه 500 گرمی ارگانیک
مقایسه
shopping-cart
225,000
5%
هر عدد 213,750 تومان
عسل چند گیاه کوهپناه 500 گرمی بهاره ارگانیک
عسل چند گیاه کوهپناه 500 گرمی بهاره ارگانیک
مقایسه
shopping-cart
225,000
5%
هر عدد 213,750 تومان
عسل ارگانیک مریم گلی سالار خمین 500 گرمی
عسل ارگانیک مریم گلی سالار خمین 500 گرمی
مقایسه
shopping-cart
235,000
5%
هر عدد 223,250 تومان
عسل ارگانیک گون اورازان 1 کیلوگرمی
عسل ارگانیک گون اورازان 1 کیلوگرمی
مقایسه
shopping-cart
235,500
5%
هر عدد 223,725 تومان
عسل ارگانیک چهل گیاه اورازان 1 کیلوگرمی
عسل ارگانیک چهل گیاه اورازان 1 کیلوگرمی
مقایسه
shopping-cart
239,500
5%
هر عدد 227,525 تومان
عسل ارگانیک آویشن اورازان 1 کیلوگرمی
عسل ارگانیک آویشن اورازان 1 کیلوگرمی
مقایسه
shopping-cart
239,500
5%
هر عدد 227,525 تومان
عسل ارگانیک رس اورازان 960 گرمی
عسل ارگانیک رس اورازان 960 گرمی
مقایسه
shopping-cart
258,500
5%
هر عدد 245,575 تومان
عسل ارگانیک مرکبات اورازان 960 گرمی
عسل ارگانیک مرکبات اورازان 960 گرمی
مقایسه
shopping-cart
259,000
5%
هر عدد 246,050 تومان
عسل ارگانیک شوید اورازان 960 گرمی
عسل ارگانیک شوید اورازان 960 گرمی
مقایسه
shopping-cart
265,500
5%
هر عدد 252,225 تومان
عسل ارگانیک گشنیز اورازان 960 گرمی
عسل ارگانیک گشنیز اورازان 960 گرمی
مقایسه
shopping-cart
279,500
5%
هر عدد 265,525 تومان
عسل ارگانیک زول اورازان 960 گرمی
عسل ارگانیک زول اورازان 960 گرمی
مقایسه
shopping-cart
279,500
5%
هر عدد 265,525 تومان
عسل ارگانیک گون وحشی سالار خمین 1000 گرمی
عسل ارگانیک گون وحشی سالار خمین 1000 گرمی
مقایسه
shopping-cart
300,000
5%
هر عدد 285,000 تومان
عسل گون کوهپناه 1 کیلوگرمی ارگانیک
عسل گون کوهپناه 1 کیلوگرمی ارگانیک
مقایسه
shopping-cart
330,000
5%
هر عدد 313,500 تومان

عسل ارگانیک

عسل یک ماده‌ی غذایی بسیار مفید و خوشمزه است که علاوه بر مصرف خوراکی، در صنایع دارویی و بهداشتی نیز از آن استفاده می‌شود. این مایع شیرین توسط زنبورها و از شهد گل‌ها تهیه می‌شود. شهد گل مایع شیرین و معطری است که زنبور‌ها آن را از درون گل‌ها جمع‌آوری می‌کنند و غلظت آن‌ها، امکان تبدیلشان به عسل را فراهم می‌آورد. شهد به طور اساسی از 80 درصد آب و 20 درصد قند تشکیل شده است و حجم و ترکیبات شهد گل‌ها بسته به نوع آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. کالری عسل در هر 100 گرم، 304 کیلو کالری است. عسل و فرآورده‌های آن می‌تواند به شکل‌های مختلف استفاده شود. ارزش غذایی عسل بسته به نوع عسل تولید شده از هر گل می‌تواند متغیر باشد. به عنوان مثال ترکیبات عسل آویشن با ترکیبات عسل گون فرق می‌کند. به طور کلی، عسل طبیعی حاوی کلسیم، پتاسیم، آهن، سدیم، انواع پروتئین و اسیدهای آمینه است، که هر کدام در سلامت بدن نقش مهمی ایفا می‌کنند. از فواید عسل برای بدن می‌توان به بهبود سلامت پوست و مو، کاهش استرس و اضطراب، بهبود عملکرد سیستم گوارش و مفید برای سلامت قلب اشاره کرد.

 

موم عسل

موم عسل که از گرده و بره موم تشکیل می‌شود و طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. در گذشته از موم زنبور برای تهیه شمع، مدل‌سازی و ریخته‌گری استفاده می‌شده است اما امروزه به دلیل خواص بیشماری که دارند، برای سلامتی بسیار توصیه می‌شود. از خواص موم عسل می‌توان به رفع آکنه، تسکین درد مفاصل، رفع عفونت های پوستی و اگزما اشاره کرد.

 

عسل طبیعی

عسل ارگانیک عسلی است که در تمامی مراحل تولید و فرآوری آن از هیچ نوع ماده سمی و شیمیایی و آنتی بیوتیکی استفاده نشده باشد، یعنی زنبوردار از هیچ نوع ماده برای عمل آوری عسل به زنبوران نخورانده باشد و حتی از آفت‌کش‌ها و داروها هم برای مبارزه با بیماری‌ها و آفت‌های احتمالی زنبوران در فرایند تولید استفاده نکرده باشد. همچنین محل نگهداری زنبور‌ها باید در کوهستان‌ها و جایی باشد که حداقل 5 کیلومتر از مزارع سمپاشی شده فاصله داشته باشد. به طور کلی، محصولات ارگانیک، محصولاتی هستند که به صورت طبیعی و بدون استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها تولید می‌شوند. هدف اصلی از تهیه و تولید این محصولات به روش ارگانیک، رسیدن به  تهیه مواد غذایی سالم و پاک است. به دلیل آگاهی مردم از سلامت و تضمین کیفیت و ایمنی محصولات ارگانیک، تولید این دست از محصولات امروزه گسترش بسیاری پیدا کرده است. تقویت سیستم ایمنی، تقویت سیستم گوارش، حفظ سلامت پوست و مو، افزایش انرژی و جلوگیری از بعضی بیماری‌ها را می‌توان از خواص عسل ارگانیک دانست.

 

چگونه عسل طبیعی را تشخیص دهیم؟

با توجه به تنوع گیاهی موجود در مناطق مختلف جهان و گوناگونی عسل تولید شده، تشخیص عسل طبیعی کار دشواری است اما با این وجود، می‌توانید با چند نکته متوجه طبیعی بودن آن شوید. رایحه و طعم عسل طبیعی کاملا با عسل‌های دیگر متفاوت است و طعم شیرین آن تقریبا گلو را می‌زند. غلظت این عسل نسبتا زیاد است و در دمای گرم، رقیق می‌شود. عسل طبیعی اگر در معرض هوای سرد و محیط مرطوب قرار بگیرد، به تدریج رسوب می‌کند و بافت آن سفت می‌شود. تفاوت این عسل یا عسل های غیر طبیعی در آب شدن آن است. عسل طبیعی به محض آن که در دهان قرار می‌گیرد، به راحتی با دمای بدن آب می‌شود اما عسل غیر طبیعی حالتی شکری دارد و شما متبلور بودن آن را کاملا حس می‌کنید.

 

خرید عسل ارگانیک

اگر به دنبال خرید عسل ارگانیک هستید و تشخیص عسل طبیعی نیز برای شما دشوار است، ما به شما خرید عسل از برند های معتبری را پیشنهاد می‌کنیم که شما می‌توانید از ارگانیک بودن آن‌ها مطمئن باشید و با خیال راحت خریدتان را انجام دهید.

 

عسل اورازان

مجموعه عسل اورازان از سال های دور در زمینه زنبورداری پیشرفته و تولید عسل های بکر و طبیعی فعالیت داشته است و چند سالی است که به تولید عسل ارگانیک به صورت کاملا تخصصی و با تجهیزات کامل پرداخته است. این شرکت با تولید عسل در طعم‌های مختلف و همچنین تولید انواع فرآورده‌های زنبور، توانسته به یکی از برترین تولیدکنندگان، در حوزه تولید عسل طبیعی تبدیل شود.

 

عسل سالار خمین

شرکت تولیدی عسل سالار خمین بیش از نیم قرن است که در زمینه تولید انواع عسل طبیعی، عسل چهل گیاه، عسل گون، عسل گشنیز و دیگر عسل ها و فرآورده‌های زنبور فعالیت می‌کند و امروزه توانسته با توزیع محصولات خود به سراسر ایران و همچنین با صادر کردن به کشور‌های دیگر، از مهم‌ترین تولیدکنندگان عسل طبیعی به شمار بیاید.

 

شما می‌توانید برای خرید عسل ارگانیک، به وب سایت به روز رسان مراجعه کنید و با مشاهده اطلاعات مختلفی مثل خواص، طبع، کالری و قیمت عسل ارگانیک، نسبت به خرید آن اقدام کنید.

 

انواع عسل

عسل‌ها بسته به نوع گلی که از آن تولید می‌شوند، طعم‌های مختلفی دارند. به عنوان مثال امروزه شما می‌توانید بسته به نوع ذائقه‌ای که دارید، عسل مد نظرتان را خریداری کنید. در ادامه به معرفی چند نمونه از عسل می‌پردازیم.

 

عسل آویشن

عسل آویشن از عصاره گل‌های گیاه آویشن است و  به علت طعم لذیذ و خواص درمانی بسیاری که دارد، از محبوب‌ترین انواع عسل به شمار می‌آید.

 رنگ کهربایی تیره ای دارد اما باید توجه داشته باشید که رنگ این عسل بستگی به منطقه تولید و همچنین مدت زمان نگهداری دارد، چرا که رنگ این عسل گاها کمی به قرمزی نیز می‌زند. رایحه عسل آویشن شدید و شیرینی آن متوسط است. بهبود سلامت قلب و عروق، تقویت سیستم ایمنی و کمک به رفع التهابات از خواص این عسل محسوب می‌شود.

 

عسل کنار

عسل کنار عسلی تک گیاه است  که بخش عمده شهد مورد استفاده آن از شهد گیاه کنار یا همان سدر باشد. عسل های مختلفی از سدر وجود دارند که غلظت، مزه و بوی آن‌ها کاملا با یکدیگر فرق می‌کنند اما نمی‌توان رایحه و طعم دل‌‌انگیز همه آن ها را نادیده گرفت. درخت  این عسل بیش‌تر در استان‌های جنوبی کشور و در فصل پاییز می‌روید. تقویت قوای جنسی، افزایش نشاط و انرژي، رفع کم‌خونی و تقویت موی سر از مهم‌ترین خواص عسل کنار ارگانیک هستند.

 

عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه به عسلی گفته می‌شود که از ترکیب گل ها و گیاهان مختلف تهیه شده است و نمی توان نقش گل یا  گیاه خاصی را در تهیه آن موثر دانست، زیرا زنبور برای تهیه این عسل بر روی گل های بسیاری می‌نشیند. عسل ارگانیک چهل گیاه در صورتی که با مواد طبیعی دیگر ترکیب شود، خواص بیش‌تری خواهد داشت. این عسل سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی مختلف است و به همین دلیل می‌تواند برای بهبود سلامت بدن بسیار مفید باشد. از خواص بارز این ماده غذایی می‌توان به تقویت حافظه، کاهش درد مفاصل و بهبود کننده سیستم گوارش اشاره کرد.

 

عسل گون

گون یک نوع گیاه دارویی است که از ریشه آن برای تهیه دارو استفاده می‌شود. عسل گون یکی از معروف‌ترین و پرطرفدارترین عسل‌های موجود در ایران است که به دلیل وسعت مناطق تحت پوشش گیاهی گون و همچنین فواید بیشماری که دارد امروزه توسط افراد زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عسل ارگانیک گون ساکارز پایینی دارد و به همین خاطر است که معمولا برای بیماران دیابتی و با مشورت پزشک مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیگر فواید این عسل می‌توان به کاهش دردهای کلیوی، تنظیم سطح کلسترول و کمک به تقویت حافظه اشاره کرد.

 

عسل بهار نارنج

عسل بهارنارنج یکی از بهترین و خوش رایحه‌ترین عسل‌های تک گل موجود در بازار ایران، است. این عسل از شهد شکوفه های درخت نارنج که از مرکبات محسوب می‌شود، به دست می‌آید و به همین دلیل عسل آن، سرشار از ویتامین C است که سیستم ایمنی شما را تقویت می‌کند. همچنین این ماده غذایی بسیار آرام‌بخش است و مقوی اعصاب و روان شما است. این عسل انتخاب خوبی برای وعده صبحانه شما است.

 

عسل‌ها انواع مختلفی دارند و نمی‌توان آن‌ها را به چند نوع محدود کرد، شما می‌توانید با مراجعه به وب سایت به روز رسان و مشاهده اطلاعات مفیدی درباره خواص عسل طبیعی و انواع آن ، نسبت به خرید آنلاین عسل اقدام کنید.

 

فرآورده‌های زنبور

 

گرده گل

گرده گل به دانه‌های کوچکی گفته می‌شود که در قسمت انتهایی پرچم گل‌ها قرار می‌گیرند و عاملی برای بارور شدن گیاهان هستند. این ماده غذایی از کامل‌ترین خوراکی‌های جهان محسوب می‌شود و سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه است. گرده گل ارگانیک را می‌توانید روزانه و ترجیحا صبح‌ها به مقدار حداقل یک قاشق مرباخوری با عسل، آبمیوه و یا به تنهایی میل کنید. از خواص گرده گل در طب سنتی می‌توان به تقویت سیستم ایمنی، افزایش طول عمر، افزایش انرژی و استحکام استخوان‌ها اشاره کرد. این ماده غذایی طبعی نسبتا گرم و ارزش غذایی بسیار بالایی دارد. به طور کلی اگر به دنبال یک خوراکی کامل می‌گردید، خواص گرده گل را فراموش نکنید.

برای مشاهده قیمت گرده گل، می‌توانید به وب سایت به روز رسان مراجعه کنید و با مشاهده برندهای مختلف، نسبت به خرید گرده گل اقدام کنید.

 

بره موم

بره موم یک آنتی‌بیوتیک بسیار قوی در طبیعت است که زنبور آن ‌را از ترکیب صمغ بعضی گیاهان با شهد، موم و گرده ‌گل تهیه می‌کنند. جالب است بدانید، زنبور، بره موم را در دهانه‌ی ورودی کندو قرار می‌دهند تا هنگام وارد شدن به کندو پاهای خود را استریل و ضد عفونی کند. در گذشته رومیان و یونیان از بره موم برای کاهش تب و التیام عفونت و زخم‌های مجروحان استفاده می‌کردند. از خواص بره موم در طب سنتی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که این ماده می‌تواند گاها جایگزین آنتی‌بیوتیک‌های شیمیایی شود، چرا که عوارض جانبی خطرناک ندارد و همچنین از بین برنده باکتری‌هایی است که به راحتی با مواد شیمیایی از بین نمی‌روند. از دیگر خواص برم موم می‌توان به بهبود سلامت پوست، رفع سرفه و جلوگیری از سرماخوردگی اشاره کرد.

برای مشاهده قیمت بره موم، شما می‌توانید به وب سایت به روز رسان مراجعه کرده و با مشاهده برندهای مختلف، نسبت به خرید بره موم اقدام کنید.

 

خواص و مضرات عسل

عسل طبیعی به عنوان یک اکسیر حیات‌بخش، مقادیر فراوانی از ویتامین‌ها و مواد معدنی را شامل می‌شود که این ترکیبات، نقش عظیمی در فعالیت و فرآیند‌های حیاتی را بر عهده دارند. در ادامه با چند خاصیت این ماده غذایی آشنا می‌شویم. ارزش غذایی و خواص عسل در طب سنتی سبب شده است که بسیاری از ما این خوراکی سالم را در برنامه غذاییمان قرار دهیم.

 

عسل و سیستم گوارش

عسل حاوی ترکیباتی است که برای تقویت سیستم گوارش شما و پیشگیری از بیماری‌های گوارشی استفاده می‌شود. مصرف منظم و روزانه عسل به شما کمک می‌کند تا معده‌ای قوی داشته باشید و از رفلاکس و نفخ معده پیشگیری کنید. کاهش معده درد با عسل را شاید بتوان از موثرترین راه‌های رهایی از این درد دانست. اگر به دنبال رسیدن به یک اکسیر ارزشمند تهیه شده از عسل هستید، ما به شما توصیه می‌کنیم که از خواص دارچین و عسل غافل نشوید. چرا که ترکیب این دو ماده مغذی علاوه بر تقویت سیستم گوارشی برای سلامت قلب و عروق و حتی تقویت سیستم ایمنی شما توصیه می‌شود.  

 

عسل و سلامت پوست

عسل حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که می‌توانند از پوست در مقابل آسیب‌های ناشی از محیط زیست و اکسیداسیون محافظت کنند و با ترمیم و آبرسانی، به پوست شما کمک کنند. آنزیم‌های موجود در این ماده غذایی، منافذ پوست را تمیز و شفاف نگه‌ می‌دارند و همچنین به دلیل نوع ماده‌ی هیدروکسی‌ای که در خود دارد،‌ رطوبت را حفظ می‌کند و به روشن‌ شدن پوست نیز کمک می‌کند. از دیگر خواص عسل برای پوست می‌توان به رفع آکنه و التهابات و همچنین کمک به رفع آفتاب سوختگی اشاره کرد.

 

عسل و لاغری

تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف یک قاشق چایخوری از عسل قبل از خواب می‌تواند منجر به چربی سوزی و کاهش وزن شود. دلیل این کاهش وزن آن است که عسل کاملا طبیعی است و قند مضری ندارد و به همین دلیل می‌تواند به کاهش وزن کمک کند. همچنین از خواص عسل برای لاغری می‌توان گفت، عسل سرشار از قند، ویتامین ها و مواد معدنی است. بدن برای هضم قند، از مواد ذخیره شده موجود در بدن استفاده می‌کند و از آن‌جایی که از این مواد استفاده می‌شود،‌ بدن از هر نوع ماده‌ی ذخیره‌ای بی‌نیاز می‌شود.

 

مضرات عسل

عسل نیز همانند تمام مواد غذایی، همانطور که سرشار از خواص مختلف است، مضراتی نیز دارد. برای مصرف عسل باید تعادل را رعایت کنید چرا که به مضرات عسل در طب سنتی نیز اشاره شده است. عسل به طور کلی طبعی گرم دارد و به همین دلیل مصرف افراطی آن برای گرم‌مزاجان مشکلاتی را در پی خواهد داشت. همچنین این ماده قند فراوانی در خود دارد که ممکن است در صورت مصرف بیش از حد سطح قند خون را افزایش دهد. مصرف عسل در بعضی افراد سبب بروز واکنش‌های آلرژیک نیز می شود. از دیگر مضرات عسل می‌توان به درد شکمی، پوسیدگی دندان و واکنش در کودکان اشاره کرد.

 

خرید عسل ارگانیک

عسل یک محصول غذایی بسیار مفید و پر ارزش است که از قرن‌ها پیش تا کنون به عنوان یکی از مقوی‌ترین غذاها شناخته شده است. از این ماده غذایی به دلیل ویژگی‌های بیشماری که دارد، استفاده‌های گوناگونی می‌شود. عسل و دیگر فرآورده های زنبور بسته به طبیعی بودن یا نبودن و برند تولید کننده آن متفاوت است. برای خرید عسل، شما می‌توانید علاوه بر مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها، با بررسی وب سایت به روز رسان و مشاهده قیمت عسل ها، نسبت به ثبت سفارش و خرید اینترنتی عسل اقدام کنید.

 

راه های ارتباطی

آدرس : تهران، سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بین رسالت و جشنواره، روبروی نمایندگی سایپا، پلاک 129
تلفن: 96647 - ۰۲۱
ایمیل: info@BeroozResaan.com
آپارات
تلگرام
یوتیوب
اینستاگرام
لینکداین
توییتر
دانلود اپلیکیشن

به روز رسان

به روز رسان

به روز رسان ( بروزرسان ) شرکتی در حوزه تامین و توزیع محصولات تازه میباشد که این امکان را به مصرف کننده میدهد تا بتواند انواع محصولات تازه را با حق انتخاب و تنوع بسیار بالا، جدیدترین تاریخ تولید.و مناسب ترین قیمت، با رعایت کامل زنجیره سرد مستقیما از تولید کننده خریداری نماید،حوزه فعالیت مجموعه به روز رسان شامل محصولات پروتئینی (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، گوشت شتر، گوشت شترمرغ، کله پاچه، دل و جگر، سیرآب شیردان، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی، میگو، شاه میگو، تخم مرغ، تخم بلدرچین، سوسیس، کالباس و لبنیات شیر، شیر گوسفندی، شیر گاوی، شیر شتر، شیر کم چرب، شیر نیم چرب، شیر کامل، شیر بدون چربی، شیر طعم دار،ماست، ماست گاوی، ماست گوسفندی، ماست کم چرب، ماست پرچرب، ماست همزده، ماست پروبیوتیک، ماست طعم دار، پنیر، پنیر گاوی، پنیر گوسفندی، پنیر سفید،پنیر خامه ای،پنیر پروسس، پنیر تبریزی پنیر گودا، پنیر لاکتیکی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر لیقوان، خامه، خامه صبحانه، سر شیر، خامه قنادی، خامه طعم دار، کره، کره پاستوریزه، کره طعم دار، کره مارگارین، کره بادام زمینی، کره پسته، کره فندق، دوغ،دوغ گاوی، دوغ گوسفندی، دوغ ...  بیشتر

نمادها

عضو انجمن ارگانیک ایران
عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی
فدراسیون تشکل های صنایع غذایی
logo-samandehi
image

©1399- بازار آنلاین به روز رسان - کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت به روز رسان فن آور بین الملل (سهامی خاص) می‌باشد

تا 50 هزار تومان تخفیف و ارسال رایگان برای خرید اول
برای کپی کلیک کنید. کلیک کنید
نه،نمی‌خواهم!