ماش سبز ارگانیک ۹۰۰ گرمی دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : ماش - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۵,۸۲۰ تومان

ماکارونی فرمی هورنلی مک ماکارون ۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی فرمی دیسک مک ماکارون ۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی فرمی پیکولی مک ماکارون۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی فرمی البو مک ماکارون ۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی فرمی استارزمک ماکارون۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی لینکوئینی۲/۶ مک ماکارون ۷۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : رشته ای - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۷,۴۱۰ تومان

اسپاگتی۱/۲مک ماکارون۷۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : اسپاگتی - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۷,۴۱۰ تومان

گیاه آگلونما مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد میبایست سیر آب شود . دور از نور مستقیم نگه داری شود

۵ %
تخفیف

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۲۰۴,۲۵۰ تومان

گیاه سانسوریا کرواتی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد میبایست سیر آب شود . دور از نور مستقیم نگه داری شود

۵ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۷۱,۲۵۰ تومان

گیاه دراسینا کامپکت مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد میبایست سیر آب شود . دور از نور مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۶۶,۵۰۰ تومان

گیاه زاموفیلیا مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد میبایست سیر آب شود . دور از نور مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۳۳,۰۰۰ تومان

گیاه نیدولاریوم مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد میبایست سیر آب شود .

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

گیاه کریپتانتوس قهوه ای مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد میبایست سیر آب شود . دور از نور مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

گیاه کریپتانتوس خاکی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد شیر آب شود .

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

گیاه کریپتانتوس قرمز مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد میبایست سیر آب شود

۵ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۷,۰۰۰ تومان

گیاه سوخا مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد سیر آب شود

۵ %
تخفیف

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰۹,۲۵۰ تومان

گیاه سانسوریا پا کوتاه مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر ده روز یک بار سیر آب شود

۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

تراریوم بطری ونیز مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر هفته یک الی دو اسپری آب به صورت افشانه به گیاه بزنید . همیشه درب تراریوم بسته باشد . درنور غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

تراریوم دو شیشه کوتاه مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر هفته پنج الی هشت اسپرس آب به صورت افشانه به گیاه بزنید . همیشه درب تراریوم بسته باشد . در نور غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۱۴۷,۲۵۰ تومان

تراریوم بطری فرانسوی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر هفته دو الی سه اسپری آب به صورت افشانه به گیاه بزنید . همیشه درب تراریوم بسته باشد و در نور غیر مستقسم نگهداری شود .

۵ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۱,۷۵۰ تومان

تراریوم راین کوچک مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هر هفته 2 الی 3 اسپری آب به صورت افشانه به گیاه زده شود

۵ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

گیاه شفلرا آمیت مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد میبایست سیر آب شود .در نور غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

تراریوم هرمی بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هفته ای یک بار پنج الی ده عدد اسپری آب و همیشه درب تراریوم بسته باشد. در نور غیر مستقیم نگهداری شود

۵ %
تخفیف

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۵۰۰ تومان

گیاه حسن یوسف تک شاخه مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاکش خشک شد باید سیرآب شود .در نور غیر مستقیم نگهداری شود .

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

تراریوم استوانه ای بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : تراریوم - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه دو الی سه اسپری آب بصورت افشانه و نور کاملا غیر مستقیم مانند روی اپن یا میز محل کار

۵ %
تخفیف

۸۲,۰۰۰ تومان

۷۷,۹۰۰ تومان

گیاه فیتونیا سبز مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هفته ای 3 مرتبه سیر آب شود و آب روی برگ ها اسپری شود . در نور غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

گیاه آگزالیس مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هفته ای دو مرتبه آبیاری شود بین بازه های آبیاری حتما باید خاک کاملا خشک شود

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

گیاه سرخس پا خرگوشی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هفته ای سه مرتبه سیرآب شود و آب روی گیاه اسپری شود .در نور غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

گیاه سینگونیوم مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هفته ای دو مرتبه آبیاری (سیر آب) شود . در نور غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

گیاه بن سای جنسینگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : در فصل گرما هفته ای 3 مرتبه آبیاری و روی برگ ها اسپری شود در نور غیر مستقیم نگهداری شود .

۵ %
تخفیف

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰۹,۲۵۰ تومان

گیاه فیتونیا قرمز مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هفته ای دو مرتبه خاک سیراب شود و آب روی برگ ها اسپری شود.در نور غیر مستقیم نگه داری شود

۵ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۹,۸۵۰ تومان

گیاه بنفشه آفریقایی ابلق مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد از زیر گلدان میبایست آبیاری شود . در واقع گلدان را داخل ظرف بزرگ قرار دهید و داخل ظرف آب بریزید (سیر آب شود)

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

گیاه فیلودندرون قلبی (میلیونر) مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم نگه داری شود و هنگاهی که خاک گلدان خشک شد باید آبیاری شود (سیرآب شود)

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

گیاه سینگونیوم مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هفته ای دو مرتبه آبیاری شود (سیر آب شود) . در نور غیر مستقیم نگه داری شود .

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

گیاه بنفشه آفریقایی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هنگامی که خاک گلدان خشک شد از زیر گلدان میبایست آبیاری شود . در واقع گلدان را داخل ظرف بزرگ قرار دهید و داخل ظرف آب بریزید (سیر آب شود)

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

گیاه فیلودندرون مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم پشت پنجره نگهداری شود .در صورت خشک شدن خاک گلدان آبیاری شود (سیرآب شود )

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

گیاه یوکا مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم پشت پنجره نگهداری شود .در صورت خشک شدن خاک گلدان آبیاری شود (سیرآب شود )

۵ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

عسل ساشه تک نفره به نیک
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 20 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/10/40-1

۲۰ %
تخفیف

۱,۷۹۰ تومان

۱,۴۳۲ تومان

عسل حلب بامزی به نیک ۵۰۰گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : حلب - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1040-1

۲۰ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۳۹,۲۰۰ تومان

عسل حلب بامزی به نیک ۱۰۰۰گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 1000 گرم - نوع بسته بندی : حلب - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1040-1

۲۰ %
تخفیف

۹۳,۵۰۰ تومان

۷۴,۸۰۰ تومان

عسل لیوان پافینی به نیک ۱۶۵گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 165 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1040-2

۲۰ %
تخفیف

۱۶,۶۰۰ تومان

۱۳,۲۸۰ تومان

عسل لیوان دسته دار به نیک ۲۲۰ گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1040-2

۲۰ %
تخفیف

۲۵,۲۰۰ تومان

۲۰,۱۶۰ تومان

عسل الماس به نیک ۶۸۰گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 680 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1040-2

۲۰ %
تخفیف

۶۸,۵۰۰ تومان

۵۴,۸۰۰ تومان

عسل الماس به نیک۸۸۰گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 880 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1040-2

۲۰ %
تخفیف

۸۴,۰۰۰ تومان

۶۷,۲۰۰ تومان

عسل شیشه تپل به نیک۲۵۰گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1040-2

۲۰ %
تخفیف

۲۶,۸۰۰ تومان

۲۱,۴۴۰ تومان

عسل شیشه تپل به نیک ۶۵۰ گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/10/40-2

۲۰ %
تخفیف

۵۶,۸۰۰ تومان

۴۵,۴۴۰ تومان

عسل شیشه تپل به نیک۴۵۰گرمی
به نیک

ویژگی ها نوع : بدون موم - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1040-2

۲۰ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۲,۰۰۰ تومان