مقایسه

گیاه آبزی قلبی بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

گیاه آبزی به همراه گلدان قلبی فانتزی مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

گیاه آبزی به همراه گلدان قلبی کلاسیک مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

گیاه آبزی آنتالیا کوچک مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : کوچک - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۸۰,۰۰۰ تومان

۶۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

گیاه آبزی رویال بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۶۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

گیاه آبزی آنتالیا متوسط مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

گیاه آبزی آمازون مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - قطر : 15 - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

گیاه آبزی آنتالیا بزرگ مستر گل
مستر گل

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - سایز : بزرگ - شرایط نگهداری : هر 7 روز الی 10 روز یکبار بصورت سرریز آب را عوض کنید یا با سرنگ آب رو خارج کنید و آب جدید را از کنار شیشه به آرامی اضافه کنید.

۲۰ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

مقایسه

صدف چمنی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : صدف دریایی-چمن همیانتوس-خاک توروپیکال - سایز : کوچک - عرض : 5 سانتی متر - شرایط نگهداری : گیاه زیبای صدف مرجانی داخل تنگ و آکواریوم استفاده میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه آکاروس کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10-15 - شرایط نگهداری : گیاه آکاروس داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت متوسط می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه رویال سبز با پایه بلند کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10-15 - شرایط نگهداری : گیاه رویال سبز داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت متوسط تا زیاد می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه اکینودروس کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10-15 - شرایط نگهداری : گیاه اکینودروس داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت کم تا متوسط می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه باکوپا کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10-15 - شرایط نگهداری : گیاه آنابیاس داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت متوسط تا زیاد می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه بارکلایا کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10-15 - شرایط نگهداری : گیاه بارکلایا داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت متوسط تا زیاد می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه هیگروفیلا کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10- 15 سانتی متر - شرایط نگهداری : گیاه هیگروفیلا داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت متوسط تا زیاد می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه رویال سبز کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10-15 - شرایط نگهداری : گیاه رویال سبز داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت متوسط تا زیاد می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه علف ژاپنی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10-15 - شرایط نگهداری : گیاه علف ژاپنی داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت متوسط می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

صخره خزه دار آبی سایز کوچک کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : خزه کریسمس- سنگ آتشفشانی - سایز : کوچک - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : داخل آکفاریوم به صورت غرقاب و هرچقدر آب سردتر باشد گیاه سرحال تر است

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ قلبی کنفی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : چمن همیانتوس- ماهی زبرا- تنگ قلبی-شن سیلیس رنگی- ریشه ویکتوریا- سنگ مپل - عرض : 12 سانتی متر - شرایط نگهداری : تنگ قلبی کنفی در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ قلبی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن سیلیس-گیاه لورد ویجیا- شیشه قلبی - صدف - عرض : 12 سانتی متر - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : تنگ قلبی در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

رز ۲۰ سانتی متری کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن رنگی-گیاه شویدی- تنگ شیشه ای - شرایط نگهداری : رز 20 سانتی متری کیمیا پلنت در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

رز ۳۰ سانتی متری با دو عدد شویدی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن سیلیس-گیاه شویدی- تنگ شیشه ای - طول : 30 - شرایط نگهداری : رز 30 سانتی متری کیمیا پلنت در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ نگینی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن سیلیس- شن رنگی- گیاه اچینادروس- تنگ شیشه ای - عرض : 5 سانتی متر - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : تنگ نگینی در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ آزالیا ۳ کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن سیلیس- چمن توروپیکال- سنگ مپل سفید- ماهی زبرا-تنگ شیشه ای - عرض : 7 سانتی متر - شرایط نگهداری : تنگ آزالیا در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گیاه آنابیاس کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - ارتفاع : 10-15 - شرایط نگهداری : گیاه آنابیاس داخل اکواریوم به صورت غرقاب یا داخل تراریوم به صورت مرطوب نگهداری میشود و شدت نور این گیاه به صورت کم تا متوسط می باشد.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ رز ۲۰سانتی متری به همراه آدمک و ماهی و صخره کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن رودخانه ای - آدمک تزئینی- ماهی گوپی- سنگ مپل- چمن همیانتوس - عرض : 7 سانتی متر - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : تنگ رز 20 سانتی متری به همراه آدمک و ماهی و صخره در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

صخره خزه دار آبی سایز بزرگ کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : خزه کریسمس- سنگ آتشفشانی - سایز : بزرگ - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : داخل آکفاریوم به صورت غرقاب و هرچقدر آب سردتر باشد گیاه سرحال تر است

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

طرح زمرد ۳ آنتالیا کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : رویال سبز- گیاه لودویجیا- گیاه پاکوپا-شن رود خانه ای ریز- تنگ آنتالیا کوچک - سایز : کوچک - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : معمولا به 4 الی 5 ساعت نور در روز نیاز دارد.(نور مصنوعی یا نور غیر مستقیم ) از تابش نور خورشید دور باشد-هفته ای 2 بار نیاز به تعویض آب دار. بدین صورت که تنگ را زیر شیر آب گذاشته و آب با فشار خیلی کم باز کرده تا آن سر ریز شود تا آب داخل تنگ شفاف و صاف شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ آزالیا ۲ کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان هوازی - اجزاء : شن رود خانه ای -خاک توروپیکال- چمن همیانتوس- گیاه لودویجیا قرمز-سنگ دراگون - عرض : 7 سانتی متر - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : تنگ آزالیا 2 کیمیا پلنت در روز به 4-5 ساعت نور مصنوعی احتیاج دارد و هفته ای 2 مرتبه بار آب اسپری شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

طرح زمرد ۲ آنتالیا کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : رویال سبز- گیاه لودویجیا- شن رود خانه ای ریز- صدف-تنگ آنتالیا متوسط - سایز : متوسط - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : معمولا به 4 الی 5 زساعت نور در روز نیاز دارد.(نور مصنوعی یا نور غیر مستقیم ) از تابش نور خورشید دور باشد-هفته ای 2 بار نیاز به تعویض آب دار. بدین صورت که تنگ را زیر شیر آب گذاشته و آب با فشار خیلی کم باز کرده تا آن سر ریز شود تا آب داخل تنگ شفاف و صاف شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ آزالیا ۱کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن سیلیس- گیاه لودویجیا- چمن همیانتوس-سنگ دراگون- ماهی زبرا- تنگ شیشه ای - عرض : 7 سانتی متر - شرایط نگهداری : تنگ آزالیا 1کیمیا پلنت در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ گیلاسی کوچک کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : چمن همیانتوس- شن رود خانه ای- سنگ دراگون-تنگ شیشه ای - سایز : کوچک - عرض : 7 سانتی متر - شرایط نگهداری : تنگ گیلاسی در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

مرجان دریایی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - وزن : 1000 گرم - طول : 25 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : در محیط مرطوب نگهداری شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

طرح زمرد ۱ آنتالیا کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن سیلیس- گیاه آنابیاس- گیاه شویدی-ریشه ویکتوریا-صدف-تنگ شیشه ای - سایز : بزرگ - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : معمولا به 4 الی 5 ساعت نور در روز نیاز دارد.(نور مصنوعی یا نور غیر مستقیم ) از تابش نور خورشید دور باشد-هفته ای 2 بار نیاز به تعویض آب دار. بدین صورت که تنگ را زیر شیر آب گذاشته و آب با فشار خیلی کم باز کرده تا آن سر ریز شود تا آب داخل تنگ شفاف و صاف شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ هیپی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن رودخانه ا ی ریز- ریشه ویکتوریا- شن توروپیکال- ماهی زبرا-ماهی گوپی-آدمک تزئینی-تنگ شیشه ای - طول : 7 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : تنگ هیپی در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ گیلاسی بزرگ کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : چمن همیانتوس- شن رود خانه ای- سنگ دراگون-تنگ شیشه ای - سایز : بزرگ - عرض : 15 سانتی متر - شرایط نگهداری : تنگ گیلاسی در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ گیلاسی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : گیاه لودویجیا-چمن ژاپنی- گیاه گندمی- ماهی گوپی- ماهی زبرا - عرض : 7 سانتی متر - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : تنگ گیلاسی در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ گیلاسی ژاپنی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان هوازی - اجزاء : شن رودخانه ای ریز- گیاه توروپیکال- سنگ دراگون- چمن همیانتوس - عرض : 7 سانتی متر - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : گیاه گیلاسی ژاپنی کیمیا پلنت در روز به 4-5 ساعت نور مصنوعی احتیاج دارد و هفته ای 2 مرتبه بار آب اسپری شود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ کنفی هیپی کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن سیلیس- بستر توروپیکال- چمن همیانتوس-ریشه ویکتوریا- سنگ دراگون- آدمک تزئینی - طول : 7 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : تنگ کنفی هیپی کیمیا پلنت در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

تنگ خلیفه کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن سیلیس قهوه ای- سنگ دراگون- ماهی زبرا- ماهی گوپی-گیاه شویدی- تنگ شیشه ای - عرض : 10 سانتی متر - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : تنگ خلیفه در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

طرح فیروزه کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : شن رودخانه ای ریز- چوب آبنوس- خزه کریسمس- گیاه آناویاس- گیاه رویال سبز- گیاه دم گربه ای- تنگ شیشیه ای - قطر : 20 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : گیاه طرح فیروزه کیمیا پلنت روزی به 5-6 ساعت نور نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

آکواریوم پالاداریوم کیمیا پلنت
کیمیاپلنت

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - اجزاء : سنگ لوکاس- خاک توروپیکال-بن سای نارون- شامادورا- - طول : 45 - عرض : 20 سانتی متر - ارتفاع : 25 - شرایط نگهداری : آکواریوم پالاداریوم در روز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی نیاز دارد و هفته ای 2 مرتبه نیاز به تعویض آب دارد.به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.معمولا بعد از 1 الی 2 دقیقه آب صاف میشود.

فاقد برنامه تأمین

گیاهان آبزی

گیاهان آبزی گیاهانی می باشند که در محیط پر آب مانند آب شور و یا آب آکواریم رشد می کنند. آنها همچنین به عنوان هیدروفیت یا ماکروفیت نیز شناخته می شوند. ماکروفیت یه گیاهی گفته می شود که در کنار آب ها رشد می کنند و هیدروفیت ها گیاهانی هستند که در جنگل ها رشد می کنند. گیاهان آبزی فقط می توانند در آب و خاکی رشد کنند که دائما سرشار از آب باشند و با آب پوشیده شده باشند.

 

تقسیم بندی گیاهان آبزی

گیاهان آبزی به چهار گروه جلبک ها، گیاهان شناور، گیاهان فرو رفته در آب و گیاهان برآمده از آب تقسیم می شوند.

گیاهان شناور: ماکروفیت های آزاد شناور گیاهان آبزی هستند که در سطح آب به حالت تعلیق در می آیند و ریشه آنها به بستر یا رسوب و یا پایین بدن آب متصل نیست. آنها به راحتی توسط هوا تخلیه می شوند و زمین های پرورش پشه ها را فراهم می کنند.

گیاهان فرو رفته در آب: گیاه تازه گیاهی است که در آب رشد می کند اما سطح آن را سوراخ می کند به طوری که آن را تا حدی در هوا است. به طور جمعي، اين گياهان پوشش گياهي در حال ظهور هستند.

گیاهان برآمده از آب: ماکروفیت های آزاد شناور گیاهان آبزی هستند که در سطح آب به حالت شناور هستند اما ریشه آن ها به انتهای آب باز می گردد. بعضی از این گونه ها نیز هیچ ریشه ای ندارند.

 

 

انواع گیاهان آبزی

از انواع گیاهان آبزی می توان به گیاه آکاروس، هیگروفیلا، اکینودروس، بارکلایا، باکوپا، گیاه رویال و گیاه علف ژاپنی اشاره کرد.

گیاه علف ژاپنی: در داخل آکواریوم نگهداری شود و یا داخل تراریوم و به صورت مرطوب نگهداری شود.

گیاه باریکلایا: باید در داخل آکواریوم به صورت غرقاب نگهداری شود.

گیاه پالاداریوم: آکواریوم پالاداریوم نیاز به 4 الی 5 ساعت نور مصنوعی دارد و هفته ای دوبار نیاز به تعویض آب دارد. به این صورت که زیر شیر آب گذاشته و آب را با فشار خیلی کم باز کرده تا آب داخل تنگ سرریز شود.

 

بازار آنلاین بروزرسان، با ارائه انواع گیاهان آبزی در اندازه ها و شکل های مختلف، با هدف ایجاد رفاه حال مصرف کنندگان و با فراهم کردن امکان خرید آنلاین و خدمات ارسال رایگان، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه ارائه انواع گل و گیاه به صورت آنلاین بردارد.

 

  • از
    الی