مقایسه

پک هدیه باکس چوبی کوچک برند بذر مهر
بذر مهر

ویژگی ها نوع : گل و عروسک - سایز : متوسط - ارتفاع : 12 سانتیمتر - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

پک هدیه بادکنک برند بذر مهر
بذر مهر

ویژگی ها نوع : گل و عروسک - سایز : بزرگ - ارتفاع : 55 سانتیمتر - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱۱۷,۰۰۰ تومان

مقایسه

پک هدیه باکس الماس برند بذر مهر
بذر مهر

ویژگی ها نوع : گل و عروسک - سایز : متوسط - ارتفاع : 12 سانتیمتر - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۱۶۶,۵۰۰ تومان

مقایسه

پک هدیه باکس قرمز برند بذر مهر
بذر مهر

ویژگی ها نوع : گل و عروسک - سایز : متوسط - ارتفاع : 14 سانتیمتر - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۲۳۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

پک هدیه بالن برند بذر مهر
بذر مهر

ویژگی ها نوع : گل و عروسک - سایز : متوسط - ارتفاع : 16 سانتیمتر - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۲۳۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

پک هدیه باکس هشت ضلعی بذر مهر
بذر مهر

ویژگی ها نوع : گل و عروسک - سایز : متوسط - ارتفاع : 16 سانتیمتر - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۶۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

پک هدیه بزرگ لاو برند بذر مهر
بذر مهر

ویژگی ها نوع : گل و عروسک - سایز : بزرگ - ارتفاع : 14 سانتیمتر - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۳۷۵,۰۰۰ تومان

۳۳۷,۵۰۰ تومان

  • از
    الی