مقایسه

۹ شاخه رز سفید برند گل گیفت به همراه گلدان شیشه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 9 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱۳۵,۸۵۰ تومان

مقایسه

۱۲ شاخه گل رز هلندی برند گل گیفت به همراه گلدان شیشه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 12 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۲۰۰ تومان

مقایسه

۱۰ شاخه گل رز هلندی برند گل گیفت به همراه گلدان شیشه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 10 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۵۵۰ تومان

مقایسه

۲۴ شاخه رز هلندی قرمز برند گل گیفت به همراه گلدان
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 24 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۷۳,۰۰۰ تومان

۲۵۹,۳۵۰ تومان

مقایسه

۳۶ شاخه رز هلندی قرمز برند گل گیفت به همراه گلدان شیشه ای
گل گیفت

ویژگی ها نوع : گلدان - تعداد گل : 36 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۶۴,۰۰۰ تومان

۳۴۵,۸۰۰ تومان

مقایسه

گل ارکیده و رز در ظرف شیشه ای ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : گلدان - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵۰,۰۰۰ تومان

۴۲۷,۵۰۰ تومان

مقایسه

جام گل شیشه ممتاز گلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

گلدان سینه ری سرخابی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : گلدان - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

  • از
    الی