عرق ترکیبی کلیوی ارگانیک دارامان ۱ لیتری
دارامان

ویژگی ها نوع : کلیوی - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین