مقایسه

مغز گوساله مهیا پروتئین
مهیا پروتئین

ویژگی ها نوع : کله و پاچه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : پلی پروپیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, ISO14001, حلال, HACCP, IQNT - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 913961016685119

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

مغز کامل گوسفندی کوروش پروتئین ۲ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : مغز - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کله گوسفندی بدون مغز و زبان و پاچه کوروش پروتئین
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : کله - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

زبان گوسفندی توکاسان خاور ۳ عددی
توکاسان خاور

ویژگی ها نوع : کله و پاچه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 071713

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پاچه کامل گوساله کوروش پروتئین ۱ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : پاچه - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پاچه گوسفندی کوروش پروتئین ۴ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : پاچه - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کله و پاچه گوسفندی نیم دست کوروش پروتئین
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : کله و پاچه - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

مغز کامل گوسفندی کوروش پروتئین ۳ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : مغز - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پاچه گوسفندی کوروش پروتئین ۶ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : پاچه - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کله و پاچه گوسفندی یک دست توکاسان خاور
توکاسان خاور

ویژگی ها نوع : کله و پاچه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 071713

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کله و پاچه بسته بندی گوسفندی یک دست توکاسان خاور
توکاسان خاور

ویژگی ها نوع : کله و پاچه - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 071713

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

زبان گوساله مهیا پروتئین ۱ کیلویی
مهیا پروتئین

ویژگی ها نوع : زبان - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : پلی پروپیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, ISO14001, حلال, HACCP, IQNT - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 913961016685119

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

زبان گوسفندی کوروش پروتئین ۳ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : زبان - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

زبان گوساله کوروش پروتئین یک عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : زبان - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

زبان گوساله مهیا پروتئین ۱.۲۵ کیلوگرمی
مهیا پروتئین

ویژگی ها نوع : کله و پاچه - وزن : 1250 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : پلی پروپیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, ISO14001, حلال, HACCP, IQNT - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 913961016685119

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کله و پاچه گوسفند یک دست کامل کوروش پروتئین
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : کله و پاچه - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

زبان گوسفندی کوروش پروتئین ۴ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : زبان - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

کله پاچه

کله پاچه یکی از غذا های سنتی و محبوب در بعضی از کشور ها می باشد. این غذا از گوشت گوسفند و در بعضی کشور ها از گوشت گاو تهیه می شود و حالتی شبیه به سوپ دارد. کله پاچه در ایران، آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بوسنی، بلغارستان، گرجستان، عراق، مغولستان و ترکیه جزو غذاهای سنتی به شمار می رود.

نوع پخت و سرو

کله پاچه غذایی می باشد که از گوشت قسمت های مختلف گوسفند تهیه می شود. برای تهیه این غذا ابتدا تمام قسمت های مختلف گوسفند را پاک کرده و در آب خنک قرار می دهیم تا بوی آن برود، سپس گوشت ها را یک شبانه روز در آب جوش می پزیم، تا زمانی که آب گوشت غلیظ شود و گوشت ها از استخوان جدا شوند. شما می توانید پس از سرو کردن این غذا، به صورت دلخواه می توانیم به آن نمک، لیمو، سیر و سرکه اضافه کنیم. این غذا می تواند با نان لواش خشک شده و در کنار فلفل، ترشی، سبزی و غیره مصرف شود.

 

کله پاچه در ایران

در ایران کله پاچه به غذایی گفته می شود که از گوشت قسمت های مختلف گوسفند تهیه می شود، در این غذا از سر گوسفند که حاوی گوشت زبان، مغز، چشم تا پاچه گوسفند پخته می شود و در مغازه هایی به نام طباخی به فروش می رسد. طباخی ها از 3 صبح این غذا را سرو می کنند و این غذا عموما برای وعده ی صبحانه در نظر گرفته شده است.

 

هرم غذایی 

هرم غذایی به روز رسان

 

 

بازار آنلاین بروزرسان، با ارائه کله پاچه و زبان پاک شده، با هدف ایجاد رفاه حال مصرف کنندگان و با فراهم کردن امکان خرید آنلاین و خدمات ارسال رایگان، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد.

  • از
    الی
  • از
    الی