مقایسه

کشک لیوانی ۵۰۰ گرمی پگاه
پگاه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 30 روز - نوع بسته بندی : پلی پروپیلنی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

مقایسه

کشک لیوانی ۲۵۰ گرمی پگاه
پگاه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 30 روز - نوع بسته بندی : پلی پروپیلنی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

مقایسه

کشک شیشه ای ۶۸۰ گرمی هراز
هراز

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 680 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کشک خشک،نمک طعام،آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1056/ظ/50

۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۷۷۵ تومان

مقایسه

کشک ارگانیک پاستوریزه ۲۵۰ گرمی کوهپناه
کوهپناه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - ترکیبات : ماست طبیعی - نمک - نوع بسته بندی : پلی پروپیلنی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, HACCP

۵ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۴۶۵ تومان

مقایسه

کشک لیوانی ۳۸۰ گرمی ۰/۱ درصد پگاه
پگاه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 380 گرم - مدت ماندگاری : 30 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 30 روز - نوع بسته بندی : پلی پروپیلنی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۵ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۲۲۵ تومان

مقایسه

کشک سنتی ۲۵۰ گرمی هراز
هراز

ویژگی ها نوع : طعم دار - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 45 روز - ترکیبات : ماست چکیده فرآوری شده بدون چربی،کشک مایه،نمک خوراکی - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 49/12089

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

مقایسه

کشک سنتی پاستوریزه ۱۰ کیلویی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 10000 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۳۵ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۹۷,۵۰۰ تومان

مقایسه

کشک سنتی پاستوریزه ۴۵۰ گرمی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۲۰ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۶,۵۶۰ تومان

مقایسه

کشک سنتی پاستوریزه ۴۰۰ گرمی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۲۰ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۵,۷۶۰ تومان

مقایسه

کشک ۲۵۰ گرمی رامک
رامک

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 250 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - مدت ماندگاری : 75 روز - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

مقایسه

کشک سنتی پاستوریزه ۵ کیلویی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 5000 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۳۵ %
تخفیف

۷۶,۰۰۰ تومان

۴۹,۴۰۰ تومان

مقایسه

کشک ۵۰۰ گرمی رامک
رامک

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 500 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - مدت ماندگاری : 75 روز - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

مقایسه

کشک سنتی پاستوریزه ۹۰۰ گرمی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۴۰ تومان

مقایسه

کشک شیشه ای ۲۵۰ گرمی شکرانه
شکرانه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 250 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 24 ماه - ترکیبات : کشک خشک - آب - نمک - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۵۶/۱۳۷۰۶

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کشک شیشه ای ۶۸۰ گرمی شکرانه
شکرانه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 680 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 30 روز - ترکیبات : کشک خشک- نمک- آب - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - شرایط نگهداری : پس از باز شدن در یخچال - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۵۶/۱۳۷۰۶

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کشک شیشه ای ۵۰۰ گرمی شکرانه
شکرانه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 500 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 30 روز - ترکیبات : کشک خشک -آب - نمک - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - شرایط نگهداری : پس از باز شدن در یخچال - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۵۶/۱۳۷۰۶

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کشک کیسه ای ۱۰۰۰ گرمی شکرانه
شکرانه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 1000 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 30 روز - ترکیبات : کشک خشک -نمک- آب - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - شرایط نگهداری : پس از باز شدن در یخچال - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۵۶/۱۳۷۰۶

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کشک کیسه ای ۵۰۰ گرمی شکرانه
شکرانه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 500 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 30 روز - ترکیبات : کشک خشک - نمک- اب - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - شرایط نگهداری : پس از باز شدن در یخچال - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۵۶/۱۳۷۰۶

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کشک کیسه ای ۲۵۰ گرمی شکرانه
شکرانه

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 250 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 24 ماه - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 30 روز - ترکیبات : کشک خشک - نمک- اب - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - شرایط نگهداری : پس از باز شدن در یخچال - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۵۶/۱۳۷۰۶

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کشک ۲۵۰ گرمی پاک پی
پاک

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 250 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کشک شیشه ای ۲۴۰ گرمی رامک
رامک

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 240 گرم - فرایند حرارتی : پاستوریزه و هموژنیزه - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

کشک

 

یکی دیگر از فرآورده های لبنی است که از ماست چکیده یا شیر تخمیر شده به دست می آید. محصولات لبنی قسمت عمده ای از رژیم غذایی مردم ایران را تشکیل می دهند. این مسئله به سبب وجود اسیدهای ارگانیک، خواص ضدعفونی کننده، و دستگاه گوارش حائز اهمیت است. علاوه بر این، مقادیر بالای کلسیم و فسفر در کشک، می تواند از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری کند. در هر 100 گرم کشک، 15 گرم پروتئین، 5.1 گرم چربی، 106 میلی گرم کلسیم پیدا می شود.

کشک همواره در آشپزی سنتی ایرانی استفاده می شود. این فرآورده لبنی در انواع و شکل های مختلف، به صورت مایع و خشک شده، مصرف می شود. شکل خشک شده ی آن باید قبل از مصرف خیس خورده و نرم شود. در روش های سنتی تر، کشک را از بقایای فرآیند درست کردن پنیر تهیه می کنند.

غذاهای سنتی ایرانی از قبیل کشک بادمجان، آش رشته، حلیم بادمجان، آش کشک، و بسیاری از غذاهای دیگر، حاوی کشک هستند.

 

خواص کشک

ارزش غذایی کشک در هر 30 گرم کشک:

انرژی                  50 کیلو کالری

کربوهیدرات        0 گرم

چربی                  2 گرم

سدیم                  390 میلی گرم

پروتئین                6 گرم

کلسترول             15 میلی گرم

کلسیم                 6%

یکی از مواد مغذی موجود در کشک، کلسیم است. بدن ما برای ساخت و نگهداری استخوان هایی نیرومند و همچنین برقراری ارتباطی سالم بین مغز و دیگر قسمت های بدن به مقدار مشخصی کلسیم در روز نیاز دارد. کلسیم به طور طبیعی در بسیاری از غذاها یافت می شود. کشک از جمله این غذاها است.

کلسیم موجود در کشک، برای سلامت استخوان ضروری است. حدود 99 درصد کلسیم در بدن انسان در استخوان ها و دندان ها پیدا می شود. کلسیم تا سن 20 الی 25 سالگی، زمانی که تراکم استخوان ها به بیشترین حد خود می رسد، به تقویت استخوان های بدن می پردازد. پس از آن، وظیفه ی کلسیم حفظ استحکام استخوان ها است. احتمال ابتلا به بیماری پوکی استخوان در سنین بالاتر، در افرادی که تا قبل از سن     20-25 کلسیم کافی مصرف نکنند، بیشتر است.

یکی دیگر از مواد مغذی موجود در کشک، پروتئین است. مصرف مداوم پروتئین برای رشد ماهیچه ها ضروری تلقی می شود. بسیاری از ورزشکاران از مقادیر مشخصی پروتئین برای رشد و ترمیم ماهیچه های خود، به خصوص بعد از انجام تمرین های سخت، استفاده می کنند.

وجود مقادیر ناچیز سدیم در کشک نیز، از اهمیت خاص خود برخوردار است. یکی از فواید سدیم برای سلامتی افراد، نقش حیاتی آن در فعالیت آنزیم ها و عملکرد ماهیچه ها است. سدیم به سبب نقش آن در تنظیم فشار خون و حفظ آب کافی در سلول از اهمیت خاصی برخوردار است. از دیگر فوایدی که سدیم برای سلامتی دارد، می توان به بهبود عملکرد قلب، دستگاه عصبی، و جذب گلوکز اشاره نمود.

 

فروشگاه اینترنتی به روز رسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .