مقایسه

کره بادام زمینی دکتر بادام۲۲۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره بادام زمینی - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام زمینی- شکر- نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12145

۲۰ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۱۹,۲۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام زمینی با کرم کاکائو دکتر بادام ۲۲۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی-کرم کاکائو-شکر-امولسیفایر-نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12463

۲۰ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۱۹,۲۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام زمینی ساده دکتر بادام ۲۲۰ گرم
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی-شکر-امولسیفایر-نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12145

۲۰ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۱۹,۲۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام زمینی بدون شکر دکتر بادام ۲۲۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی-امولسیفایر-نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12423

۲۰ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۱۹,۲۰۰ تومان

مقایسه

کره آفتابگردان دکتر بادام ۲۲۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره افتابگردان - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : تخمه آفتابگردان- شکر- روغن آفتابگردان- نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12147

۲۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام زمینی عسلی دکتر بادام ۲۲۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی-عسل-امولسیفایر-نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12439

۲۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

کره تخمه آفتابگردان دکتر بادام پک ۱۰ * ۳۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز تخمه آفتابگردان- شکر- روغن خوراکی گیاهی- امولسیفایر- نمک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12147

۲۰ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام زمینی عسلی دکتر بادام پک ۱۰ * ۳۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی-عسل-امولسیفایر-نمک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12439

۲۰ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام زمینی با کرم کاکائو دکتر بادام پک ۱۰ * ۳۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی-کرم کاکائو-شکر-امولسیفایر-نمک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12463

۲۰ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام زمینی ساده دکتر بادام پک ۱۰ * ۳۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 30 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی-شکر-امولسیفایر-نمک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12145

۲۰ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام درختی دکتر بادام ۲۲۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره بادام درختی - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام درختی- شکر- روغن گیاهی- نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12146

۲۰ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۶۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

کره پسته دکتر بادام ۲۲۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره پسته - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته- شکر- نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت, استاندارد ملی ایران, ISO22000, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12144

۲۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام هندی دکتر بادام ۲۲۰ گرمی
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره طعم دار - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام هندی-شکر-امولسیفایر-نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12440

۲۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

کره پسته نوحا ۱۷۰ گرمی
نوحا

ویژگی ها نوع : صبحانه - وزن : 170 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

کره طعم دار

 

یکی از فرآورده های محبوب لبنی است، که از شیر گاو گرفته می شود. کره از آن دسته غذاهایی است که می تواند وعده های غذایی معمولی را به شاهکاری بی نظیر تبدیل کند. مصرف کره برای سلامتی مفید است.

کره طعم دار، همان کره است که با سبزیجات، انواع بنشن، آجیل، و یا دیگر طعم ها مخلوط می شود. یکی از انواع کره های طعم دار، کره بادام زمینی است. دو قاشق غذا خوری کره بادام زمینی حاوی 190 کیلو کالری انرژی و 16 گرم چربی در هر وعده است.

در زیر به برخی از فواید کره بادام زمینی اشاره می کنیم.

 

خواص کره بادام زمینی :

کره بادام زمینی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع، ویتامین ها، فیبر و پروتئین است. پروتئین برای ترمیم و ساخت ماهیچه ها لازم است.

کره بادام زمینی موجب افزایش انرژی می شود. از این رو، افراد زیادی مایلند در وعده غذایی صبحانه کره بادام زمینی مصرف کنند. در آغاز صبح، مصرف این کره انرژی زیادی در اختیارتان قرار می دهد. بنابراین روز خود را با کره بادام زمینی شروع کنید.

کره بادام زمینی سرشار از فیبر است. در هر قاشق کره بادام زمینی، یک گرم فیبر وجود دارد. فیبر به سلامت دستگاه گوارش کمک می کند.

کره بادام زمینی منبع پتاسیم است؛ پتاسیم به تصفیه خون در کلیه ها کمک می کند، عملکرد سیستم عصبی مرکزی را نظم می بخشد، و فشار خون را پایین نگاه می دارد. گلابی نیز منبع پتاسیم است. گلابی را از وسط نصف کرده و داخل آن را با کره بادام زمینی و کنجد پر کنید. می توانید این ترکیب مغذی و خوشمزه را به عنوان دسر میل کنید.

مصرف مداوم بادام زمینی خطر ابتلا به دیابت و پیشرفت آن را تا 30% کاهش می دهد.

کره بادام زمینی حدود 49 گرم منیزم در خود دارد، که برای ترمیم ماهیچه ها، سلامت عقل، و نیز ساختار استخوان ها ضروری است.

این کره همچنین به کاهش وزن کمک می کند. از این جهت که مصرف بادام زمینی و کره آن باعث می شود مدت بیشتری احساس سیری نمایید.

کره بادام زمینی سرشار از پروتئین، فیبر، پتاسیم، اسیدهای چرب سالم، آنتی اکسیدان ها، منیزیم، و ویتامین E است. وجود ویتامین B6 می تواند سیستم ایمنی را به خوبی ارتقا دهد.

 

فواید کره بادام زمینی :

مواد مغذی موجود در هر 100 گرم کره بادام زمینی:

انرژی                  588 کیلو کالری

چربی                   50 گرم

کلسترول               0 میلی گرم

سدیم                    17 میلی گرم

پتاسیم                  649 میلی گرم

کربوهیدرات          20 گرم

پروتئین                25 گرم

آهن                     10%

کلسیم                    4%

ویتامین 6ب           25%

منیزیم                  38%

 

به روز رسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

  • از
    الی
  • از
    الی