مقایسه

کره ۵۰ گرمی پگاه
پگاه

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : تهیه شده از خامه پاستوریزه گاو - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۲,۳۰۰ تومان

۲,۱۸۵ تومان

مقایسه

کره ۵۰ گرمی شکلی
شکلی

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : تهیه شده از خامه پاستوریزه گاوی - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20944

۲,۳۰۰ تومان

مقایسه

کره ۱۰۰ گرمی پگاه
پگاه

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : تهیه شده از خامه پاستوریزه گاو - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, حلال

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۲۷۵ تومان

مقایسه

کره ۱۰۰ گرمی شکلی
شکلی

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : تهیه شده از خامه پاستوریزه گاوی - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20944

۴,۵۰۰ تومان

مقایسه

کره ۲۵۰ گرم شکلی
شکلی

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : تهیه شده از خامه پاستوریزه گاوی - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20944

۱۱,۲۵۰ تومان

مقایسه

کره آفتابگردان ۲۲۰ گرمی دکتر بادام
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره افتابگردان - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : تخمه آفتابگردان- شکر- روغن آفتابگردان- نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12147

۲۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام زمینی ۲۲۰ گرمی دکتر بادام
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره بادام زمینی - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام زمینی- شکر- نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12145

۲۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۰۰ تومان

مقایسه

کره حیوانی پک ۴ * ۱۰۰ گرمی شکلی
شکلی

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20944

۱۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

کره حیوانی پک ۸ * ۵۰ گرمی شکلی
شکلی

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20944

۱۸,۴۰۰ تومان

مقایسه

کره حیوانی پک ۲۰ * ۲۵ گرمی شکلی
شکلی

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 25 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20944

۲۳,۲۰۰ تومان

مقایسه

کره بادام درختی ۲۲۰ گرمی دکتر بادام
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره بادام درختی - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام درختی- شکر- روغن گیاهی- نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12146

۲۰ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۰۰۰ تومان

مقایسه

کره پسته ۲۲۰ گرمی دکتر بادام
دکتر بادام

ویژگی ها نوع : کره پسته - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پسته- شکر- نمک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12144

۲۰ %
تخفیف

۹۰,۰۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

مقایسه

کره ۱۵ گرمی فرم سیل پاک
پاک

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 15 گرم - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کره ۵۰ گرمی پاک
پاک

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 50 گرم - درصد چربی : 84 درصد - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کره حیوانی ۵۰ گرمی رامک
رامک

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کره حیوانی اسپرید نیم چرب ۵۰ گرمی رامک
رامک

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کره ۱۰۰ گرمی پاک
پاک

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 100 گرم - درصد چربی : 84 درصد - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : فویل آلومینیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کره حیوانی ۱۰۰ گرمی رامک
رامک

ویژگی ها نوع : کره پاستوریزه - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

کره

 

کره محصول پر طرفدار لبنی است که از شیر گاو گرفته می شود. حدود 80% کره از چربی تشکیل شده و مابقی آن از آب است. اصولاً کره قسمتی از چربی شیر است، که از پروتئین و کربوهیدرات آن جدا می شود. مصرف کره برای سلامتی مفید به شمار می رود. در زیر به برخی از فواید آن اشاره می کنیم.

 

فواید کره :

کره غنی از ویتامین های محلول در چربی

ویتامین های محلول در چربی زیادی در کره وجود دارند. از جمله این ویتامین ها می توان به ویتامین A، E، و K2 اشاره کرد. ویتامین K2، که در رژیم غذایی مدرن امروزی کمتر به چشم می خورد، می تواند اثرات موثری بر سلامتی فرد داشته باشد. این ویتامین در متابولیسم (سوخت و ساز) کلسیم نقش دارد. ماده ای معدنی که کمبود آن با ابتلا به بیماری های گوناگون از جمله بیماری های قلبی، سرطان و پوکی استخوان مرتبط است.

 

کره حاوی تعداد زیادی از اسیدهای چرب اشباع

در واقع هیچ وقت به طور کامل اثبات نشده است که اسیدهای چرب به بدن لطمه می زنند. در حقیقت، مطالعات اخیر نشان می دهند، هیچ ارتباطی بین اسیدهای چرب اشباع و بیماری های قلبی و عروقی وجود ندارد.

اسیدهای چرب موجب افزایش HDL (کلسترول خوب)، و کاهش LDL  (کلسترول بد)  می شود.

افزون بر این، کره حاوی مقدار قابل قبولی از زنجیرهای کوتاه و متوسط چربی است؛ که نسبت به دیگر چربی ها متابولیسم متفاوتی دارند و موجب سوزاندن چربی می شوند.

 

کره کاهش احتمال حمله قلبی

طبق آزمایشاتی که انجام شده است، کره گیاهی احتمال ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد، در حالی که مصرف کره هیچ تاثیری بر آن ندارد. مطالعات نشان می دهند، مصرف محصولات لبنی احتمال ابتلا به بیماری های قلبی را به میزان 69% کاهش می دهند. این مسئله احتمالاً به دلیل افزایش جذب ویتامین K2 در بدن است.

 

کره منبعی مناسب برای اسید چرب بوتیرات

اسید چرب 4-کربنه بوتیرات توسط باکتری های موجود در روده ساخته می شوند. این مسئله وقتی رخ می دهد که این باکتری ها در معرض فیبر موجود در رژیم غذایی قرار می گیرند. دلیل اصلی فایده فیبر برای انسان نیز همین است.

البته یک منبع دیگر نیز برای بوتیرات وجود دارد. کره که بین 3 الی 4% آن را بوتیرات تشکیل می دهد. آزمایش ها نشان می دهند، بوتیرات با افزایش مصرف انرژی و کاهش میزان کالری دریافتی از غذاها، از اضافه وزن جلوگیری می کند، و عملکرد میتوکندری ها (واحدهای ذخیره سازی انرژی در سلول) را بهبود می بخشد. به طور کلی، بوتیرات از دستگاه گوارش انسان محافظت می کند.

 

کره غنی از اسید لینولئیک های متصل

کره منبع غنی گروهی از اسیدهای چرب غیر اشباع به نام اسید لینولئیک های متصل است. این اسید چرب تاثیر شگرفی بر سوخت و ساز دارد و به عنوان مکمل کاهش وزن به فروش می رسد.

اسید لینولئیک های متصل ضد سرطان هستند، و درصد چربی بدن را کاهش می دهند.

 

کره و کاهش احتمال ابتلا به چاقی

متخصصان تغذیه اغلب به مصرف لبنیات کم چرب توصیه می کنند. اینگونه، بدون دریافت چربی های "بد" و کالری بالا، کلسیم لازم را جذب می کنیم.

اما با وجود میزان کالری بالا، مصرف محصولات لبنی پر چرب با ابتلا به چاقی مفرط ارتباطی ندارد.

در حقیقت، طی سال های اخیر تحقیقاتی پیرامون تاثیرات مصرف محصولات لبنی پر چرب بر چاقی مفرط، بیماری های قلبی و دیگر اختلات متابولیکی انجام شد.

مطالعات نشان می دهند، محصولات لبنی پر چرب احتمال ابتلا به اختلالات متابولیکی را افزایش نمی دهند و همچنین به طور قابل ملاحظه ای احتمال ابتلا به چاقی را کاهش می دهند.

 

 خواص کره :

مواد مغذی موجود در هر 100 گرم کره:

انرژی                    717 کیلو کالری

آب                        17 گرم

چربی                    81 گرم

کلسترول               215 میلی گرم

سدیم                    11 میلی گرم

پتاسیم                   24 میلی گرم

کربوهیدرات           0.1 گرم

پروتئین                  0.9 گرم

ویتامین آ                49%

کلسیم                    2%

ویتامین دی             15%

کره همچنین، سرشار از مواد معدنی ضروری، از جمله منیزیم، روی، مس، و سلنیم است. این عنصرها، موجب حفظ سلامت استخوان و ترمیم و رشد آن ها می شود. کمبود این مواد معدنی موجب پوکی استخوان، بیماری های عروقی، و سایر اختلالات مشابه است. برخی از این مواد، نقش های دیگری نیز در بدن بر عهده دارند. منیزیم درست مثل آهن، هر چند در مقیاسی کوچک تر، برای خون سازی لازم است.

علاوه بر همه ی مواردی که گفته شد، در کره عاملی به نام فعال کننده X وجود دارد. این عامل، نوعی ویتامین و کاتالیزور (ماده ای که به واکنش های شیمیایی سرعت می بخشد) است، که در حیواناتی با رژیم غذایی خاص یافت می شود. فعال کننده X توانایی منحصر به فردی در افزایش کارایی بدن در جذب مواد مغذی از منابع گوناگون غذایی دارد.

 

به روزرسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .