کرم ارده شکلاتی بیسفود ۲۷۰ گرمی
بیسفود

ویژگی ها نوع : شکلات - وزن : 270 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1349/ظ/35

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۱,۱۶۵ تومان

کرم ارده شکلات شیری بیسفود ۲۷۰ گرمی
بیسفود

ویژگی ها نوع : شکلات شیری - وزن : 270 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1351/ظ/35

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۱,۱۶۵ تومان

کرم ارده قهوه دو رنگ دلوکا ۳۰۰ گرمی
دلوکا

ویژگی ها نوع : شکلات قهوه - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۲۷۵ تومان

کرم ارده بادام زمینی بیسفود ۲۷۰ گرمی
بیسفود

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - وزن : 270 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1559/ظ/35

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۵,۴۱۵ تومان

کرم ارده فندقی بیسفود ۲۷۰ گرمی
بیسفود

ویژگی ها نوع : فندق - وزن : 270 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1559/ظ/35

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۵,۴۱۵ تومان

کرم ارده پرتقالی شیررضا ۴۰۰ گرمی
شیررضا

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- ارده-چیپس پروتئینی کنجد- روغن هیدروژنه گیاهی- شیر خشک بدون چربی- روغن مایع گیاهی خوراکی- پرتقال - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/12766

۱۵ %
جشنواره

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۲۵ تومان

کرم ارده موزی شیررضا ۴۰۰ گرمی
شیررضا

ویژگی ها نوع : موزی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- ارده-چیپس پروتئینی کنجد- روغن هیدروژنه گیاهی- شیر خشک بدون چربی- روغن مایع گیاهی خوراکی- لستین- موز - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/12766

۱۵ %
جشنواره

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۲۵ تومان

کرم ارده توت فرنگی شیررضا ۴۰۰گرمی
شیررضا

ویژگی ها نوع : توت فرنگی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- ارده-چیپس پروتئینی کنجد- روغن هیدروژنه گیاهی- شیر خشک بدون چربی- روغن مایع گیاهی خوراکی- لستین- توت فرنگی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/12358

۱۵ %
جشنواره

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۲۵ تومان

کرم ارده ساده شیررضا ۴۰۰ گرمی
شیررضا

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- ارده-چیپس پروتئینی کنجد- روغن هیدروژنه گیاهی- شیر خشک بدون چربی- روغن مایع گیاهی خوراکی- لستین - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13121

۱۵ %
جشنواره

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۲۵ تومان

کرم ارده قهوه شیررضا ۴۰۰ گرمی
شیررضا

ویژگی ها نوع : شکلات قهوه - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- ارده-چیپس پروتئینی کنجد- روغن هیدروژنه گیاهی- شیر خشک بدون چربی- روغن مایع گیاهی خوراکی- لستین-قهوه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13122

۱۵ %
جشنواره

۳۳,۵۰۰ تومان

۲۸,۴۷۵ تومان

کرم ارده بادام زمینی شیررضا ۴۰۰ گرمی
شیررضا

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- ارده-چیپس پروتئینی کنجد- روغن هیدروژنه گیاهی- شیر خشک بدون چربی- روغن مایع گیاهی خوراکی- لستین-بادام زمینی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/11437

۱۵ %
جشنواره

۳۳,۵۰۰ تومان

۲۸,۴۷۵ تومان

کرم ارده فندوقی شیررضا ۴۰۰ گرمی
شیررضا

ویژگی ها نوع : فندق - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- ارده-چیپس پروتئینی کنجد- روغن هیدروژنه گیاهی- شیر خشک بدون چربی- روغن مایع گیاهی خوراکی- لستین-فندوق - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13120

۱۵ %
جشنواره

۵۳,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۵۰ تومان

کرم ارده پسته شیررضا ۴۰۰ گرمی
شیررضا

ویژگی ها نوع : پسته - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- ارده-چیپس پروتئینی کنجد- روغن هیدروژنه گیاهی- شیر خشک بدون چربی- روغن مایع گیاهی خوراکی- لستین-پسته - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/13121

۱۵ %
جشنواره

۵۴,۰۰۰ تومان

۴۵,۹۰۰ تومان

کرم بادام زمینی نارگیل لینکو بدون شکر ۲۸۵ گرمی
لینکو

ویژگی ها نوع : بادام زمینی - وزن : 285 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام زمینی - کنسانتره پروتئین وی-روغن نارگیل - روغن آفتابگردان- شیر خشک بدون چربی- پودر کاکائو- ایزومالت - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۳۵/۱۱۸۶۶

۱۵ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰,۱۵۰ تومان

کرم شکلات فندقی لینکو بدون شکر ۲۸۵ گرمی
لینکو

ویژگی ها نوع : فندوق - وزن : 285 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : فندق- کنسانتره پروتئین وی -روغن نارگیل-روغن آفتابگردان-شیرخشک بدون چربی-پودر کاکائو-ایزومالت - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۳۵/۱۱۸۶۴

۱۵ %
تخفیف

۷۹,۰۰۰ تومان

۶۷,۱۵۰ تومان

کرم ارده ۳۵۰ گرمی تکسان
تکسان

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : کنجد آسیاب شده-شکر سفید-شیر خشک-پودر وانیل یا اسانس طبیعی هل-روغن جانشین کره کاکائو - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 50/14242

فاقد برنامه تأمین

کرم ارده ملک میر ۳۵۰ گرمی
ملک میر

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ارده ( کنجد آسیاب شده ) - شکر - هل - سفیده تخم مرغ - عصاره چوبک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1219

فاقد برنامه تأمین