کاپ کیک شکلاتی کوچک پامپی
پامپی

ویژگی ها نوع : کاپ کیک - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین