مقایسه

کلم سفید دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

مقایسه

کلم بنفش دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

مقایسه

کلم سفید ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

مقایسه

کلم قرمز ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : کلم قرمز - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

کاهو کیسه ای بامیکا ۴۰۰ گرمی
بامیکا

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - ترکیبات : کاهو خرد شده - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10754

۵ %
تخفیف

۷,۳۰۰ تومان

۶,۹۳۵ تومان

مقایسه

مغز کاهو رسمی بامیکا ۲۵۰ گرمی
بامیکا

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : شسته شده, پاک شده - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : کاهو - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10641

۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۰۵ تومان

مقایسه

کاهو پیچ دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : کاهو پیچ - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

مقایسه

کاهو رسمی دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

مقایسه

کاهو پیچ اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کاهو - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

کاهو ۵۵۰گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : بله - وزن : 550 گرم - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

کاهو اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

کاهو پیچ دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کاهو - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

کاهو پیچ ۷۰۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کاهو پیچ - وزن : 700 گرم - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

کاهو پر ۳۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : بله - وزن : 350 گرم - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

کاهو دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کاهو - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

گل کلم دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : گل کلم - وزن : 1400 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

مقایسه

کلم بروکلی ۱۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : کلم برکلی - فرآوری : پاک شده - وزن : 150 گرم - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

مقایسه

کاهو فرانسوی بامیکا ۲۳۰ گرمی
بامیکا

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : شسته شده, پاک شده - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10641

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

مقایسه

میکس کاهوهای فانتزی مزرعه ارگانیک ۲۵۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

مقایسه

کاهو رسمی ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

مقایسه

کاهو فرانسوی باغ عرفان ۱۷۰ گرمی
باغ عرفان

ویژگی ها نوع : کاهو فرانسوی - فرآوری : پاک شده - وزن : 170 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

مقایسه

کاهو فرانسه سبز بوته ای مزرعه ارگانیک ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

مقایسه

کاهو فرانسه قرمز بوته ای مزرعه ارگانیک ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۴۰۰ تومان

مقایسه

میکس کاهو های فانتزی مزرعه ارگانیک ۵۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

مقایسه

کلم بروکلی دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : کلم برکلی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۰۰ تومان

مقایسه

کلم بروکلی ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : کلم برکلی - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۷,۹۰۰ تومان

مقایسه

کلم سفید اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم سفید اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم قرمز اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کلم قرمز - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم قرمز اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کلم قرمز - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم بنفش اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کلم قرمز - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم سفید اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم سفید دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم قرمز دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کلم قرمز - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو رسمی دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو رسمی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم بنفش دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کلم سفید دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کلم - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گل کلم اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گل کلم - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

مغز کاهو بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو رسمی دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو پیچ اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کاهو پیچ - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گل کلم دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گل کلم - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو سالادی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو پیچ دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : کاهو پیچ - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو رسمی ممتاز میولند
میولند

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو پیچ ممتاز میولند
میولند

ویژگی ها نوع : کاهو - وزن : 1000 گرم - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

کاهو پیچ بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : کاهو پیچ - فرآوری : خیر - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

کاهو، کلم، گل کلم

کاهو

هزاران سال پیش برای نخستین بار، مصریان کاهو کاشتند. آن ها از دانه های آن برای تولید روغن و برگ آن به عنوان سبزیجات استفاده می کردند. کاهو همچنین در فرهنگ و آیین مصری مقدس شمرده می شد. بعدها یونانیان و رومی ها نیز به کشت این محصول پرداختند.

 

خواص کاهو

مواد مغذی موجود در 100 گرم کاهو:

 • انرژی                  15 کیلوکالری
 • کربوهیدرات        9 گرم
 • پروتئین               4 گرم
 • پتاسیم                194 میلی گرم
 • سدیم                  28 میلی گرم
 • قند                     8 گرم
 • ویتامین آ            148% نیاز روزانه
 • ویتامین سی        15% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6       5% نیاز روزانه
 • فیبر                    2 گرم
 • آهن                    4% نیاز روزانه[1]

 

مراقبت از سلول های نورون

نورون ها سلول هایی در مغز هستند که برای به وجود آمدن حافظه، فعالیت هایی را شکل می دهند. به طور کلی، مرگ سلول های نورون می تواند منجر به از دست رفتن حافظه شود. در موارد وخیم تر، بر اثر مرگ تعداد قابل توجهی از سلول های نورون، موجب بیماری آلزایمر در فرد می شود. عصاره ی کاهو می تواند تا حد زیادی از مرگ این سلول ها جلوگیری کند.

 

کاهش کلسترول خون

مصرف کاهو موجب کاهش کلسترول خون می شود. بنابراین، از ابتلا به موقعیت های خطرناکتر و بیماری های قلبی جلوگیری می کند. مقادیر زیاد کلسترول در بدن موجب سکته و بیماری های قلبی می شود.

 

بهبود سلامت استخوان ها

ویتامین های K، A، و C در تولید کلاژن موثر هستند؛ که نخستین قدم در ساخت استخوان به شمار می رود. ویتامین K در ساخت غضروف و بافت های ارتباطی به ایفای نقش می پردازیم. ویتامین A، به رشد سلول های جدید استخوانی می انجامد. کمبود این ویتامین، پوکی استخوان ها را به همراه دارد. ویتامین C هم با تقلیل استخوان در اثر بالا رفتن سن مقابله می کند.

از آنجا که کاهو سرشار از ویتامین K است، و برای افرادی که به استخوان های خود بیشتر اهمیت می دهند، زیاد شناخته شده نیست، دوباره به آن باز می گردیم. فقدان این ویتامین به استئوپنی منجر می شود؛ در این بیماری که خفیف تر از پوکی استخوان است، حجم استخوان های فرد کاهش می یابد. غذاهایی مانند اسفناج، کاهو، و کلم بروکلی سرشار از این ویتامین هستند.مصرف غذاهای حاوی ویتامین K برای افزایش پایداری استخوان ها به شما توصیه می شود.

 

کلم

به سبب مواد مغذی که دارد، اغلب توجه افراد را به خود جلب می­کند. شاید شبیه به کاهو به نظر برسد، اما به خانواده ­ی دیگری از سبزیجات تعلق دارد که شامل بروکلی، گل کلم و کلم پیچ می شود.

کلم در رنگ­ ها و شکل­ های مختلفی شامل قرمز، بنفش، سفید و سبز به چشم می ­خورد و برگ های آن نیز سبز یا ترد هستند. هزاران سال است که کشت می­ شود مردم در سراسر دنیا از آن در غذاهایی مثل کلم ترش، کیمچی و سالاد کلم استفاده می کنند.

 

خواص کلم

مواد مغذی موجود در 100 گرم کلم:

 • انرژی                    25 کیلوکالری
 • کربوهیدرات          6 گرم
 • فیبر                      5 گرم
 • قند                       2 گرم
 • پروتئین                 3 گرم
 • پتاسیم                  170 میلی گرم
 • سدیم                    18 میلی گرم
 • منیزیم                   3% نیاز روزانه
 • ویتامین آ               1% نیاز روزانه
 • ویتامین سی           60% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6          5% نیاز روزانه
 • آهن                      2% نیاز روزانه[1]

 

مواد مغذی کلم

گرچه کالری اندکی دارد و مقدار زیادی از آن از آب تشکیل شده است، اما مواد مغذی قابل توجهی در آن یافت می شود. کلم حاوی ویتامین آ، ب-6 و آهن است. ویتامین­های گروه ب برای انجام تنظیم فعالیت­های بدن موثر هستند. این فعالیت ­ها شامل متابولیسم و عملکرد طبیعی دستگاه عصبی می شود. علاوه بر این، کلم حاوی فیبر و آنتی اکسیدان ­های قدرتمند شامل پلی فنول و ترکیبات گوگردی است.

 

حرف آخر

کلم یک غذای کاملا سالم است. این سبزی حاوی ویتامین C و ویتامین K است. علاوه بر این، خوردن کلم می­تواند احتمال ابتلا به بیماری­ های مختلف را کاهش می­ دهد، دستگاه گوارش را بهبود می بخشد، و با التهاب ها مقابله می کند.

علاوه بر این، خوردن کلم احتمال ابتلا به بیماری های مختلف را کاهش می دهد. کلم یک افزودنی ارزان قیمت برای اضافه کردن به رژیم غذایی است. با این تفاسیر، کلم لیاقت برخورداری از یک جایگاه در بشقاب شما را دارد.

 

گل کلم

گل کلم حاوی آنتی اکسیدان­ هایی است که از سرطان جلوگیری می کنند. همچنین حاوی فیبر است که موجب گوارش بهتر و کاهش وزن می شود. کولین نیز که برای یادگیری و حافظه مناسب است، در گل کلم به چشم می خورد.

 

خواص گل کلم

مواد مغذی موجود در 100 گرم گل کلم:

 • انرژی                25 کیلوکالری
 • کربوهیدرات      5 گرم
 • فیبر                  2 گرم
 • قند                   9 گرم
 • پروتئین            2 گرم
 • پتاسیم             299 میلی گرم
 • سدیم               30 میلی گرم
 • منیزیم              3% نیاز روزانه
 • ویتامین آ          0% نیاز روزانه
 • ویتامین سی      80% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6     10% نیاز روزانه
 • آهن                 2% نیاز روزانه[1]

 

حقایقی در مورد گل کلم

 • گل کلم منبع مناسبی از فیبر و ویتامین ­ها است.
 • ترکیبات گل کلم می تواند استخوان­ های شما را تقویت کند و از سرطان جلوگیری نماید.
 • از گل کلم در انواع غذاها از جمله سوپ استفاده می شود.
 • افرادی که از رقیق کننده های خون استفاده می کنند، نباید به یکباره گل کلم مصرف کنند. خوردن گل کلم به سبب داشتن مقادیر زیاد ویتامین K می تواند اثرات دارو را خنثی کند.

 

گل کلم حافظه را تقویت می کند

کولین یک ماده مهم در گل کلم است که به خواب، حرکت ماهیچه ها، یادگیری و حافظه کمک می کند.

همچنین کولین ماده اصلی تشکیل دهنده غشای سلول به شمار می رود، که در انتقال سلول­های عصبی ایفای نقش کرده و به جذب چربی­ ها کمک می کند، و در پایان نیز التهاب های مزمن را کاهش می دهد.

 

پیشگیری از سرطان

گل کلم حاوی آنتی اکسیدان هایی است که از جهش سلول ها جلوگیری می کنند و تاثیر رادیکال­ های آزاد را کاهش می دهند. مطالعات نشان می دهند که ترکیبات حاوی گوگرد، که به نام سولفوران شناخته می شوند، می توانند با انواع مختلف سرطان مقابله کنند. مزه تلخی که در گل کلم مشاهده می شود، به سبب وجود سولفوران است.

[1]  نیاز روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری در روز ثبت شده است. نیاز روزانه شما بر حسب رژیم غذایی می تواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.

 

به روزرسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و ارائه ی خدمات ارسال رایگان با ماشین های یخچال دار تا درب منزل، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .