نوشیدنی کامبوچا چای سبز رویال ۹۵۰ سی سی
رویال

ویژگی ها نوع : کامبوچا - حجم : 950 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/24349

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

نوشیدنی کامبوچا چای ترش رویال ۹۵۰ سی سی
رویال

ویژگی ها نوع : کامبوچا - حجم : 950 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/24349

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

نوشیدنی کامبوچا زردچوبه رویال ۹۵۰ سی سی
رویال

ویژگی ها نوع : کامبوچا - حجم : 950 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/24349

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

نوشیدنی کامبوچا بوقناق رویال ۹۵۰ سی سی
رویال

ویژگی ها نوع : کامبوچا - حجم : 950 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/24349

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

نوشیدنی کامبوچا ماریتیغال رویال ۹۵۰ سی سی
رویال

ویژگی ها نوع : کامبوچا - حجم : 950 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/24349

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

نوشیدنی کامبوچا عناب رویال ۹۵۰ سی سی
رویال

ویژگی ها نوع : کامبوچا - حجم : 950 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/24349

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

نوشیدنی کامبوچا قهوه سبز رویال ۹۵۰ سی سی
رویال

ویژگی ها نوع : کامبوچا - حجم : 950 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/24349

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۵۰ تومان

نوشیدنی کامبوچا زعفران رویال ۹۵۰ سی سی
رویال

ویژگی ها نوع : کامبوچا - حجم : 950 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/24349

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

اکسیر کامبوجا غذای سالم
غذای سالم

ویژگی ها نوع : کامبوچا - وزن : 1000 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین