ماکارونی فرمی استارزمک ماکارون۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی فرمی البو مک ماکارون ۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی فرمی پیکولی مک ماکارون۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی فرمی دیسک مک ماکارون ۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

ماکارونی فرمی هورنلی مک ماکارون ۵۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : فرمی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

رب گوجه فرنگی دلند ایزی اپن ۴۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

نخود کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۷,۰۳۰ تومان

ماکارونی اسپاگتی ۱/۲ مک ماکارون ۷۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : اسپاگتی - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۷,۴۱۰ تومان

ماکارونی بوگاتینی۲/۶ مک ماکارون ۷۰۰گرمی
مک

ویژگی های فنی نوع : رشته ای - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11696

۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۷,۴۱۰ تومان

رشته آش پرهام۴۰۰گرمی
پرهام

ویژگی های فنی نوع : رشته آشی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/2145

۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۰۵ تومان

نخود فرنگی سبز ارگانیک دلند ۳۸۰ گرمی
دلند

ویژگی های فنی نوع : نخودفرنگی - وزن : 380 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی فلزی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1187/ظ/45

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

دال عدس کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : دال عدس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۵۵ تومان

عدس درشت کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۱۵۰ تومان

۱۱,۵۴۲ تومان

رب گوجه فرنگی بدر قوطی ۸۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : گوجه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1359/ظ/36

۳۰ %
جشنواره

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۵۰ تومان

عدس ریز کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۳۰۰ تومان

۱۱,۶۸۵ تومان

ماش کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : ماش - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۴۰۰ تومان

۱۱,۷۸۰ تومان

لوبیا سفید کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۲,۰۶۵ تومان

رب گوجه فرنگی دلنددرب ساده ۸۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/1023

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

نخود کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۴,۲۵۰ تومان

۱۳,۵۳۸ تومان

رب گوجه فرنگی دلند ایزی اپن ۸۰۰گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

لوبیا قرمز کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۴,۶۰۰ تومان

۱۳,۸۷۰ تومان

نخود ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : نخود - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۴,۲۲۰ تومان

لوبیا چیتی کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا چیتی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۵,۴۵۰ تومان

۱۴,۶۷۸ تومان

لپه کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی بدر شیشه ای ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آب گوجه فرنگی تغلیظ شده , نمک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 3705/ظ/ 56

۵ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۷۵ تومان

رب گوجه فرنگی ارگانیک دلند ایزی اپن ۸۰۰ گرمی
دلند

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 45/10232

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

مخلوط لوبیا سفید و نخود کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۵۰ تومان

۱۸,۰۰۲ تومان

روغن کنجد بکر گل آوند ۱۷۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 170 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۸,۴۵۰ تومان

روغن ذرت و کانولا امگانو ۷۶۰ سی سی
امگانو

ویژگی ها نوع : روغن ذرت - وزن : 760 سی سی - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

کنسرو ماهی تن سالی ۱۸۰ گرمی
سالی

ویژگی های فنی نوع : تن ماهی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : قوطی فلزی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1111

۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۸,۹۰۵ تومان

عدس ریز اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : عدس - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۸۰۰ تومان

۱۹,۶۲۰ تومان

کنسرو ماهی تن با اسلایس قارچ و فلفل تند سالی ۱۸۰ گرمی
سالی

ویژگی های فنی نوع : تن ماهی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : قوطی فلزی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1111

۵ %
تخفیف

۲۰,۸۰۰ تومان

۱۹,۷۶۰ تومان

کنسرو ماهی تن فلفلی سالی ۱۸۰گرمی
سالی

ویژگی های فنی نوع : تن ماهی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : قوطی فلزی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1111

۵ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۴۲۵ تومان

کنسرو ماهی تن دودی سالی ۱۸۰ گرمی
سالی

ویژگی های فنی نوع : تن ماهی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : قوطی فلزی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1111

۵ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۴۲۵ تومان

کنسرو ماهی تن با آبلیمو سالی ۱۸۰ گرمی
سالی

ویژگی های فنی نوع : تن ماهی - وزن : 180 گرم - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : قوطی فلزی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/111

۵ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۴۲۵ تومان

عدس ریز کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۱,۸۰۰ تومان

۲۰,۷۱۰ تومان

روغن ذرت امگانو ۷۶۰ سی سی
امگانو

ویژگی ها نوع : روغن ذرت - وزن : 760 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/10586

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

لوبیا سفید اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۱۰۰ تومان

۲۱,۶۹۰ تومان

عدس درشت کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : عدس - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۳,۷۰۰ تومان

۲۲,۵۱۵ تومان

رب انار طبیعی ارگانیک منجمد نارک ۳۳۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 39/1304-1

۵ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۰۰ تومان

ماش کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : ماش - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۴,۲۰۰ تومان

۲۲,۹۹۰ تومان

روغن زیتون بکر گل آوند ۱۷۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 170 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۷۰۰ تومان

۲۳,۱۳۰ تومان

لوبیا سفید کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا سفید - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۳,۵۶۰ تومان

رب انار ارگانیک منجمد قجری نارک ۴۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت

۵ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

عدس ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : عدس - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۱۰۰ تومان

۲۶,۱۹۰ تومان

روغن حیوانی کرمانشاهی روژان پک۱۵*۱۰ گرمی
روژان

ویژگی ها نوع : روغن حیوانی - وزن : 10 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : تهیه شده از شیر تازه گوسفند و گاو - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 43/10133

۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۷,۰۷۵ تومان

لوبیا قرمز کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لوبیا قرمز - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۲۸,۶۰۰ تومان

۲۷,۱۷۰ تومان

روغن ذرت برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن ذرت - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن ذرت - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1035

۵ %
تخفیف

۲۸,۶۵۰ تومان

۲۷,۲۱۸ تومان