سرکه سیب غذای سالم ۱۰۰۰ سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : سرکه سیب - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۶,۴۵۰ تومان

۲۵,۱۲۸ تومان

زعفران ارگانیک تک قائنات دو گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

رب انار ارگانیک منجمد قجری نارک ۴۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت

۵ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات دو گرمی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۷,۲۰۰ تومان

رب لیمو عمانی غذای سالم ۷۰۰ گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : رب لیموعمانی - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : HACCP

۲۸,۷۵۰ تومان

رب غذای سالم۹۰۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : رب - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۳۲,۲۰۰ تومان

زعفران ارگانیک برند بیونیک وزن ۲ گرمی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۲۵ تومان

آبغوره غذای سالم ۱۵۰۰ سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۳۶,۸۰۰ تومان

رب انار ارگانیک منجمد قجری نارک ۸۰۰ گرمی
نارک

ویژگی ها نوع : رب انار - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 1 ماه - نوع بسته بندی : پت

۵ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۴۵,۶۰۰ تومان

سرکه سیب ارگانیک زوبین ۵۰۰ گرمی
زوبین

ویژگی ها نوع : سرکه سیب - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۵۷,۵۰۰ تومان

۵۱,۷۵۰ تومان

زعفران ارگانیک تک قائنات یک مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۶,۱۰۰ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات یک مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۹,۵۰۰ تومان

سرکه بالزامیک خرمای ارگانیک مانادیت ۵۰۰ گرمی
مانادیت

ویژگی ها نوع : سرکه بالزامیک خرما - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : ۴۲/۱۱۰۱۲

۳ %
تخفیف

۶۸,۰۰۰ تومان

۶۵,۹۶۰ تومان

زعفران ارگانیک برند بیونیک وزن ۱ مثقالی
بیونیک

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 1 مثقال - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۷۷,۵۰۰ تومان

۷۳,۶۲۵ تومان

زعفران ارگانیک طرح خاتم تک قائنات دو مثقالی
تک قائنات

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 2 مثقال - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : طرح خاتم - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۱۵ %
جشنواره

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۱۱۷,۳۰۰ تومان

سرکه سیب ارگانیک دارامان ۱ لیتری
دارامان

ویژگی ها نوع : سرکه سیب - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

آبغوره ارگانیک ۱ لیتری دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : آبغوره - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

زنجبیل ارگانیک ۲۰۰ گرمی OAB
OAB

ویژگی ها نوع : زنجبیل - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1632/ظ/56

فاقد برنامه تأمین

آبلیمو طبیعی ارگانیک ۱ لیتری دارامان
دارامان

ویژگی ها نوع : آبلیمو - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین