مقایسه

پیاز زرد اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

مقایسه

پیاز زرد دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پیاز - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

مقایسه

لنگه توری پیاز زرد درهم شیرزاد
شیرزاد

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : وزن تقریبی بین 30تا 35 کیلو می باشد - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۲۵ تومان

مقایسه

سیب زمینی اقتصادی میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۲ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۴۳۰ تومان

مقایسه

پیاز زرد دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

مقایسه

سیب زمینی دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴,۳۰۰ تومان

۴,۰۸۵ تومان

مقایسه

پیاز سفید دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : پیاز - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۱۰ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۲۳۰ تومان

مقایسه

لنگه سیب زمینی درهم شیرزاد(کیسه کوچک)
شیرزاد

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : وزن تقریبی بین 30 تا 35 کیلو می باشد - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۲۷۵ تومان

مقایسه

پیاز سفید دستچین برند سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : پیاز - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۲۷۵ تومان

مقایسه

سیب زمینی دستچین میوکات
میوکات

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۲ %
تخفیف

۴,۴۰۰ تومان

۴,۳۱۲ تومان

مقایسه

سیب زمینی اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۴۱۰ تومان

مقایسه

پیاز سفید دستچین توری آرین
آرین

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۴,۶۸۰ تومان

مقایسه

پیاز دستچین جالیز ۱ کیلوگرمی
جالیز

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۴,۹۴۰ تومان

مقایسه

سیب زمینی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۵,۷۰۰ تومان

۵,۱۳۰ تومان

مقایسه

سیب زمینی دستچین جالیز ۱ کیلوگرمی
جالیز

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۵,۸۹۰ تومان

مقایسه

سیب زمینی دستچی توری آرین
آرین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

مقایسه

پیاز مکعبی منجمد نوبرسبز ۴۰۰ گرمی
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : پیازنگینی - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : 18- درجه

۲۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

مقایسه

پیاز زرد مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پیاز - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۵۰۵ تومان

مقایسه

سیب زمینی مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

مقایسه

پیاز زرد مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۳۱۰ تومان

مقایسه

پیاز داغ طلائی سرخ شده منجمد شهر فیروزه ۷۰ گرمی
شهر فیروزه

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 70 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : 18ماه - ترکیبات : پیاز -روغن - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 60/10390

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۵۰ تومان

۱۳,۲۵۲ تومان

مقایسه

پیاز زرد ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی ۱ کیلوگرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

پیاز داغ خلالی توتیا ۱۰۰ گرمی
توتیا

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 100 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/16669

۱۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۸,۷۰۰ تومان

مقایسه

سیب زمینی ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی ۱ کیلوگرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۸,۹۰۰ تومان

مقایسه

سیب زمینی مکعبی منجمد نوبرسبز ۲.۵ کیلوگرمی
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : 18- درجه

۲۳,۷۵۰ تومان

مقایسه

پیاز سرخ شده خلالی منجمد نوبرسبز ۲۰۰ گرمی
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 200 گرم - فرآوری : شسته شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19145

۲۵ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۲۵,۸۷۵ تومان

مقایسه

پیاز داغ نگینی ویرادت ۲۵۰ گرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 250 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۵ %
تخفیف

۳۳,۷۵۰ تومان

۲۸,۶۸۸ تومان

مقایسه

پیاز داغ خلالی ویرادت ۲۵۰ گرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 250 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۵ %
تخفیف

۳۳,۷۵۰ تومان

۲۸,۶۸۸ تومان

مقایسه

پیاز مکعبی منجمد نوبرسبز ۲.۵ کیلوگرمی
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : پیازنگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۲۸,۷۵۰ تومان

مقایسه

سیب زمینی مکعبی منجمد نوبرسبز ۱۰ کیلوگرمی
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 10 کیلوگرم - فرآوری : شسته شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : 18- درجه

۹۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

پیاز مکعبی منجمد نوبرسبز ۱۰ کیلوگرمی
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 10 کیلوگرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : پیازنگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

پیاز زرد اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز سفید اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز سفید دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز زرد دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز طلایی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لنگه توری پیاز قرمز درهم شیرزاد
شیرزاد

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : وزن تقریبی بین 25تا 30 کیلو می باشد - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز طلایی دست چین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز درهم باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : وزن تقریبی بین 30تا35 کیلو - نوع بسته بندی : توری - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زمینی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز قرمز اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز قرمز درهم شیرزاد
شیرزاد

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز قرمز دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز سفید فله ممتاز طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زمینی دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیب زمینی درهم شیرزاد
شیرزاد

ویژگی ها نوع : سیب زمینی - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز زرد دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : پیاز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پیاز دستچین باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : پیاز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : HACCP

فاقد برنامه تأمین

پیاز، سیب زمینی

پیاز

آشپزهای ماهر و افراد خانه دار به خوبی می دانند که پیاز چاشنی بسیاری از غذاها است. پیاز اندازه، شکل، رنگ و طعم مختلفی دارد. رایج ترین رنگ های آن قرمز، زرد و سفید هستند. طعم آن از شیرین و آبدار تا تند و تیز است، که به فصل رشد و مصرف آن بستگی دارد.

 

خواص پیاز

مواد مغذی موجود در 100 گرم پیاز:

 • انرژی               40 کیلوکالری
 • کربوهیدرات     9 گرم
 • پروتئین            1 گرم
 • پتاسیم             146 میلی گرم
 • سدیم              4 میلی گرم
 • قند                  2 گرم
 • ویتامین سی     12% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6    5% نیاز روزانه
 • فیبر                 7 گرم

 

فواید پیاز

مصرف میوه ها و سبزیجات ارتباطی عمیقی با کاهش ابتلا به بیماری های مختلف دارد. تاکنون مطالعات زیادی انجام شده است که نشان می دهند، مصرف صیفی جات و فرنگی جات، از جمله پیاز ابتلا به دیابت و بیماری قلبی را کاهش می دهند. همچنین این غذاها موجب افزایش انرژی و کاهش وزن می شوند.

 

حقایقی در مورد پیاز

 • هزاران سال است که پیاز به عنوان غذا مصرف می شود. در مصر باستان، به عنوان جزئی در آیین بزرگداشت به کار می رفت.
 • پیاز فواید مختلفی برای سلامتی دارد که از جمله می توان به کاهش احتمال ابتلا به چاقی، بیماری قلبی، و سرطان اشاره کرد.
 • پیاز سرشار از ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان است.
 • روش استفاده از پیاز در غذاهای گوناگون بسیار آسان است. شما می توانید به شیوه های مختلفی پیاز را آماده و همراه غذاهای دیگر طبخ نمایید.

 

آب پیاز برای مراقبت از مو
آب پیاز یک درمان شناخته شده برای سلامتی مو، خصوصاً برای ریزش مو است. پیاز برای سال ها به عنوان درمان خانگی مورد استفاده قرار گرفته است.

در بعضی موارد، آب پیاز ممکن است برای درمان ریزش مو مفید باشد. همچنین می تواند درخشش موها را بازیابی کند. آب پیاز می تواند از رشد موهای زائد جلوگیری و آن را درمان کند.

 

در اینجا یک لیست کامل از مزایای آب پیاز برای مراقبت از مو را در اختیار شما قرار می دهیم

درمان آلوپسیا
پوست سر ملتهب، خشک و یا خارش دار
ریزش مو
شوره سر
ریزش مو
موهای خشک یا شکننده
موهای زائد
عفونت پوستی

 

نکات مصرف پیاز

پیازهایی را برای خرید انتخاب کنید که خشک و سفت هستند  قبل از پوست کندن آن ها هیچ بویی از خود متصاعد نکنند.

با افزودن پیاز به وعده های غذایی، بدون افزودن کالری ، چربی، یا سدیم اضافی، غذای شما طعم مطبوعی به خود خواهد گرفت.

پیاز در آشپزخانه ی همه خانه ها وجود دارد و به خوبی با بیشتر غذاها ترکیب می شود. می توانید پیاز را خرد کنید و آن را به صورت تازه روی ساندویچ یا سالاد بریزید.

 

سیب زمینی

به لطف کالری کم و طعمی به یاد ماندنی، محبوبیت سیب زمینی طی سال ها افزایش یافته است. نخستین بار، حدود 10000 سال پیش در رشته کوه های آند کشت شد. پس از آن، در اوایل قرن 16، کاوشگران اسپانیایی این محصول ارزشمند را به اروپا معرفی کردند.

 

خواص سیب زمینی

مواد مغذی موجود در 100 گرم سیب زمینی:

 • انرژی                 77 کیلوکالری
 • کربوهیدرات        17 گرم
 • پروتئین               2 گرم
 • پتاسیم               421 میلی گرم
 • سدیم                 6 میلی گرم
 • قند                      8 گرم
 • ویتامین سی        32% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6       15% نیاز روزانه
 • فیبر                    2 گرم

 

حقایقی ناب در مورد سیب زمینی

 • برخی تحقیقات نشان می دهند مصرف سیب زمینی به کاهش التهاب و یبوست کمک می کند.
 • یک سیب زمینی متوسط حاوی 164 کیلو کالری انرژی و 30 درصد ویتامین B6 مورد نیاز در روز است.
 • راز نهفته در یک روز سرد زمستانی در خانه، تهیه یک دسر گرم، مغذی و به صرفه با سیب زمینی است. یکی از معجزات قرن 21، ترکیب سیب زمینی با پنیر پیتزا است.

 

فواید سیب زمینی

مصرف میوه ها و سبزیجات می تواند برای سلامتی فواید مختلفی به همراه آورد که این موضوع احتمال ابتلا به بیماری های مختلف را کاهش می دهد. سیب زمینی حاوی مواد مغذی ضروری برای بدن است. در ادامه با هم برخی از این فواید را بررسی می کنیم.

 

سیب زمینی مقوی قلب

فیبر، پتاسیم، ویتامین C، ویتامین B6 و عدم وجود کلسترول همگی به سلامت قلب می انجامند.

سیب زمینی مقدار قابل توجهی فیبر دارد. فیبر به پایین نگه داشتن کلسترول خون کمک می کند، همچنین احتمال ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می دهد.

 

سیب زمینی افزایش دهنده سوخت و ساز بدن

یکی دیگر از مواد مغذی موجود در سیب زمینی، کولین نام دارد؛ کولین به حرکت ماهیچه ها، یادگیری، و حافظه ی افراد کمک می کند. کولین همچنین:

 • ساختار غشای سلولی را حفظ می کند
 • پیام های عصبی را منتقل می کند
 • چربی غذاها را جذب می کند
 • موجب رشد سریع مغز می شود

علاوه بر این، سیب زمینی سرشار از ویتامین B6 است. این ویتامین با تجزیه ی کربوهیدرات ها و پروتئین ها به گلوکوز و آمینو اسید نقش مؤثری در سوخت و ساز سلول ها و تأمین انرژی ایفا می کند.

 

به روزرسان با ارائه ی این سبزیجات تازه و باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

 • از
  الی
 • از
  الی