پک نان و پنیر و سبزی و میوه فصل ویژه ماه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : نان پیتا - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : سبزی خوردن-پنیرفتا-هندوانه-گردو-خرما-حلوا-نان پیتا-بامیه - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک ساندویچ ژامبون با نان سبوس دار همراه با سالاد میوه ویژه ماه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : نان سبوس - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : نان سبوس دار-کاهوفرانسوی-ژامبون-گوجه فرنگی-پنیرگودا-سالاد میوه فصل ظرف سالاد میوه - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

کلاب مرغ و ژامبون ویژه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : تست - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : نان تست جو-مرغ گریل-پنیر پارمسان ورقه ای -کاهو-ژامبون-پنیر چدار -پنیر پستو - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک نان و پنیر رنگین کمانی ماه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : باگت - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : نان باگت جو-پنیر -خیار-تربچه-گوجه گیلاسی-ریحان-خرما-بامیه -حلوا - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک الویه و مرغ گریل ویژه ماه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : نان جو - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : کاهو رسمی-الویه-سالادکاهو-میوه با ظرف -مرغ گریل شده-گوجه گیلاسی-نان جو-چنگال - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک ساندویچ مینی ماه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : تست - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : نان تست مینی-نان تست مینی جو-ژامبون -گوجه فرنگی-کاهو-کاهو فرانسوی-پنیرگودا-پنیر-خیار-سبزی-الویه - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک ساندویچ مرغ و سالاد فصل ویژه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : نان پیتا - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : سالادفصل-پوره سیب زمینی-نان پیتا-خیارشور-مرغ-گوجه فرنگی -فرنی شکلات -سس صورتی - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک نودل و سزار ویژه ماه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : تست - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : کاهو رسمی پاک شده آماده مصرف -گوجه گیلاسی -مرغ گریل شده-کراتان -پنیرپارمیسان-نودل-ظرف نان - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک نان و پنیر و سبزی و شله زرد ویژه ماه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : نان پیتا - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : سبزی خوردن - پنیر فتا- حلوا-سالاد میوه با ظرف-خرما-نان پیتا-شله زرد-بامیه - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک متنوع ساندویچ ویژه ماه رمضان دیلی
دیلی

ویژگی های فنی نوع : لقمه افطار - نوع نان : باگت - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : نان باگت -الویه -کاهو -نان سبوس-کاهو فرانسوی-ژامبون-گوجه فرنگی-پنیرگودا-نان تست جو-مرغ گریل-پنیر پارمسان ورقه ای - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک کوکو سیب زمینی ویژه رمضان فارسی
گروه صنایع غذایی فارسی

ویژگی ها نوع : کوکوسیب زمینی - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : کوکو سیب زمینی- کراکت سیب زمینی- گوجه گیلاسی- خیارشور - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 0تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : دمای یخچال بین 0تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک کتلت مرغ ویژه رمضان فارسی
گروه صنایع غذایی فارسی

ویژگی ها نوع : کتلت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : کتلت مرغ- کراکت سیب زمینی- خیارشور- گوجه گیلاسی - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 0تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک ناگت مرغ ویژه رمضان فارسی
گروه صنایع غذایی فارسی

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : ناگت مرغ- کراکت سیب زمینی- گوجه گیلاسی- خیارشور - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 0تا 4درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : دمای یخچال بین 0تا 4درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

پک کوکو سبزی ویژه رمضان فارسی
گروه صنایع غذایی فارسی

ویژگی ها نوع : کوکوسبزی - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : کوکو سبزی- کراکت سیب زمینی- خیارشور- گوجه گیلاسی - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 0تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین