بسته پذیرایی میان وعده میوا شماره ۱
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : نان لواش - پنیر - گوجه - خیار- دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین

بسته پذیرایی صبحانه میوا شماره ۱
میوا

ویژگی ها نوع : صبحانه - محتویات : نان -مربا -کره -عسل -آبمیوه -دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین

بسته پذیرایی صبحانه میوا شماره ۲
میوا

ویژگی ها نوع : صبحانه - محتویات : نان -پنیر -تخم مرغ - کره -مربا -آبمیوه -دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین

بسته پذیرایی میان وعده میوا شماره ۶
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : نسکافه- شوکو کیک- پشمک شکلاتی -سیب -ابمیوه -پک دستمال و قاشق - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین

بسته پذیرایی میان وعده میوا شماره ۵
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : سیب -موز- آبمیوه - شوکو کیک-دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین

بسته پذیرایی میان وعده میوا شماره ۴
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : موز- خیار -شکلات هیس- تخمه آفتابگردان - آبمیوه - دستمال و نمک و کارد - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین

بسته پذیرایی میان وعده میوا شماره ۲
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : سیب -موز -نسکافه -آبمیوه -دستمال و قاشق - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین

بسته پذیرائی میان وعده میوا شماره ۳
میوا

ویژگی ها نوع : میان وعده - محتویات : پرتقال -موز -تخمه آفتابگردان -آبمیوه -دستمال و کارد - نوع بسته بندی : پک

فاقد برنامه تأمین