مقایسه

هویج دستچین تازه ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۵۰ تومان

مقایسه

هویج دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

مقایسه

هویج ۳۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 350 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

مقایسه

هویج توپی بامیکا ۲۰۰ گرمی
بامیکا

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 200 گرم - فرآوری : شسته شده, آماده خوردن - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : هویج - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10641

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

مقایسه

هویج دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد ۴۰۰ گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : نخودفرنگی-هویج نگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه

۲۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۸,۶۲۵ تومان

مقایسه

مخلوط سبزیجات وجینا منجمد ۴۰۰ گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : سیب زمینی مکعبی-نخودفرنگی-هویج نگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه

۲۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۸,۶۲۵ تومان

مقایسه

بچه هویج تازه ۴۵۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : وکیوم

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

مقایسه

هویج ارگانیک ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۱۵۰ تومان

مقایسه

هویج مکعبی ۶*۶ منجمد ۲.۵ کیلوگرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : هویج نگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۲۲,۵۰۰ تومان

مقایسه

هویج مکعبی ۱۰*۱۰ منجمد ۲.۵ کیلوگرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : هویج نگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۲۲,۵۰۰ تومان

مقایسه

هویج اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

هویج مکعبی منجمد سرد و تازه۵۰۰ گرمی
سرد و تازه

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : پک شفاف - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13093

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج دستچین طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

اسنک هویج ۳۵۰ گرمی نگرو
نگرو

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 350 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : 15 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

اسنک هویج توپی ۳۵۰ گرمی نگرو
نگرو

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 350 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : 15 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بیبی هویج ارگانیک ۳۴۰ گرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 340 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

هویج، زردک

هویج

در دسته ی سبزیجات قرار دارد، و بین متخصصان اغلب تحت عنوان غذایی کاملا سالم شناخته می شود. ترد، خوشمزه و بسیار مغذی است. هویج منبع مناسبی برای بتا-کاراتن (که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود)، فیبر، ویتامین K، پتاسیم و آنتی اکسیدان به شمار می رود.

خوردن هویج فواید مختلفی دارد که از آن جمله، می توان بهبود سوی چشم، کاهش کلسترول، برشمرد.

 

خواص هویج

مواد مغذی موجود در 100 گرم هویج:

 • انرژی               41 کیلوکالری
 • کربوهیدرات      6 گرم
 • پروتئین             9 گرم
 • پتاسیم              320 میلی گرم
 • سدیم               69 میلی گرم
 • قند                   7 گرم
 • ویتامین آ          95% نیاز روزانه
 • فیبر                  2 گرم

 

هویج بخورید، لاغر شوید!

اگر می خواهید لاغر شوید، باید در رژیم غذایی خود، غذاهایی قرار دهید که سرشار از فیبر باشند. پکتین شکل اصلی فیبر در هویج است. فیبرهای محلول سرعت فرآیند هضم را کاهش می دهند. هویچ با برخورداری از فیبر محلول و غیر محلول این امکان را به خوبی برایتان فراهم می کند. البته هویج پخته، کالری بیشتری دارد. هر فنجان هویج پخته حاوی 54 کیلو کالری انرژی است. بنابراین، این موضوع را بدانید که برای کاهش وزن و رسیدن به وزنی ایده آل می توانید هویج را به عنوان بخشی از رژیم غذایی خود انتخاب کنید.

 

درباره ی هویج

بهترین شیوه ی نگهداری هویج، در یخچال و داخل پلاستیک سر بسته است. از هویج در انواع کیک، نوشیدنی، دسر، و بستنی و غذاهای مختلف استفاده می کنند. برای مثال آب هویج یکی از نوشیدنی های پرطرفدار و مغذی است. در انواع سوپ نیز می توانید از تکه های خرد شده ی هویج استفاده نمایید. قبل از مصرف هویج، آن را به خوبی شست و شو دهید و پوست بکنید.

 

ویتامین ها و مواد معدنی

هویج منبع مناسبی از ویتامین ها و مواد معدنی است. به خصوص ویتامین A، ویتامین B7، ویتامین K، پتاسیم و ویتامین B6.

ویتامین آ: هویج سرشار از بتا-کاراتن است، این ماده در بدن به ویتامین آ تبدیل می شود. ویتامین آ موجب تقویت بینایی می شود، و وجود آن برای رشد و عملکرد ایمنی بدن از اهمیت بالایی برخوردار است.

ویتامین ب-7 (بیوتین): یکی از انواع ویتامین ب، که قبلا به عنوان ویتامین H شناخته می شد. این ویتامین نقش مهمی در سوخت و ساز چربی و پروتئین دارد.

ویتامین کا: نام دیگر آن فیلوکینون است. ویتامین کا برای قابلیت لخته شدن خون و بهبود سلامت استخوان مفید است.

پتاسیم: یک ماده معدنی ضروری که برای بهبود فشار خون مورد نیاز است.

ویتامین ب-6 (پریداکسین): یکی دیگر از ویتامین های گروه ب، که در تبدیل غذا به انرژی نقش دارد.

 

به روزرسان با ارائه ی انواع هویج تازه و باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

 

 • از
  الی
 • از
  الی