مقایسه

هویج ۳۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 350 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۵,۲۲۰ تومان

مقایسه

هویج اقتصادی آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۶,۳۰۰ تومان

۵,۶۷۰ تومان

مقایسه

هویج دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۱۲۰ تومان

مقایسه

هویج مسترفروت ۸۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

مقایسه

هویج توپی برند بامیکا وزن ۲۰۰ گرمی
بامیکا

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 200 گرم - فرآوری : شسته شده, آماده خوردن - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : هویج - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10641

۵ %
تخفیف

۸,۸۰۰ تومان

۸,۳۶۰ تومان

مقایسه

هویج ارگانیک بسته ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۷۰۰ تومان

۱۵,۹۳۰ تومان

مقایسه

هویج مکعبی ۶*۶ منجمد ۲.۵ کیلوگرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : هویج نگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۲۳,۷۵۰ تومان

مقایسه

هویج مکعبی ۱۰*۱۰ منجمد ۲.۵ کیلوگرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : هویج نگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۲۳,۷۵۰ تومان

مقایسه

هویچ برند تازه دستچین وزن ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج دستچین برند باغ داریوش
باغ داریوش

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج دستچین طبسی
طبسی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج خلالی برند تازه ۴۵۴ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 454 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/529669

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویج سکه ای برندتازه ۴۵۴ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 454 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/529669

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بچه هویج برند تازه وزن ۴۵۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

هویچ توپی برند تازه وزن ۴۵۴ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 454 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 10 روز - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/529669

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

اسنک هویج ۳۵۰ گرمی نگرو
نگرو

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 350 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : 15 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

اسنک هویج توپی ۳۵۰ گرمی نگرو
نگرو

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 350 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : 15 روز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بیبی هویج ارگانیک ۳۴۰ گرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 340 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - نوع بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

هویج، زردک

هویج

در دسته ی سبزیجات قرار دارد، و بین متخصصان اغلب تحت عنوان غذایی کاملا سالم شناخته می شود. ترد، خوشمزه و بسیار مغذی است. هویج منبع مناسبی برای بتا-کاراتن (که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود)، فیبر، ویتامین K، پتاسیم و آنتی اکسیدان به شمار می رود.

خوردن هویج فواید مختلفی دارد که از آن جمله، می توان بهبود سوی چشم، کاهش کلسترول، برشمرد.

 

خواص هویج

مواد مغذی موجود در 100 گرم هویج:

 • انرژی               41 کیلوکالری
 • کربوهیدرات      6 گرم
 • پروتئین             9 گرم
 • پتاسیم              320 میلی گرم
 • سدیم               69 میلی گرم
 • قند                   7 گرم
 • ویتامین آ          95% نیاز روزانه
 • فیبر                  2 گرم

 

هویج بخورید، لاغر شوید!

اگر می خواهید لاغر شوید، باید در رژیم غذایی خود، غذاهایی قرار دهید که سرشار از فیبر باشند. پکتین شکل اصلی فیبر در هویج است. فیبرهای محلول سرعت فرآیند هضم را کاهش می دهند. هویچ با برخورداری از فیبر محلول و غیر محلول این امکان را به خوبی برایتان فراهم می کند. البته هویج پخته، کالری بیشتری دارد. هر فنجان هویج پخته حاوی 54 کیلو کالری انرژی است. بنابراین، این موضوع را بدانید که برای کاهش وزن و رسیدن به وزنی ایده آل می توانید هویج را به عنوان بخشی از رژیم غذایی خود انتخاب کنید.

 

درباره ی هویج

بهترین شیوه ی نگهداری هویج، در یخچال و داخل پلاستیک سر بسته است. از هویج در انواع کیک، نوشیدنی، دسر، و بستنی و غذاهای مختلف استفاده می کنند. برای مثال آب هویج یکی از نوشیدنی های پرطرفدار و مغذی است. در انواع سوپ نیز می توانید از تکه های خرد شده ی هویج استفاده نمایید. قبل از مصرف هویج، آن را به خوبی شست و شو دهید و پوست بکنید.

 

ویتامین ها و مواد معدنی

هویج منبع مناسبی از ویتامین ها و مواد معدنی است. به خصوص ویتامین A، ویتامین B7، ویتامین K، پتاسیم و ویتامین B6.

ویتامین آ: هویج سرشار از بتا-کاراتن است، این ماده در بدن به ویتامین آ تبدیل می شود. ویتامین آ موجب تقویت بینایی می شود، و وجود آن برای رشد و عملکرد ایمنی بدن از اهمیت بالایی برخوردار است.

ویتامین ب-7 (بیوتین): یکی از انواع ویتامین ب، که قبلا به عنوان ویتامین H شناخته می شد. این ویتامین نقش مهمی در سوخت و ساز چربی و پروتئین دارد.

ویتامین کا: نام دیگر آن فیلوکینون است. ویتامین کا برای قابلیت لخته شدن خون و بهبود سلامت استخوان مفید است.

پتاسیم: یک ماده معدنی ضروری که برای بهبود فشار خون مورد نیاز است.

ویتامین ب-6 (پریداکسین): یکی دیگر از ویتامین های گروه ب، که در تبدیل غذا به انرژی نقش دارد.

 

به روزرسان با ارائه ی انواع هویج تازه و باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

 

 • از
  الی
 • از
  الی