مقایسه

نعنا برگی برند دکتر بیژن بسته ای وزن ۱۳۰ گرمی
دکتر بیژن

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : شسته شده, پاک شده - وزن : 130 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20683

۲۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۶,۴۰۰ تومان

مقایسه

سبزی گشنیز پاک و شسته شده ویرادت ۱کیلوگرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : گشنیز - فرآوری : شسته شده, پاک شده - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 روز - بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

مقایسه

سبزی شوید پاک وشسته شده ویرادت ۱ کیلوگرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : شوید - فرآوری : شسته شده, پاک شده - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 2 روز - بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

مقایسه

نعناع سیب مزرعه ارگانیک ۱۴۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

مقایسه

نعناع موهیتو برند مزرعه ارگانیک ۱۴۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

مقایسه

نعناع فلفلی برند مزرعه ارگانیک ۱۴۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 140 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

مقایسه

سبزی نعنا برند بامیکا موهیتو وزن ۹۰ گرمی
بامیکا

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : شسته شده, پاک شده - وزن : 90 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - ترکیبات : نعنا - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10641

۵ %
تخفیف

۱۲,۱۰۰ تومان

۱۱,۴۹۵ تومان

شوید خشک غذای سالم ۴۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : شوید - وزن : 40 گرم - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

مقایسه

ریز سبزی شوید برند برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : شوید - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط

۳۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۴۰ تومان

مقایسه

ریزسبزی گشنیز برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : گشنیز - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۳۳ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۴۰ تومان

مقایسه

سبزی نعنا موهیتو باغ عرفان ۱۲۵ گرمی
باغ عرفان

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

مقایسه

نعناع فلفلی مزرعه ارگانیک ۲۰۰گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۴۹۰ تومان

مقایسه

نعناع موهیتو برند مزرعه ارگانیک ۲۰۰ گرمی
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : نعنا - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۳ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۴۶۰ تومان

مقایسه

سبزی نعنا (نوری)
نوری

ویژگی ها نوع : نعنا - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : حدود 100 گرم نعنا - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبزی گشنیز (نوری)
نوری

ویژگی ها نوع : گشنیز - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : حدود 100 گرم گشنیز - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبزی شوید (نوری)
نوری

ویژگی ها نوع : شوید - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : حدود 100 گرم شوید - بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

ریزسبزی گشنیز برگچه ۶۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : گشنیز - وزن : 60 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : گشنیز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نعنا فشفشه ارگانیک ۱۲۰ گرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : شسته شده, پاک شده - وزن : 120 گرم - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبزی نعنا سیب باغ عرفان ۱۲۵ گرمی
باغ عرفان

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبزی نعنا فلفلی باغ عرفان ۱۲۵ گرمی
باغ عرفان

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبزی نعنا موهیتو ۵۰۰ گرمی آبان
آبان

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : پاک شده - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

گشنیز خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۵ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : گشنیز - فرآوری : انجمادی - وزن : 35 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

شوید خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۴۰ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : شوید - فرآوری : انجمادی - وزن : 40 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

نعناء خشک شده با فناوری انجمادی میویتا ۳۵ گرمی
میویتا

ویژگی ها نوع : نعنا - فرآوری : انجمادی - وزن : 35 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - بسته بندی : pp - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/17280

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

ریزسبزی گشنیز ۲۰۰ گرمی + ریز سبزی خوردن ۲۰۰ گرمی رایگان برگچه
برگچه

ویژگی ها نوع : گشنیز - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

۲عدد ریز سبزی گشنیر۶۰ گرمی + ۱عدد ریز سبزی خوردن ۲۰۰ گرمی رایگان برگچه
برگچه

ویژگی ها نوع : گشنیز - مدت ماندگاری : 7 روز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

نعنا خشک مزه کده ۲۵۰ گرمی
مزه کده

ویژگی ها نوع : نعنا - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : پاکت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

فاقد برنامه تأمین

نعنا، شوید، گشنیز

نعناع

دلیل شما برای مصرف نعناع چیست؟ تا چه اندازه در رژیم غذایی شما ایفای نقش می کند؟ نزدیک به 20 نوع نعناع در طبیعت وجود دارد. تقریبا نیمی از مردم دنیا دچار حساسیت های فصلی می شوند. مصرف نعناع چه کمکی به بهبود وضعیت این افراد می کند؟ نعناع در بین غذاهایی قرار گرفته است که بیشترین آنتی اکسیدان را دارند. استفاده از نعنای تازه و ادویه ی آن می تواند طعم دلنشینی به غذا دهد. همچنین افزودن آن به غذا، جذب سدیم غذا را کاهش می دهد.

 

فواید نعناع

تصور امروز ما بر این است که نعناع گیاهی است که در بهبود عملکرد یکسری از فعالیت های بدن نقش به سزایی دارد.

 

جلوگیری از حساسیت ها: حدود نیمی از جمعیت جهان از حساسیت های فصلی رنج می برند. نعناع حاوی آنتی اکسیدان ها و عوامل ضد-التهابی است که نقش موثری در جلوگیری از بروز حساسیت های فصلی دارند. از این رو، برخی پزشکان مصرف متعادل نعناع را به عنوان یک درمان طبیعی تجویز می کنند.

 

درمان سرماخوردگی: نعناع حاوی نوعی ماده ی ضد احتقان خوش بو به نام منتول است، که موجب شکستن خلط و ماده ی مخاطی می شود، و روند خارج شدن آن را از بدن تسهیل می کند. همچنین، منتول اثر خنک کننده دارد و ترکیب آن به خصوص با چای موجب بهبود گلودرد می شود.

برطرف کننده ی ناراحتی های معده: از هزاران سال پیش، نیاکان ما از اثر آرام بخش نعنا برای بهبود ناراحتی معده و سوءهاضمه استفاده می کردند. نعنا ترشح کیسه ی صفرا را افزایش می دهد، که به روند گوارش سرعت می بخشد و آن را آسان تر می کند. افزون بر این، مصرف چای نعناع نوعی درمان خانگی برای نفخ شکم به شمار می رود.

 

نعنا و رژیم غذایی

افزودن نعناع به غذا، یکی از بهترین روش ها برای بهبود طعم آن-بدون دریافت کالری مازاد است. برگ های نعناع (همانند ریحان و گشنیز) از لطافت خاصی برخوردارند. ریشه ی آن نیز نرم است. بهترین شیوه برای استفاده از آن ها، به صورت خام و یا اضافه کردن آن به غذا در پایان آشپزی است.

 

شوید

شوید منبع خوبی از پروتئین، کربوهیدرات، فسفر، آهن، منیزیم، سدیم و پتاسیم است. این گیاه همچنین حاوی مقادیر کمتری ویتامین ب-2، ویتامین ب-3 و زینک است.

 

خواص شیوید

مواد مغذی موجود در 100 گرم شوید:

 • انرژی                43 کیلوکالری
 • کربوهیدرات      7 گرم
 • فیبر                  1 گرم
 • پروتئین             5 گرم
 • پتاسیم              738 میلی گرم
 • سدیم               61 میلی گرم
 • منیزیم              20% نیاز روزانه
 • ویتامین آ          154% نیاز روزانه
 • ویتامین سی     141% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6     10% نیاز روزانه
 • آهن                 36% نیاز روزانه[1]

 

شوید سرشار از مواد مغذی

شوید منبع مناسبی از پروتئین، کربوهیدرات، فسفر، آهن، منیزیم، سدیم و پتاسیم است. این گیاه همچنین حاوی مقدار کمتری ویتامین های گروه ب و روی به شمار می رود. پتاسیم ترکیبی مهم در ساختار سلول و مایعات بدن است که به کنترل ضربان قلب و فشار خون کمک می کند. بدن انسان از منگنز به عنوان  عاملی در کنار آنزیم آنتی اکسیدان، سوپراکسید دیسموتاز، استفاده می کند.

 

شوید به کاهش کلسترول خون کمک می کند

مطالعاتی که در دانشگاه تهران انجام شده نشان می دهند، شوید سطح تری گلیسرید را در بدن کاهش داده و موجب کم شدن کلسترول خون می شود.

 

شوید دهان را تازه می کند

خواص ضد میکروبی شوید می تواند از بروز عفونت در دهان جلوگیری نماید و آسیبی که عفونت­ها به لثه و دندان وارد می کند، به حداقل می رساند.

 

پیشنهاد مصرف

به منظور جلوگیری از هرگونه بیماری شوید تازه، ابتدا باید به خوبی در آب شسته شود. برای حفظ عطر و طعم بی نظیر شوید، معمولاً در لحظات پایانی طبخ، به غذا اضافه می شود.

 

موارد مصرف

 • در کنار سایر ادویه جات، از دوران باستان شوید به منظور بهبود طعم و مزه به سبزیجات، مرغ، ماهی و گوشت قرمز اضافه می شد.
 • شوید در تهیه سوپ و برخی از سس ها استفاده می شود.
 • شوید تازه و خرد شده، افزودنی بسیار خوبی برای سالاد به شمار می رود.

 

[1]  نیاز روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری در روز ثبت شده است. نیاز روزانه شما بر حسب رژیم غذایی می تواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.

 

 به روزرسان با ارائه ی انواع سبزیجات تازه و باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .