نخود کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۷,۰۳۰ تومان

نخود ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : نخود - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۴۰ تومان

نخود کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۴,۲۵۰ تومان

۱۳,۵۳۸ تومان

مخلوط لوبیا سفید و نخود کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۵۰ تومان

۱۸,۰۰۲ تومان

نخود غذای سالم ۱۰۰۰گرمی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 1000 گرم - نوع بسته بندی : زیپ کیپ - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۴۰۵ تومان

نخود ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۷۰۰ تومان

۳۰,۳۳۰ تومان

نخود آفرین ۳۰ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : نخود - وزن : 300000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۴۶۰,۰۰۰ تومان

۳۶۸,۰۰۰ تومان