ناگت قارچ و مرغ منجمد ۲۵۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 250 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 60 درصد - قارچ - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی - فلفل دلمه ای- نمک - پودر تخم مرغ - نشاسته - کازئین - پودر آب پنیر - ادويه - میکرو کریستالاین سلولز - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13619

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

ناگت مرغ خانواده گوشتیران ۳۸۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 380 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ - نوع بسته بندی : طلقی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 0تا 4درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۱۸,۱۲۶ تومان

۱۷,۲۲۰ تومان

ناگت مرغ منجمد ب.آ ۴۵۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 450 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت‌مرغ 70 %-آردسوخاری-پیاز- نشاسته - نمک- ادویه‌جات- روغن مخصوص سرخ‌کردنی- فیبر گندم - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/11871

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۱,۰۸۰ تومان

شنیسل مرغ گوشتیران ۴۷۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 470 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ - نوع بسته بندی : طلقی - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15189

۵ %
تخفیف

۲۲,۴۱۹ تومان

۲۱,۲۹۸ تومان

شنیسل مرغ گوشتیران ۱۰۰۰گرمی
گوشتیران

ویژگی ها نوع : شنیسل - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : زیرصفر - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/15189

۵ %
تخفیف

۳۷,۳۰۰ تومان

۳۵,۴۳۵ تومان

ناگت مرغ مهمانی منجمد۱۵۰۰ گرمی مارین
مارین

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 1500 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 70 درصد - آرد سوخاری - روغن سرخ کردنی گیاهی - کازئین - پودر تخم مرغ کامل - شیرخشک کم چرب - نشاسته - الئورزین - ژل میکرو کریستالاین سلولز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/12202

۲۰ %
تخفیف

۸۲,۰۰۰ تومان

۶۵,۶۰۰ تومان

ناگت مرغ ۷۰% ۲۵۰گرمی شام شام
شام شام

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 250 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 75%- پیاز- روغن سرخ کردنی- تخم مرغ کامل- پودر سوخاری- نشاسته گندم- نمک تصفیه شده خوراکی- فلفل سفید- پودر سفید- پودر پیاز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/12374

فاقد برنامه تأمین

ناگت ماهی منجمد ب.آ ۲۵۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : ناگت ماهی - وزن : 250 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : ماهی-آرد سوخاری - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ و پنیر منجمد ب.آ ۲۵۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ وپنیر - وزن : 250 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ-پنیر-آرد سوخاری-آرد گندم-نشاسته-تخم مرغ - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/12728

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ منجمد ب.آ ۲۵۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 250 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت‌مرغ 70 %-آردسوخاری-پیاز- نشاسته - نمک- ادویه‌جات- روغن مخصوص سرخ‌کردنی- فیبر گندم - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/11871

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ و قارچ منجمد ب.آ ۲۵۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 250 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت‌مرغ 70 %-قارچ آردسوخاری-پیاز- نشاسته - نمک- ادویه‌جات- روغن مخصوص سرخ‌کردنی- فیبر گندم - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/12707

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ ۷۰% ۴۵۰گرمی شام شام
شام شام

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 450 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 75%- پیاز- روغن سرخ کردنی- تخم مرغ کامل- پودر سوخاری- نشاسته گندم- نمک تصفیه شده خوراکی- فلفل سفید- پودر سفید- پودر پیاز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/12374

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ منجمد فارسی ۴۰۰ گرمی
گروه صنایع غذایی فارسی

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 400 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 75%- پیاز- روغن سرخ کردنی- تخم مرغ کامل- پودر سوخاری- نشاسته گندم- نمک تصفیه شده خوراکی- فلفل سفید- پودر سفید- پودر پیاز - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 34/19354

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ و پنیر ویژه ۷۰% ۴۵۰ گرمی سلفونی شام شام
شام شام

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ وپنیر - وزن : 450 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ-پنیر-آرد سوخاری-آرد گندم-نشاسته-تخم مرغ - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/12867

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ ۷۰% پاکت دسته دار ۹۵۰گرمی شام شام
شام شام

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 950 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت مرغ 75%- پیاز- روغن سرخ کردنی- تخم مرغ کامل- پودر سوخاری- نشاسته گندم- نمک تصفیه شده خوراکی- فلفل سفید- پودر سفید- پودر پیاز - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/12374

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ منجمد ب.آ ۹۵۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 950 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت‌مرغ 70 %-آردسوخاری-پیاز- نشاسته - نمک- ادویه‌جات- روغن مخصوص سرخ‌کردنی- فیبر گندم - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/11871

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ و پنیر منجمد ب.آ ۹۵۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ وپنیر - وزن : 950 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : مرغ-پنیر-آرد سوخاری-آرد گندم-نشاسته-تخم مرغ - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/12728

فاقد برنامه تأمین

ناگت مرغ و قارچ منجمد ب.آ ۹۵۰ گرمی
ب.آ

ویژگی ها نوع : ناگت مرغ - وزن : 950 - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گوشت‌مرغ 70 %-قارچ آردسوخاری-پیاز- نشاسته - نمک- ادویه‌جات- روغن مخصوص سرخ‌کردنی- فیبر گندم - نوع بسته بندی : پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 36/12707

فاقد برنامه تأمین

ناگت

ناگت مرغ وعده ی غذایی محبوبی می باشد که طرفداران بسیاری دارد. این غذا از ترکیب گوشت مرغ و پودر سوخاری به دست می آید و سپس در روغن بسیار زیادی سرخ می شوند، ناگت مرغ وعده ای می باشد که در تمام فست فود ها سرو می شود و می توان این غذا را با چاشنی های متفاوت میل کرد. امروزه به علت گسترش رژیم های غذایی متفاوت، رستوران ها با ارائه ناگت های سبزیجات و فلافل ها، غذاهایی برای وجترین ها در نظر گرفته اند.

 

تاریخچه ناگت ها

ناگت مرغ در سال 1950 و توسط رابرت بیکر، دانشمند و پروفسور تغذیه و در دانشگاه کورنل اختراع شد. اختراع این دانشمند به عنوان کار آکادمیک و بدون حق ثبت اختراع، مشهور شد. این دانشمند تکه ی مرغ را در خمیری پوشاند و سپس در روغن سرخ کرد و غذای به وجود آمده را مرغ کریسپی نامید. این اختراع خیلی سریع در جهان مشهور و قابل استفاده شد و 18 سال پس از شناخته شدن آن مک دونالدز اقدام به فروش این غذا نمود.

 

ناگت غذای محبوب کودکان

ناگت مرغ وعده ای است که در بین کودکان بسیار محبوب می باشد، چرا که کودکان می توانند به راحتی و حتی در حین بازی کردن  نیز این غذا را مصرف کنند. همچنین این غذا می تواند با چاشنی ها و سس های متنوع مصرف شود، و از آن جایی که کودکان از طرفداران سس ها به شمار می آیند، ناگت مرغ برای آن ها گزینه بسیار خوبی است. اگر سلامتی فرزندانتان برای شما اهمیت دارد بهتر است ناگت ها را خودتان تهیه کنید، چرا که ناگت های فست فود ها ممکن است به اندازه کافی سالم نباشند.

 

خواص پروتئین موجو در ناگت مرغ

6 تکه از ناگت مرغ 18 گرم پروتئین تامین می کند، این مقدار از پروتئین 35 درصد نیاز روزانه بدن به پروتئین را تامین می کند. گوشت مرغ پروتئینی کامل می باشد چرا که تمام آمینواسید های ضروری بدن را برای تولید پروتئین های جدید، تامین می کند. این ویژگی همچنین باعث می شود که احساس سیری داشته باشید.

 

ارزش غذایی موجود در 100 گرم ناگت مرغ

انرژی 296 کیلو کالری
چربی کل20 گرم
کلسترول43 میلی گرم
سدیم557 میلی گرم
پتاسیم265 میلی گرم
کربوهیدرات کلی 14 گرم
پروتئین15 گرم
کلسیم3% نیاز روزانه*
آهن6% نیاز روزانه*
منیزیم6% نیاز روزانه*
کبالامین1% نیاز روزانه*
ویتامین دی2% نیاز روزانه*
ویتامین ب.610% نیاز روزانه*

 

*نیاز روزانه بدن در رژیم غذایی معمولی 2000 کالری است. مقادیر روزانه شما ممکن است بسته به نیازهای کالری شما بالاتر یا پایین تر باشد.

 

بازار آنلاین بروزرسان، با ارائه انواع فرآورده های پروتئینی، با هدف ایجاد رفاه حال مصرف کنندگان و با فراهم کردن امکان خرید آنلاین و خدمات ارسال رایگان، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد.