مقایسه

آلوئه ورا دستچین جالیز
جالیز

ویژگی ها نوع : آلوئه ورا - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

آلوئه ورا مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : آلوئه ورا - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

مقایسه

آووکادو مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : آووکادو - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۵ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰,۲۵۰ تومان

مقایسه

مارچوبه ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : مارچوبه - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه گواوا دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : گوا - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه کنار ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی ۱ کیلوگرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

آووکادو بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : آووکادو - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه فیسالیس ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی ۱۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : فیسالیس - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه کاکتوس مسترفروت ۴۰۰گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : کاکتوس - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه رزاپل دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : رزاپل - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

آووکادو ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : آووکادو - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

زردچوبه تازه کشاورزی رضوانی ۱۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : زردچوبه - وزن : 100 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه گوا سبز تایلندی دستچین کشاورزی رضوانی ۱ کیلوگرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : گوا - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه بیبی مارچوبه دستچین کشاورزی رضوانی ۱۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : بیبی مارچوبه - وزن : 100 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه دراگون سفید ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : دراگون سفید - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

بلوبری ارگانیک ۱۲۵ گرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : بلوبری - وزن : 125 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه لوگان کشاورزی رضوانی ۲۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : لوگان - وزن : 200 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه استارفروت دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : استارفروت - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه رامبوتان دستچین کشاورزی رضوانی ۲۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : رامبوتان - وزن : 200 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه منگوستین دستچین کشاورزی رضوانی ۲۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : منگوستین - وزن : 200 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

آووکادو ارگانیک باغ زیستی سمیع
باغ زیستی سمیع

ویژگی ها نوع : آووکادو - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه دراگون فروت زرد ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : دراگون فروت زرد - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه پشن فروت ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی ۲۰۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : پشن فروت - وزن : 200 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه دراگون قرمز ارگانیک دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : دراگون قرمز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه پاپایا دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : پاپایا - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

پاپایا مسترفروت
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : پاپایا - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه رازبری دستچین کشاورزی رضوانی ۱۸۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : رازبری - وزن : 180 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

میوه بلک بری دستچین کشاورزی رضوانی ۱۸۰ گرمی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : بلک بری - وزن : 180 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

میوه های خاص

مصرف میوه خواص بسیار زیادی بر سلامت انسان دارد. افرادی که بیش تر از دیگران میوه و سبزیجات مصرف می کنند، رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات، سلامت کلی بدن شما را تضمین می کند و ریسک ابتلا به بیماری ها را کاهش می دهد. میوه جات مواد مغذی حیاتی بدن شما را تأمین می کنند و از سلامت شما محافظت می کنند.  

 

مواد مغذی میوه جات

 

 

میوه ها منبع خوبی از مواد مغذی و ضروری مانند پتاسیم، اسید فولیک، ویتامین سی و فیبر رژیمی می باشند. پتاسیم موجود در میوه هایی مانند موز، ملون، پرتقال، زد آلو و هلو خشک شده فشار خون شما را تنظیم می کنند. فیبر های موجود در میوه ها به بدن شما کمک می کند تا سطح کلسترول خون را کاهش دهد و ریسک بیماری های قلبی را کاهش می دهد. ویتامین سی برای رشد و بازسازی بافت های بدن و اسید فولیک به ساخت گلبول های قرمز کمک می کند.

هرم غذایی 

میوه های خاص

 

میوه های خاص

میوه ها تنوع بی نظیری دارند و این تنوع از کشوری به کشور دیگر در جریان است. میوه هایی در دنیا وجود دارند که ممکن است تا به حال اسم آن ها را هم نشنیده باشیم. میوه های خاص میوه هایی هستند که شکل و ظاهری متفاوت دارند و شرایط تهیه آن ها ممکن است سخت باشد، به همین علت این میوه ها از نظر قیمتی هم گران تر می باشند.

 

انواع میوه های خاص

میوه هایی که در جهان وجود دارند که هر کدام خواص و طعم منحصر به فرد خود را دارند و این موضوع می تواند باعث شود تا از بعضی از آن ها صرفا استفاده دارویی شود و شناخته نشوند. از انواع میوه های خاص می توان به آواکادو، فیسالیس، بلوبری، پاپایا، کنار، گوا، میوه اژدها، دریان، پشن فروت و کیوانو اشاره کرد.

 

خواص میوه جات

میوه تاثیر مستقیمی بر سلامت انسان دارد. چرا که ارزش غذایی بالایی دارد و مواد مغذی آن نیز در سلامت بدن موثر است. از تأثیرات میوه بر سلامتی می توان به کاهش بیماری های قلبی مانند سکته و حملات، محافظت در برابر بسیاری از سرطان ها، کاهش فشار خون و کاهش ریسک سنگ کلیه اشاره کرد.

 

بازار آنلاین بروزرسان، با ارائه انواع میوه، با هدف ایجاد رفاه حال مصرف کنندگان و با فراهم کردن امکان خرید آنلاین و خدمات ارسال رایگان، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد.