مغز کامل گوسفندی کوروش پروتئین ۲ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : مغز - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP

فاقد برنامه تأمین

مغز کامل گوسفندی کوروش پروتئین ۳ عددی
کوروش پروتئین

ویژگی ها نوع : مغز - مدت ماندگاری : 2 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت

فاقد برنامه تأمین