مربای هویج بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : هویج- شکر - آب - اسید سیتریک - وانیل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20347

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

مربای گل بدر۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : گل محمدی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : گل محمدی - آب - شکر- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18540

۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۹۲۵ تومان

مربای توت فرنگی بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : توت فرنگی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : توت فرنگی- شکر- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20352

۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۹۲۵ تومان

مربای آلبالو بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : آلبالو - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آلبالو - شکر - اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20348

۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۳۰۵ تومان

مربای به بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : به - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : به - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18539

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

مربای بهارنارنج بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : بهارنارنج - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : گلبرگ بهارنارنج شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20349

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

مربای بالنگ بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : بالنگ - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بالنگ - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20351

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

مربای انجیر بدر ۳۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : انجیر - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : انجیر - شکر - آب - اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20353

۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۷۷۵ تومان

مربای هویج بدر ۸۱۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 810 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : هویج , شکر , آب , اسید سیتریک , وانیل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20347

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

مربای آلبالو بدر ۸۱۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : آلبالو - وزن : 810 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : شکر , آلبالو , اسید سیتریک - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20348

۵ %
تخفیف

۲۵,۵۰۰ تومان

۲۴,۲۲۵ تومان

مربای خانگی توت فرنگی مژین ۳۰۰ گرمی
مژین

ویژگی ها نوع : توت فرنگی - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - ترکیبات : توت فرنگی - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 17/08/2555

۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

مربای خانگی گیلاس مژین ۳۰۰ گرمی
مژین

ویژگی ها نوع : گیلاس - وزن : 300 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - ترکیبات : گیلاس - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 17/08/2555

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

مربای بالنگ بدر ۸۱۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : بالنگ - وزن : 810 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بالنگ , شکر , آب, اسید سیتریک , گلاب - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20351

۵ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۳,۷۲۵ تومان

مربای هلو لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : هلو - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : هلو - آب -شکر-اسیدسیتریک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/15053

فاقد برنامه تأمین

مربای پرتقال لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : پرتقال- آب- شکر- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14051

فاقد برنامه تأمین

مربای هویج لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : هویج- آب- شکر- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/10425

فاقد برنامه تأمین

مربای بهارنارنج لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : بهارنارنج - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : بهارنارنج - آب -شکر-اسیدسیتریک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/13655

فاقد برنامه تأمین

مربای گلسرخ لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : گل سرخ - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گلسرخ - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/11488

فاقد برنامه تأمین

مربای زردآلو لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : زردالو - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : زرد آلو - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/12198

فاقد برنامه تأمین

مربای به لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : به - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : به - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/11486

فاقد برنامه تأمین

مربای انجیر لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : انجیر - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : انجیر - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/15045

فاقد برنامه تأمین

مربای بالنگ لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : بالنگ - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : بالنگ - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/11487

فاقد برنامه تأمین

مربای توت فرنگی لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : توت فرنگی - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : توت فرنگی- آب- شکر- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/12197

فاقد برنامه تأمین

مربای آلبالو لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : آلبالو - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آلبالو- آب- شکر- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/10762

فاقد برنامه تأمین

مربای هویج شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : هویج - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : هویج - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/10425

فاقد برنامه تأمین

مربای انجیر شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : انجیر - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : انجیر - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/15045

فاقد برنامه تأمین

مربای گل سرخ شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : گل سرخ - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : گل سرخ - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/11488

فاقد برنامه تأمین

مربای بهارنارنج شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : بهارنارنج - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : بهارنارنج - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/13655

فاقد برنامه تأمین

مربای به شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : به - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : به - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/11486

فاقد برنامه تأمین

مربای بالنگ شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : بالنگ - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : بالنگ - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/11487

فاقد برنامه تأمین

مربای تمشک لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : تمشک - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : تمشک - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14637

فاقد برنامه تأمین

مربای شاه توت لیوانی ۲۲۵ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : شاتوت - وزن : 225 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : شاه توت - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14639

فاقد برنامه تأمین

مربای توت فرنگی شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : توت فرنگی - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : توت فرنگی - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/12197

فاقد برنامه تأمین

مربای آلبالو شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : آلبالو - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : آلبالو - آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/10762

فاقد برنامه تأمین

مربای شاه توت شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : شاتوت - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : شاه توت- آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14639

فاقد برنامه تأمین

مربای تمشک شیشه ای ۳۲۰ گرمی موسوی
موسوی

ویژگی ها نوع : تمشک - وزن : 320 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - ترکیبات : تمشک- آب - اسید سیتریک - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 21/14637

فاقد برنامه تأمین