عسل ۲۰۰۰ گرمی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 2000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۵۵ %
تخفیف

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۶۶,۶۰۰ تومان

عسل ۵۰۰ گرمی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : با موم, طبیعی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۵۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۸۷۵ تومان

عسل تک نفره ۶ عددی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : چهل گیاه, طبیعی - وزن : 90 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۹,۶۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

عسل زعفران ۵۰۰ گرمی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۹۳,۰۰۰ تومان

۵۲,۳۱۲ تومان

کرم عسل ۵۰۰ گرمی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : کرم عسل - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۵۶۲ تومان

عسل تک نفره ۲+۲۰ عددی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۲۹,۷۶۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

عسل ۲۷ کیلوگرمی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 27000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : حلب - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال

۴۴ %
تخفیف

۹۳۹,۶۰۰ تومان

۵۲۸,۵۲۵ تومان

عسل ۵۰ گرمی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۳,۳۷۵ تومان

عسل تک نفره ۴۸ عددی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 720 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۵۰,۴۰۰ تومان

۲۸,۳۵۰ تومان

عسل تک نفره ۶۰۰ عددی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : شهد - وزن : 9000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال

۴۴ %
تخفیف

۵۷۶,۰۰۰ تومان

۳۲۴,۰۰۰ تومان

عسل تک نفره ۳ عددی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 45 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : ساشه - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۵,۴۰۰ تومان

۳,۰۳۸ تومان

عسل ۵۰۰ گرمی با موم مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : با موم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۲۱,۰۹۴ تومان

عسل ۱۰۰۰ گرمی مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : طبیعی - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۷۴,۳۰۰ تومان

۴۱,۷۹۴ تومان

عسل ۱۰۰۰ گرمی با موم مادوتا
مادوتا

ویژگی ها نوع : با موم - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1293/ظ/15

۴۴ %
تخفیف

۷۴,۳۰۰ تومان

۴۱,۷۹۴ تومان

عسل کرم ۲۵۰ گرمی کوزه ای شکلی
شکلی

ویژگی ها نوع : کرم عسل - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21790

۳۸ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۲۱ تومان

ارده شکلات شیری ۴۰۰ گرمی بیسفود
بیسفود

ویژگی ها نوع : شکلات شیری - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1351/ظ/35

۳۱ %
تخفیف

۲۵,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۴۳ تومان

ارده شکلات قهوه ۳۵۵ گرمی بیسفود
بیسفود

ویژگی ها نوع : شکلاتی قهوه - وزن : 355 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1350/ظ/35

۳۱ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۱۹,۷۱۱ تومان

ارده ممتاز ۳۵۵ گرمی بیسفود
بیسفود

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 355 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۳۱ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۰,۶۷۹ تومان

حلوا ارده ۴۵۰ گرمی بیسفود
بیسفود

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : ارده- شکر- سفیده تخم مرغ پاستوریزه- عصاره چوبک- هل- اسید سیتریک خوراکی - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1347/ظ/35

۳۱ %
تخفیف

۲۷,۳۰۰ تومان

۱۸,۸۸۱ تومان

حلوا ارده ۳۷۰ گرمی بیسفود
بیسفود

ویژگی ها نوع : ممتاز - وزن : 370 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : ارده- شکر- سفیده تخم مرغ پاستوریزه- عصاره چوبک- هل- اسید سیتریک خوراکی - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1347/ظ/35

۳۱ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۵,۱۴۶ تومان

ارده شکلاتی ۴۰۰ گرمی بیسفود
بیسفود

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1349/ظ/35

۳۱ %
تخفیف

۲۵,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۴۳ تومان

حلوا شکری ساده ۳۷۰ گرمی بیسفود
بیسفود

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 370 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : ارده- شکرسفید- گلوکز مایع- امولسیفا- عصاره چوبک- هل- وانیل- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1348/ظ/35

۳۱ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۳,۷۶۳ تومان

حلوا شکری ساده ۵۰ گرمی بیسفود
بیسفود

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 50 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : ارده- شکرسفید- گلوکز مایع- امولسیفا- عصاره چوبک- هل- وانیل- اسید سیتریک - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1348/ظ/35

۳۱ %
تخفیف

۲,۸۵۰ تومان

۱,۹۷۱ تومان

ارده ممتاز ۶۵۰ گرمی دانیال
دانیال

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1165-1

۳۵ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۲۴,۷۲۷ تومان

ارده شکلاتی قهوه ۲۷۰ گرمی نوحا
نوحا

ویژگی ها نوع : شکلاتی قهوه - وزن : 270 گرم - مدت ماندگاری : 1 سال - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1197/5

۱۵ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۲۵ تومان

ارده شکلاتی فندق ۲۷۰ گرمی نوحا
نوحا

ویژگی ها نوع : شکلاتی فندق - وزن : 270 گرم - مدت ماندگاری : 1 سال - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1197/5

۱۵ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۷,۶۲۵ تومان

عسل کنار ۳۶۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۱۲۵ تومان

عسل آویشن ۳۶۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۵ %
تخفیف

۴۴,۵۰۰ تومان

۳۳,۳۷۵ تومان

عسل گون ۳۶۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۲۵ %
تخفیف

۴۲,۵۰۰ تومان

۳۱,۸۷۵ تومان

ارده ممتاز ۳۵۵ گرمی دانیال
دانیال

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 355 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : پلی اتیلن - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 35/1165-1

۳۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۶۸ تومان

کره بادام زمینی دارچینی ۱۳۰ گرمی نوحا
نوحا

ویژگی ها نوع : کره بادام زمینی - وزن : 130 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام زمینی 85%-شکر-مجموع طعم دهنده ها و افزودنی های مجاز کمتر از 5% - مجوزها و استانداردها : سیب سلامت, استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/11499

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۳۰۵ تومان

کره بادام زمینی ۱۳۰ گرمی نوحا
نوحا

ویژگی ها نوع : کره بادام زمینی - وزن : 130 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : بادام زمینی 85%-شکر-مجموع طعم دهنده ها و افزودنی های مجاز کمتر از 5% - مجوزها و استانداردها : سیب سلامت, استاندارد ملی ایران - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/11499

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۳۰۵ تومان

عسل آویشن ۵۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۷۶,۰۰۰ تومان

۵۰,۵۴۰ تومان

عسل بره موم ۵۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : بره موم - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۹۱,۰۰۰ تومان

۶۰,۵۱۵ تومان

عسل چند گیاه ۵۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۳۲,۵۸۵ تومان

عسل چند گیاه ۹۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : چندگیاه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۸,۵۲۰ تومان

عسل زعفرانی ۵۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : زعفران - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۷۶,۰۰۰ تومان

۵۰,۵۴۰ تومان

عسل کنار ۵۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۴۶,۵۵۰ تومان

عسل کنار ۹۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۸۶,۴۵۰ تومان

عسل گون-انگبین ۹۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : گون-انگبین - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۱۲۷,۰۰۰ تومان

۸۴,۴۵۵ تومان

عسل مرکبات ۵۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۴۳,۲۲۵ تومان

عسل مرکبات ۹۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۸۰,۴۶۵ تومان

عسل یونجه ۹۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : یونجه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۸۰,۴۶۵ تومان

عسل یونجه ۵۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : یونجه - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۴۳,۲۲۵ تومان

عسل گون-انگبین ۵۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : گون-انگبین - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۶۸,۰۰۰ تومان

۴۵,۲۲۰ تومان

گرده گل ۱۰۰ گرمی عسل سیدی
عسل سیدی

ویژگی ها نوع : گرده گل - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/1270

۳۴ %
تخفیف

۷۶,۰۰۰ تومان

۵۰,۵۴۰ تومان

عسل گون ارگانیک ۴۰۰ گرمی گل باغ سی
گل باغ سی

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 37/02/22857

۳۰ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

عسل گون ارگانیک ۸۵۰ گرمی گل باغ سی
گل باغ سی

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت, ارگانیک - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 37/02/22857

۳۰ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۵۰۰ تومان

محصولات صبحانه

مطالعات نشان داده اندکه صبحانه مهم ترین وعده ی غذایی می باشد. این وعده انرژی شما برای تمامی فعالیت های روزانه تامین می کند و در سلامت کلی بدن شما تاثیر گذار می باشد. خوردن صبحانه در روز خواص شگفت انگیزی بر سلامت انسان دارد که می توان به افزایش سلامت  روانی، افزایش انرژی، بهبود وضعیت قلب و عروق و کنترل اشتها اشاره کرد.

 

تأثیر صبحانه سالم بر کاهش وزن

گرسنگی دادن به خود، هیچ تاثیری در کاهش وزن ندارد. اگر به فکر کاهش وزن می باشید، بهتر است غذاهایی را مصرف کنید که کالری کم و مواد مغذی بسیاری دارند. اولین وعده روزانه شما باید سرشار از ویتانمین ها، پروتئین ها و اسیدهای چرب امگا 3 باشد. این مواد مغذی نه تنها سوخت و ساز شما را افزایش می دهند بلکه از اشتهای کاذب شما جلوگیری کرده و به کاهش وزنتان کمک می کنند.

 

تأثیر صبحانه بر سلامت روان

رسیدگی به ذهن و آرامش روانی بسیار ضروری می باشد به همین دلیل توصیه می شود که غذاهایی مصرف کنید که ذهن و تمرکز شما را بالا می برد. شما باید مواد معدنی شامل پتاسیم، سلنیوم و منیزیم را به خصوص در وعده ی صبحانه خود مصرف کنید. مصرف مواد مغذی برای صبحانه نه تنها سلامت روان شما را بهبود می بخشد، بلکه از بیماری هایی مانند پارکینسون و آلزایمر در سنین پیری جلوگیری می کند.

 

تأثیر صبحانه بر درمان کم خونی

افراد بسیاری از کم خونی رنج می برند. کم خونی به سبب کاهش آهن خون ایجاد می شود. شما می توانید با مصرف ویتامین های متعدد در وعده ی صبحانه خود از این بیماری جلوگیری کنید. نوشیدن انواع آبمیوه و اسموتی برای صبحانه و یا میوه های تازه مانند سیب، آناناس، توت و هلو به ویتامین های مورد نیاز خود را تامین کنید.

 

انواع محصولات صبحانه

صبحانه بسته به سلیقه و رژیم غذایی هر کس می تواند از مواد مختلفی تهیه شود. وعده ی صبحانه در هر کشور نیز متفاوت می باشد. برای مثال در بسیاری از کشور ها از سوسیس و بیکن برای این وعده استفاده می کنند و یا در ایران، از پنیر، کره، عسل، مربا، انواع حلوا ها و یا شیره های میوه های مختلف استفاده می شود.

 

به روز رسان با ارائه ی انواع محصولات صبحانه باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع، و به منظور رفاه حال مصرف کنندگان امکان خرید اینترنتی از طریق بازار آنلاین بروزرسان و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .