مقایسه

نارنج دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : نارنج - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

مقایسه

گریپ فروت دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : گریپ فروت - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

مقایسه

لیمو شیرین اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

مقایسه

لیمو شیرین ۸۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۰۰ تومان

مقایسه

لیمو شیرین دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

لیمو سنگی دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : لیمو سنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

لیمو ترش دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۰۰ تومان

مقایسه

لیمو شیرین دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۰۰ تومان

مقایسه

لیمو شیرین اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیموشیرین درهم سبدی ( وزن تقریبی بین ۶تا۸ کیلو گرم )باغ فدک
باغ فدک

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 6 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گریپ فروت اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گریپ فروت - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو شیرین دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گریپ فروت دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گریپ فروت - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو شیرین بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیموترش سنگی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش سنگی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیموترش اقتصادی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : لیموترش - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

گریپ فروت بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : گریپ فروت - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش سنگی دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیموترش ممتاز میولند
میولند

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : لیمو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش درهم باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : وزن تقریبی بین 10الی15 کیلو گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش سنگی بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیموترش دستچین میولند
میولند

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : لیمو - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - ترکیبات : لیموترش - مدت ماندگاری : 6 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش دستچین باغچین
باغچین

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش ریز شیرازی اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش شیرازی اقتصادی سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش ریز ارگانیک ۵۰۰ گرمی کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش ریز شیرازی دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو شیرین دستچین تازه ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو فارس بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیموترش دستچین تازه ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش ارگانیک ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش ریز شیرازی ۵۵۰ گرمی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 550 گرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش سنگی دستچین آرین
آرین

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش شیرازی دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو شیرین ارگانیک ۱ کیلوگرمی دستچین کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ارگانیک

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لیمو ترش دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : لیمو ترش - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

لیمو، گریپ فروت ،نارنج

لیمو

لیمو سرشار از ویتامین C، فیبر، و ترکیب های مفید دیگر است. این مواد مغذی برای سلامتی افراد مفید هستند. در حقیقت، لیموها به سلامتی قلب، کنترل وزن و سلامت دستگاه گوارش کمک می کند.

 

خواص لیمو

مواد مغذی موجود در یک عدد لیمو شیرین به وزن 100 گرم:

 • انرژی                29 کیلوکالری
 • کربوهیدرات     9 گرم
 • فیبر                  8 گرم
 • ویتامین ب6      5% نیاز روزانه
 • پتاسیم              138 میلی گرم
 • ویتامین سی      88% نیاز روزانه

 

آب لیمو شیرین

در برخی از رستوران های خوب کنار غذا سرو می شود. بعضی از افراد هم به جای چای یا قهوه، صبح خود را با آن شروع می کنند. این نوشیدنی یکی از بهترین ها برای رفع عطش به شمار می رود. نوشیدن آب لیمو شیرین برای بهبودی سریع تر افراد سرما خورده، به دلیل وجود ویتامین C و فیبر توصیه می شود.

 

کمک به سلامت قلب

یک عدد لیمو حدود 31 میلی گرم ویتامین C دارد، که 51% نیاز روزانه افراد را شامل می شود.

تحقیقات نشان می دهند که مصرف میوه ها و سبزیجات حاوی ویتامین C، احتمال ابتلا به سکته و بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

البته علاوه بر ویتامین C، ترکیبات گیاهی و فیبر موجود در لیمو هم به شکل قابل توجهی احتمال ابتلا به بیماری های قلبی را پایین می آورند.

برای مثال مطالعات نشان می دهند، خوردن 24 گرم فیبر مرکبات در روز، کلسترول خون را کاهش می دهد. ترکیبات گیاهی موجود در لیمو، از جمله هسپریدین، دایسمین نیز موجب کاهش کلسترول می شوند.

 

کمک به کنترل وزن

فیبر موجود در لیمو موجب القا حس سیری به شما می شود. آزمایشات نشان می دهند فیبر لیمو در کنار آب فراوان موجود در لیمو، با وجود میزان کالری کم، سبب القا حس سیری و در نتیجه کنترل وزن می شود.

 

جلوگیری از سنگ کلیه

سنگ کلیه زمانی در بدن ایجاد می شود که محصولات دفعی بدن متبلور شده و در کلیه ها تشکیل می شوند. سنگ کلیه بسیار رایج است و افراد معمولا مرتباً دچار آن می شوند.

اسید سیتریک موجود در لیمو، با افزایش اوره و افزایش pH اوره می تواند از شکل گیری سنگ کلیه جلوگیری کند. اغلب مطالعات نشان می دهند که خوردن لیمو تأثیری مستقیم در جلوگیری از سنگ کلیه دارند.

 

بهبود سلامت دستگاه گوارش

10% لیمو از کربوهیدرات تشکیل شده است. کربوهیدرات ها شامل فیبر و قند میوه هستند. فیبر موجود در لیمو می تواند موجب عملکرد بهتر روده ها شود. همچنینی این فیبر، سرعت فرآیندها گوارش قندها و نشاسته ها را نیز کاهش می دهد. این مسئله می تواند سطح فشار خون را کاهش دهد. البته برای جذب فیبر از لیمو، باید پالپ میوه را بخورید.

افرادی که آب لیمو شیرین را بدون تکه های لیمو در آن می نوشند، فواید فیبر آن را از دست می دهند.

 

 

گریپ فروت

گریپ فروت میوه ای است که مرزهای تنوع را به خوبی در هم شکسته است. این میوه ی استوایی گوناگونی زیادی در رنگ و مزه دارد؛ از سفید و زرد گرفته تا صورتی و قرمز. گریپ فروت مزه ای ترش، در بعضی موارد تلخ و نیز شیرین و دارد.

اگر به سلامت و شادابی پوست خود اهمیت می دهید، بد نیست بدانید که مصرف گریپ فروت به شما پوستی شفاف می بخشد. همچنین این میوه در یک رژیم غذایی سالم و کنترل وزن نقش مؤثری ایفا می کند. آب، پوست، و پالپ های گریپ فروت، همگی حاوی مواد مغذی برای بهبود سلامتی شما هستند.

 

فواید گریپ فروت

مواد مغذی موجود در 100 گرم میوه گریپ فروت:

 • انرژی 42 کیلوکالری
 • کربوهیدرات 11 گرم
 • فیبر 6 گرم
 • قند 7 گرم
 • ویتامین A   23% نیاز روزانه
 • پتاسیم    135 میلی گرم
 • ویتامین C  52% نیاز روزانه

 

حقایقی جالب در مورد گریپ فروت

 • گریپ فروت میوه ای شبیه به پرتقال و دارابی (پومیلو) است.
 • گریپ فروت برای شادابی پوست، فشار خون، سلامت قلب و پیشگیری از بیماری مفید است.
 • گریپ فروت سرشار از ویتامین C و مفید در دوران بارداری است.
 • گریپ فروت باید در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

 

فواید گریپ فروت

گریپ فروت کالری کمی دارد اما سرشار از مواد مغذی و منبع ویتامین C و ویتامین A است. یافته ها نشان می دهد، مصرف گریپ فروت احتمال ابتلا به چاقی، دیابت، بیماری قلبی و مرگ و میر را کاهش می دهد. خوردن این میوه سبب افزایش انرژی و کاهش وزن در افراد می شود.

 

جوان کننده پوست

آنتی اکسیدانی به نام ویتامین C می تواند با آسیب پوست مقابله کند و چین و چروک را کاهش دهد. ویتامین C نقش مهمی در ساختار کلاژن ایفا می کند. کلاژن از پوست محافظت می کند. رطوبت و ویتامین A نیز برای برخورداری از پوستی سالم حیاتی هستند. با خوردن گریپ فروت ویتامین A و رطوبت کافی به بدن خود می رسانید.

 

خوردن گریپ فروت برای همه توصیه نمی شود

برای برخی از افراد خوردن گریپ فروت و آب آن ممکن است به اختلالات دارویی منجر شود.

این مسئله به سبب وجود موادی است که آنزیم سیتوکروم P450 را مهار می کنند؛ آنزیمی که به بدن کمک می کند برخی داروها را تجزیه کند.

اگر در زمان مصرف این دسته از داروها گریپ فروت بخورید، بدن شما قادر به تجزیه آن نخواهد بود. این موضوع می تواند موجب اوردوز یا اثر معکوس دارو شود.

این داروها عبارتند از:

 • داروهای ضد افسردگی
 • داروهای آرام بخش
 • بیشتر مسدود کننده های کانال کلسیم
 • ایندیناویر
 • کاربامازپین
 • برخی استاتین ها

 

 

به روزرسان با ارائه ی این محصولات باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .