لپه کیاست ۴۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

لپه ایرانی اعلا آفرین
آفرین

ویژگی ها نوع : لپه - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۲۰ %
جشنواره

۳۶,۷۸۰ تومان

۲۹,۴۲۴ تومان

لپه کیاست ۸۰۰ گرمی
کیاست

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/11106

۵ %
تخفیف

۳۱,۴۰۰ تومان

۲۹,۸۳۰ تومان

لپه ارگانیک دارامان ۹۰۰ گرمی
دارامان

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۷۰۰ تومان

۳۵,۷۳۰ تومان

لپه آفرین ۳۳ کیلویی
آفرین

ویژگی ها نوع : لپه - وزن : 33000 گرم - نوع بسته بندی : کیسه - شرایط نگهداری : دمای محیط

۲۰ %
جشنواره

۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان

۹۳۲,۰۰۰ تومان