مقایسه

لوبیا سبز خرد شده منجمد ۴۰۰ گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : لوبیا سبز خرد شده - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه

۲۵ %
تخفیف

۹,۸۵۰ تومان

۷,۳۸۸ تومان

مقایسه

لوبیا سبز منجمد سرد و تازه۴۰۰ گرمی
سرد و تازه

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, خرد شده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13093

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

نخود فرنگی منجمد سرد و تازه۴۰۰ گرمی
سرد و تازه

ویژگی ها نوع : نخود فرنگی - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/13093

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

مقایسه

مخلوط سبزیجات وجینا منجمد ۴۰۰ گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : مخلوط - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : سیب زمینی مکعبی-نخودفرنگی-هویج نگینی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه

۲۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۸,۶۲۵ تومان

مقایسه

نخود فرنگی منجمد ۴۰۰ گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : نخود فرنگی - وزن : 400 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : نخود فرنگی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه

۲۵ %
تخفیف

۱۱,۸۵۰ تومان

۸,۸۸۸ تومان

مقایسه

لوبیا سبز منجمد خردشده درشت ویرادت ۵۰۰ گرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 500 گرم - فرآوری : پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۶۲۵ تومان

مقایسه

لوبیا سبز منجمد خرد شده ویرادت ۵۰۰ گرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 500 گرم - فرآوری : خرد شده, آماده خوردن - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۶۲۵ تومان

مقایسه

نخود فرنگی منجمد ویرادت ۵۰۰گرمی
ویرادت

ویژگی ها نوع : نخود فرنگی - وزن : 500 گرم - فرآوری : آماده خوردن - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : کیسه نایلونی - شرایط نگهداری : 18- درجه

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۷۵ تومان

مقایسه

لوبیا سبز دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

مقایسه

لوبیا سبز ارگانیک ۵۰۰ گرمی کشاورزی رضوانی
کشاورزی رضوانی

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 500 گرم - فرآوری : شسته شده - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

مقایسه

لوبیا سبز خرد شده دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 500 گرم - فرآوری : پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

مقایسه

لوبیا سبز خرد شده ۲ سانتی منجمد ۲.۵ کیلوگرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : لوبیا سبز خرد شده - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۲۷,۵۰۰ تومان

مقایسه

نخود فرنگی منجمد ۲.۵ کیلوگرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : نخود فرنگی - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : نخود فرنگی - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۴۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

لوبیا سبز خرد شده منجمد ۱۰ کیلوگرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 10 کیلوگرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : لوبیا سبز خرد شده - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

لوبیا سبز ۲۲۰ گرمی بسته بندی میولند
میولند

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 1 کیلوگرم - فرآوری : خرد شده - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لوبیا سبز اقتصادی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لوبیا سبز اقتصادی توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لوبیا سبز دستچین مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لوبیا سبز دستچین توسکی
توسکی

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 5 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نخود فرنگی دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : نخود فرنگی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

ریزسبزی نخودسبز برگچه ۲۰۰ گرمی
برگچه

ویژگی ها نوع : نخودسبز - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سبزی نخود سبز - بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لوبیا سبز دستچین تازه ۹۰۰ گرمی
تازه

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

نخود فرنگی پاک شده دستچین سیب سبز
سیب سبز

ویژگی ها نوع : نخود فرنگی - وزن : 500 گرم - فرآوری : پاک شده - مدت ماندگاری : 4 روز - نوع بسته بندی : فله - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

لوبیا سبز خرد شده ۱ سانتی منجمد ۲.۵ کیلوگرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ویژگی ها نوع : لوبیا سبز - وزن : 2500 گرم - فرآوری : شسته شده, پاک شده, خرد شده - مدت ماندگاری : در دمای 6- درجه سانتی گراد یک هفته - مدت ماندگاری : در دمای 12- درجه سانتی گراد یک ماه - مدت ماندگاری : در دمای 18- درجه سانتی گراد تا تاریخ انقضا - ترکیبات : لوبیا سبز خرد شده - نوع بسته بندی : دوی پک - شرایط نگهداری : 18- درجه - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

فاقد برنامه تأمین

لوبیا سبز، نخود فرنگی

نخود فرنگی

اگر از ما بخواهند از سبزیجات مورد علاقه مان بگوییم، احتمالا نخود فرنگی در میان اولین گزینه هایی است که به ذهنمان خطور می کند. نخود فرنگی در بین مصرف کنندگان محبوبیت دارد. آن ها بسیار مغذی و حاوی مقدار قابل توجهی فیبر و آنتی اکسیدان هستند. از این رو، خواص نخود فرنگی موجب می شود احتمال ابتلا به بیماری های مزمن کاهش پیدا کند.

 

خواص نخود فرنگی

مواد مغذی موجود در 100 گرم نخود فرنگی:

 • انرژی                 81 کیلوکالری
 • کربوهیدرات        14 گرم
 • پروتئین               5 گرم
 • پتاسیم                244 میلی گرم
 • سدیم                  5 میلی گرم
 • قند                     6 گرم
 • ویتامین آ             15% نیاز روزانه
 • ویتامین سی        66% نیاز روزانه
 • ویتامین ب-6       10% نیاز روزانه
 • فیبر                    5 گرم

صدها سال است که نخود فرنگی، بخشی از رژیم غذایی ما را تشکیل داده است. اگر بخواهیم دقیق تر آن را بررسی کنیم، نخود فرنگی نوعی حبوبات محسوب می شود؛ حبوبات شامل گیاهانی است که غلاف و دانه های داخل آن را تولید می کنند. عدس، نخود، لوبیا، و بادام زمینی جزء حبوبات هستند.

شما می توانید این محصول را از سایت به روز رسان به شکل تازه، کنسرو و نخود فرنگی منجمد تهیه کنید.

 

نخود فرنگی منبع پروتئین

نخود فرنگی یکی از بهترین منابع پروتئین گیاهی است. به همین دلیل با مصرف آن خیلی زود به شما احساس سیری دست می دهد. علاوه بر این، مقدار فیبر آن بالا است. مصرف پروتئین موجب افزایش سطح هورمون ها در بدن و کاهش اشتها می شود. پروتئین در کنار فیبر، روند گوارش را آهسته تر می کند.

مصرف مقدار کافی از پروتئین و فیبر در طول روز می تواند با کنترل کردن اشتها، مقدار کالری دریافتی را کاهش دهد.

برای رژیم غذایی گیاهخواری، نخود فرنگی به سبب وجود پروتئین زیاد گزینه ای ایده آل به نظر می رسد. البته نکته قابل توجه اینکه، نخود فرنگی منبع کامل پروتئین نیست؛ آن ها فاقد آمینواسید متیونین هستند. برای اطمینان، از دریافت همه ی آمینو اسیدهای مورد نیاز، نخود فرنگی را در کنار غذای دیگری مصرف کنید.

مصرف مقدار کافی از پروتئین برای بهبود قدرت ماهیچه ها و سلامت استخوان مفید است. همچنین، پروتئین نقش مهمی در برخورداری از یک وزن متعادل ایفا می کند.

 

به روزرسان با ارائه ی لوبیاسبز و نخودفرنگی تازه و باکیفیت در بسته هایی با وزن های مختلف و بسته بندی های متنوع ، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان ، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .

 • از
  الی
 • از
  الی