مقایسه

قطاب ۵۰۰ گرمی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : قطاب - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - ترکیبات : آرد،ماست،روغن،زرده تخم مرغ،مغز بادام پودر شده،پودر قند،هل ساییده شده - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

قطاب ۷۵۰ گرمی هیمل
هیمل(هومل)

ویژگی ها نوع : قطاب - وزن : 750 گرم - مدت ماندگاری : 2 ماه - ترکیبات : آرد،ماست،روغن،زرده تخم مرغ،مغز بادام پودر شده،پودر قند،هل ساییده شده - نوع بسته بندی : جعبه کادویی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین