شیر نیم چرب بز شیرمو پاستوریزه ۲۵۰ سی سی
شیرمو

ویژگی ها نوع شیر : بز - میزان چربی : نیم چرب - درصد چربی : 3.3 درصد - حجم : 250 سی سی - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 5 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - ترکیبات : شیرخالص بز - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/1341-1

۱۲,۰۰۰ تومان

شیر نیم چرب بز شیرمو پاستوریزه ۵۰۰ سی سی
شیرمو

ویژگی ها نوع شیر : بز - میزان چربی : نیم چرب - درصد چربی : 3.3 درصد - حجم : 500 سی سی - فرایند حرارتی : پاستوریزه - مدت ماندگاری : 5 روز - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - ترکیبات : شیرخالص بز - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوز ها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/1341-1

۲۰,۰۰۰ تومان