کرم کاکائو تیوپی سایرو ۴۰ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : کرم کاکائو - وزن : 40 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : تیوپی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12128

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

کرم کاکائو فندقی تیوپی سایرو ۴۰ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : کرم کاکائو - وزن : 40 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : تیوپی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12127

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

شکلات اسمارتون لوله ای ۲۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات اسمارتون - وزن : 20 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

کرم کاکائو فندقی تیوپی ۴۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : کرم کاکائو فندقی - وزن : 40 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

دراژه سنگی فراورده کاکائویی پارمیدا ۶۵ گرمی
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات سنگی - وزن : 65 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11585

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

دراژه اسمارتون فراورده کاکائویی پارمیدا ۶۵ گرمی
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات اسمارتون - وزن : 65 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11858

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

شوکو مغز سینگل پارمیدا ۵۷ گرمی
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات فانتزی - وزن : 57 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11970

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

شکلات کاکائویی ویژه Extra سایرو ۱۲۸ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات کاکائویی - وزن : 128 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر - روغن جایگزین کره کاکائو - پودر کاکائو - شیر خشک - پودر آب پنیر -لسیتین - وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11669

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

پودر کاکائو ۱۰۰گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : پودرکاکائو - وزن : 100 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : پودر کاکائو قلیایی شده - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10475

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

شکلات تلخ ۵۵% Extra سایرو ۱۲۸ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 128 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر - روغن جانشین کره کاکائو - پودر کاکائو - لسیتین - وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12442

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

کرم کاکائو سایرو ۲۲۰ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : کرم کاکائو - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 11 ماه - بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12128

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

شکلات تلخ ۶۵ % Extra سایرو ۱۲۸ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 128 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر - روغن جایگزین کره کاکائو - پودر کاکائو - لسیتین - وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12443

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

شکلات سفید مینی برد ۲۰۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات سفید - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

شکلات تلخ ۷۵% Extra سایرو ۱۲۸ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 128 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر - روغن جایگزین کره کاکائو - پودر کاکائو - لسیتین - وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12441

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

خرما شکلاتی مغزدار مخلوط ویژه کودک تنگسیر
تنگسیر

ویژگی ها نوع : خرما شکلاتی - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 19/1004-3

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

شکلات تلخ ۶۰% ۸۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 80 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

شکلات تلخ ۷۲% ۸۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 80 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

شکلات کاکائویی مینی برد ۲۰۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات کاکائویی - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

کرم کاکائو فندقی سایرو ۲۲۰ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : کرم کاکائو - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 11 ماه - بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12127

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

شکلات تلخ ۸۴% ۸۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 80 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10473

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

شکلات تلخ ۹۶% ۸۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 80 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10849

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ مینی برد ۲۰۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام زمینی رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

شکلات خرمایی بادامی چکوپالم بانکه ۱۵۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-بادام - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۷ %
جشنواره

۲۳,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۹۰ تومان

شکلات سفید مینی شمشی ۳۳۵ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات سفید - وزن : 335 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10172

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز فندق رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-فندق - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۲ %
جشنواره

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۱,۵۶۰ تومان

شکلات کاکائویی مینی شمشی ۳۳۵ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات کاکائویی - وزن : 335 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10847

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۱,۶۰۰ تومان

شکلات خرمایی پنج مغز رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-پنج مغز - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۰ %
جشنواره

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز گردو رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-گردو - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۱ %
جشنواره

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۲۵۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز پسته رادبه بانکه ۱۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 150 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما-مغزپسته - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۱ %
جشنواره

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۲۵۰ تومان

شکلات فندقی مینی برد ۱۸۵ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات فندقی - وزن : 185 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

شکلات تلخ مینی شمشی ۳۳۵ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 335 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/10474

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۳,۴۰۰ تومان

شکلات شیری سایرو ۲۸۰ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات سفید - وزن : 280 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، شیر خشک، پودر آب پنیر، لسیتین (E322)، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11669

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۶۰۰ تومان

۲۴,۸۴۰ تومان

شکلات تلخ ۵۵% سایرو ۲۸۰ گرمی
سایرو

ویژگی ها نوع : شکلات تلخ - وزن : 280 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، لسیتین (E322)، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/12442

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۶۰۰ تومان

۲۶,۶۴۰ تومان

شکلات خرمایی بدون مغز چکوپالم ۵۰۰ گرمی
چکوپالم

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات-خرما - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۹ %
جشنواره

۳۷,۷۵۰ تومان

۳۰,۵۷۸ تومان

شکلات کنجدی عسلی پاکتی ۳۵۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات کنجدی عسلی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۲,۸۵۰ تومان

خرما شکلاتی مغزدار شیری تنگسیر ۲۵۰ گرمی
تنگسیر

ویژگی ها نوع : خرما شکلاتی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : خرما- مغزبادام- شیرخشک بدون چربی- شیرخشک کامل- شکر- پودر آب پنیر - بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 19/1004-3

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

خرما شکلاتی مغزدار موزی تنگسیر ۲۵۰ گرمی
تنگسیر

ویژگی ها نوع : خرما شکلاتی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : خرما- مغزبادام- شیر خشک- شکر- پودر آب پنیر - بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 19/1004-3

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

خرما شکلاتی مغزدار توت فرنگی تنگسیر ۲۵۰ گرمی
تنگسیر

ویژگی ها نوع : خرما شکلاتی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : خرما- مغزبادام- شیر خشک بدون چربی- شیر خشک کامل-کاکائو- شکر- طعم دهنده مجاز توت فرنگی - بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 19/1004-3

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام زمینی رادبه بانکه ۳۵۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : مغز بادام زمینی - بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۱ %
جشنواره

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۳,۸۲۰ تومان

شکلات صبحانه فندقی ۴۰۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر- روغن- شیر خشک کم چرب- پودر کاکائو- مغز فندق- لیستین- وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۴,۲۰۰ تومان

کرم کاکائو برند قدیما میندلا وزن ۳۳۰ گرمی
قدیما

ویژگی ها نوع : شکلاتی - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : شیشه ای - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - استانداردها و مجوزها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/16936

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۴,۲۰۰ تومان

شکلات اسمارتون پاکتی ۴۰۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات اسمارتون - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11858

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۰۰ تومان

شکلات سنگی رودخانه ای ۴۰۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات سنگی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11858

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۰۰ تومان

شکلات سنگی ساده ۴۰۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات سنگی - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 32/11858

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۰۰ تومان

شکلات کنجدی کاکائویی پاکتی ۳۵۰ گرمی پارمیدا
پارمیدا

ویژگی ها نوع : شکلات کنجدی کاکائویی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکر، روغن جانشین کره کاکائو، پودر کاکائو، شیرخشک کم‌چرب، لسیتین، وانیل - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 4تا 8 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

شکلات خرمایی با مغز بادام زمینی رادبه ۵۰۰ گرمی
رادبه

ویژگی ها نوع : خرمایی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : شکلات - خرما - مغز بادام زمینی - بسته بندی : نایلونی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 42/10470

۱۵ %
جشنواره

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۵,۷۰۰ تومان

خرما شکلاتی مغزدار تلخ تنگسیر ۲۵۰ گرمی
تنگسیر

ویژگی ها نوع : خرما شکلاتی - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : خرما- مغزبادام- شیرخشک- شکر - بسته بندی : پاکت زیپ دار - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 19/1004-3

۵ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۶,۱۰۰ تومان

شکلات

شکلات بیش از 300 ماده شیمیایی دارد. کافئین و تئوبروماین از جمله ترکیبات شیمیایی شکلات است که به همراه دیگر مواد موجود در شکلات سبب بروز احساس نشاط و برطرف شدن خستگی در مصرف کنند آن می شود. شاید شما شنیده باشید که خوردن شکلات سبب بروز جوش ها، آکنه و پوسیدگی دندان می شود، اما بر اساس جدیدترین پژوهش ها، مصرف شکلات یا نخوردن آن تاثیر مهمی در ایجاد آکنه ندارد. تاثیر شکلات در پوسیدگی دندان ها نیز بیش از دیگر خوراکی های شیرین نیست. البته که مصرف بیش از حد هر ماده غذایی، سلامت انسان را به خاطر می اندازد.

 

تاریخچه شکلات

شکلات سال ها است که به عنوان ماده ای خوراکی کاربرد دارد، اما با این حال شاید نتوانیم تاریخ دقیق و مشخصی برای کشف شکلات دانست. برای چند قرن در آمریکای لاتین از دانه های کاکائو به عنوان ماده ای ارزشمند یاد می شده است به گونه ای که تنها 1 عدد از دانه های کاکائو با مواد خوراکی متنوعی مبادله می شد. 

 

خواص شکلات برای مادران باردار

نظر های مختلفی درباره خوردن شکلات وجود دارد. برخی آن را اولین دشمن خوش اندامی می دانند. اما روان پزشکان معتقدند که مصرف آن سبب متعادل شدن مزاج فرد می شود. پژوهشگرانی در پژوهشی جدید با مطالعه و تحقیق روی 300 زن باردار که 6 ماه مرتب شکلات مصرف می کردند دریافتند که این زنان در مقایسه با زنانی که از ترس چاقی شکلات مصرف نمی کردند کودکانی خندان و با نشاط به دنیا آورده اند و شکلات در سلامت روان کودکان تاثیر گذاشته است. شکلات و به ویژه شکلات ساه که از دانه های کاکائو درست شده باشد ، ماده ای شیمیایی دارد که مزاج را خوب می کند و این حالت به جنین نیز منتقل می شود. ترکیب فلافونوید شکلات به کاهش کلسترول غیر مفید کمک می کند و برای قلب مفید است. بنابر این مادران بارداری که به تنش و افسردگی دچار هستند، بهتر است برای سلامت فرزندانشان شکلات بخورند.

 

ارزش غذایی موجود در 100 گرم شکلات سیاه         

انرژی546 کیلوکالری
چربی کل31 گرم
پتاسیم559 میلی گرم
سدیم24 میلی گرم
کلسترول8 میلی گرم
کربوهیدرات کل61 گرم
پروتئین9 گرم
کافئین43 میلی گرم
ویتامین آ1% نیاز روزانه*
منیزیم36% نیاز روزانه*
آهن44% نیاز روزانه*
کلسیم5% نیاز روزانه*
کبالامین3% نیاز روزانه*

*نیاز روزانه بدن در رژیم غذایی معمولی 2000 کالری است. مقادیر روزانه شما ممکن است بسته به نیازهای کالری شما بالاتر یا پایین تر باشد.

 

 به روزرسان با ارائه ی انواع شکلات در بسته بندی های متنوع، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین آن از طریق بازار آنلاین بروزرسان و با ارائه ی خدمات ارسال رایگان، سعی بر این دارد که گامی جدید در راه اصلاح تغذیه جامعه ی ایرانی بردارد .