شورینی(مخلوط شیرینی و شوری) قنادی روز
نان و شیرینی روز

ویژگی ها نوع : شیرینی خشک - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : پنیر لیقوان و لبنه-خمیر دانمارکی-آرد گندم - نوع بسته بندی : جعبه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم

فاقد برنامه تأمین