ترشی لیته آلش ۳۵۰ گرمی
آلش

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : گل کلم - هویج - خیار - کرفس - سرکه انگور - نمک تصفیه شده صنایع غذایی - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : ظرف یکبارمصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/1018

۱۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۱۰۰ تومان

ترشی بندری (سالاد فصل) آلش ۳۵۰ گرمی
آلش

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : ظرف یکبارمصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/1018

۱۵ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۵,۶۱۰ تومان

کلم شور آلش وکیوم ۷۰۰ گرمی
آلش

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : گل کلم - هویج - خیار - کرفس - نمک تصفیه شده صنایع غذایی - سرکه - سیر - فلفل - آب آشامیدنی - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/1018/4

۱۵ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۵,۷۸۰ تومان

کلم شور مخلوط آلش ۷۰۰ گرمی
آلش

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : گل کلم - هویج - خیار - کرفس - نمک تصفیه شده صنایع غذایی - سرکه - سیر - فلفل - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : ظرف یکبارمصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/1018/4

۱۵ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۱۲۰ تومان

ترشی مخلوط آلش ۷۰۰ گرمی
آلش

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : گل کلم - سرکه - هویج - خیار - کرفس - نمک تصفیه شده صنایع غذایی - فلفل - موسیر - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : ظرف یکبارمصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/12407

۱۵ %
تخفیف

۷,۶۰۰ تومان

۶,۴۶۰ تومان

خیار شور آلش وکیوم ۷۰۰ گرمی
آلش

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : خیار سبز - نمک تصفیه شده صنایع غذایی - سبزیجات معطر(شوید - ترخون - نعنا) - سیر - فلفل - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : کیسه‌ ای - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/1018/1

۱۵ %
تخفیف

۹,۱۰۰ تومان

۷,۷۳۵ تومان

ترشی فلفل شمالی آلش ۳۵۰ گرمی
آلش

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 350 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : ظرف یکبارمصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/1018/2

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۸,۹۲۵ تومان

ترشی نازخاتون بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بادمجان کبابی - سرکه - نمک طعام - سیر - سبزیجات معطر - پودر فلفل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20337

۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۵۵ تومان

خیار شور آلش سوپر ویژه ۷۰۰ گرمی
آلش

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : خیار سبز - نمک تصفیه شده صنایع غذایی - سبزیجات معطر(شوید - ترخون - نعنا) - سیر - فلفل - آب آشامیدنی - نوع بسته بندی : ظرف یکبارمصرف - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 52/1018/1

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۱,۲۲۰ تومان

ترشی کلم بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کلم قرمز- آب - سرکه - نمک طعام - فلفل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20338

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

ترشی مخلوط بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آب - سرکه - گل کلم - هویج - خیار - سبز - کرفس - موسیر - نمک - سبزیجات - فلفل - زرد چوبه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20345

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

ترشی هفت بیجار بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سرکه - گل کلم - بادمجان - سیر - نمک - موسیر - فلفل سبز - ادویه جات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20360

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

ترشی لیته بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار- بادمجان- هویج- سرکه- گل کلم -نمک طعام - سیر - فلفل سبز - ادویه جات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20359

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

شور مخلوط بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : آب , گل کلم , هویج , خیار , سرکه , نمک طعام , کرفس , سبزیجات , سیر , فلفل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20344

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

ترشی کاپاریس ویژه بدر ۲۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کاپاریس - آب - سرکه - نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20767

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

خیارشور درجه یک بدر ۶۲۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 620 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار , سرکه , نمک , فلفل , سیر , سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

۵ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۷۵ تومان

ترشی سیر حبه قهوه ای بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیر حبه - سرکه خرما - نمک - آب - نوع بسته بندی : شیشه - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20340

۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۶,۰۵۵ تومان

ترشی فلفل سبز بدر ۵۷۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 570 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : فلفل سبز - آب - سرکه - نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20358

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

بامیه شور بدر ۵۹۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 590 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : بامیه , آب , سرکه , نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20342

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

خیارشور ممتاز بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار , سرکه , نمک , فلفل , سیر , سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

۵ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۵۷۵ تومان

ترشی موهامارا بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : قارچ - بادمجان - فلفل دلمه کبابی - سرکه - پیاز - رب گوجه فرنگی - رب انار - مغز تخمه آفتاب گردان - سیر - نمک - روغن آفتابگردان - ادویه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/22296

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

ترشی بالزامیک بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : زیتون - سرکه انگور- هویج - گل کلم - فلفل دلمه - به - شیره انگور - نمک - کنجد - شربت گلوکز - پیازچه - کارامل - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/23126

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۲۵ تومان

ترشی سیر گل قهوه ای بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - ترکیبات : سیر - سرکه خرما - نمک طعام - آب - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20340

۵ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۹,۴۷۵ تومان

ترشی کاپاریس بدر ۶۴۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 640 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : کاپاریس - آب - سرکه - نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20767

۵ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۴۲۵ تومان

ترشی اسپانیایی بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : ذرت شیرین - هویج - فلفل دلمه - سرکه - نمک - سیاه دانه - شربت گلوکز سبزیجات معطر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21604

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

خیارشور ویژه بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار - سرکه - نمک - سیر - سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

خیارشور سوپر ویژه بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار , سرکه , نمک , فلفل , سیر , سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۲۷۵ تومان

خیارشور درجه یک بدر ۸ کیلویی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 8000 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار - سرکه - نمک - سیر - سبزیجات معطر- فلفل - سوربات پتاسیم - نوع بسته بندی : قوطی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰۴,۵۰۰ تومان

ترشی سیر پرورده بدر ۲۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 230 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : سیر - گوجه فرنگی - فلفل دلمه - رب گوجه فرنگی - نمک طعام-- روغن مایع گیاهی - فلفل قرمز - شکر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21570

فاقد برنامه تأمین

ترشی فلفل هالوپینو سبز بدر ۲۲۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 220 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : فلفل هالوپینو - سرکه - نمک - آب - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20358

فاقد برنامه تأمین

ترشی فلفل هالوپینو قرمز بدر ۶۰۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : فلفل هالوپینو قرمز - آب _ سرکه - نمک طعام - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20358

فاقد برنامه تأمین

ترشی سیر پرورده بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : سیر - گوجه فرنگی - فلفل دلمه - رب گوجه فرنگی - نمک طعام-- روغن مایع گیاهی - فلفل قرمز - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/21570

فاقد برنامه تأمین

ترشی مخلوط در سس انبه بدر ۶۳۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 630 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : انبه - گل کلم - هویج - سرکه - سیر - گوجه -نمک - فلفل - زرد چوبه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/23125

فاقد برنامه تأمین

ترشی سیر مروارید بدر ۶۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : ترشی - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : سیر مروارید - سرکه - نمک طعام - آب - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

خیارشور درجه یک بدر ۱۴۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 1450 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار- سرکه - نمک - سبزیجات - سیر - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

فاقد برنامه تأمین

خیارشور ممتاز بدر ۱۴۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 1450 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار - سرکه - نمک - سیر - سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

فاقد برنامه تأمین

خیارشور ویژه بدر ۱۴۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 1450 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار - سرکه - نمک - سیر - سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

فاقد برنامه تأمین

خیارشور سوپر ویژه بدر ۱۴۵۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شور - وزن : 1450 گرم - مدت ماندگاری : 18 ماه - ترکیبات : خیار - سرکه - نمک - سیر - سبزیجات - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/20343

فاقد برنامه تأمین