شربت سکنجبین بدر ۶۴۰ گرمی
بدر

ویژگی ها نوع : شربت - وزن : 640 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 16/18544

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

شربت سکنجبین آوند ۶۶۰ گرمی
آوند

ویژگی ها نوع : شربت - وزن : 660 گرم - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۱۰ تومان

شربت عسلی گل محمدی ارگانیک گل باغ سی یک لیتری
گل باغ سی

ویژگی ها نوع : شربت - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

شربت عسلی بهارنارنج ارگانیک گل باغ سی یک لیتری
گل باغ سی

ویژگی ها نوع : شربت - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

شربت عسلی بید مشک ارگانیک گل باغ سی یک لیتری
گل باغ سی

ویژگی ها نوع : شربت - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

شربت عسلی انگبین ارگانیک گل باغ سی یک لیتری
گل باغ سی

ویژگی ها نوع : شربت - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

شربت عسلی بید مشک، گلاب و زعفران ارگانیک گل باغ سی یک لیتری
گل باغ سی

ویژگی ها نوع : شربت - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

خاکشیر مسترفروت ۴۰۰ گرمی
Mr.Fruit

ویژگی ها نوع : خاکشیر - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مسقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

شربت نعناع گل آوند ۵۰۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : شربت - حجم : 500 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

شربت زعفران گل آوند ۵۰۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : شربت - حجم : 500 سی سی - سایز : خانواده - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین