مقایسه

سیراب و شیردان گوسفندی یک دست توکاسان خاور
توکاسان خاور

ویژگی ها نوع : سیراب و شیردان - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 071713

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سیراب و شیردان گوساله ۱۰۰۰ گرمی توکاسان خاور
توکاسان خاور

ویژگی ها نوع : سیراب و شیردان - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 071713

فاقد برنامه تأمین

  • از
    الی
  • از
    الی