سرکه سیب باباجون ۲۵۰ سی سی
باباجون

ویژگی ها نوع : سرکه سیب - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

سرکه سیب تخمیری گل آوند ۵۰۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : سرکه سیب - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

سرکه سیب تخمیری گل آوند ۹۵۰ سی سی
گل آوند

ویژگی ها نوع : سرکه سیب - وزن : 950 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۳۵۰ تومان