مقایسه

سبد گل آلسترومریا جزیره گل
جزیره گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۲۰ %
تخفیف

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۱۹۱,۲۰۰ تومان

مقایسه

سبدگل سرامیکی ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۹,۰۰۰ تومان

مقایسه

سبدگل سرامیکی ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۲۱۸,۵۰۰ تومان

مقایسه

سبد چوبی ۲۰ شاخه رز هلندی پیچ اولانچ با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20 - شرایط نگهداری : دمای محیط

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

سبد چوبی ۲۰ شاخه رز هلندی جمیلا با اسفنج خارجی مسیحا
مسیحا

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 16 تا 20

۴۰ %
تخفیف

۳۶۹,۱۰۰ تومان

۲۲۱,۴۶۰ تومان

مقایسه

سبدگل سرامیکی ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲۸۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

سبد گل فانتزی ممتاز گلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳۳۲,۵۰۰ تومان

مقایسه

سبدگل فانتزی ممتاز گلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵۰,۰۰۰ تومان

۴۲۷,۵۰۰ تومان

مقایسه

سبد گل با تم سفید و سبز پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۶۲۹,۰۰۰ تومان

۵۶۶,۱۰۰ تومان

مقایسه

گلدان ژورنالی آنتریوم و لیلیوم پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : گلدان - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۶۴۳,۰۰۰ تومان

۵۷۸,۷۰۰ تومان

مقایسه

سبد سفید گرد دسته دار گل بهاره پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۷۵۷,۰۰۰ تومان

۶۸۱,۳۰۰ تومان

مقایسه

سبد گل طرح پاییزه پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۷۷۲,۰۰۰ تومان

۶۹۴,۸۰۰ تومان

مقایسه

سبد مستطیل دسته دار گل بهاره پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۷۸۶,۰۰۰ تومان

۷۰۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سبد گرد گل بهاره پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۷۸۶,۰۰۰ تومان

۷۰۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سبد گرد دسته دار گل بهاره پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : آلسترومریا- رز- لیسیانتوس- داوودی- میخک - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۸۲۹,۰۰۰ تومان

۷۴۶,۱۰۰ تومان

مقایسه

سبد گل ژورنالی با گل های آنتریوم زرد و اورینتال سفید پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۸۸۶,۰۰۰ تومان

۷۹۷,۴۰۰ تومان

مقایسه

سبد گل ژورنالی با گل های آنتریوم صورتی و اورینتال بنفش پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۹۱۴,۰۰۰ تومان

۸۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

سبد گل داوودی و رز هلندی طرح بهاره پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۹۷۲,۰۰۰ تومان

۸۷۴,۸۰۰ تومان

مقایسه

سبد گل فانتزی پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۹۷۲,۰۰۰ تومان

۸۷۴,۸۰۰ تومان

مقایسه

سبد بیضی دسته دار گل بهاره پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان

۹۲۶,۱۰۰ تومان

مقایسه

جام گل ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۹۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

جام گل ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

جام گل ممتازگلاله
گلاله

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

سبد چوبی طرح دوچرخه رز قرمز گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : گل رز قرمز هلندی 1 شاخه- شکلات قلب 4 عدد- پاستیل تمشکی 4 عدد - سایز : کوچک - تعداد گل : 1 - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبد چوبی گل و کاکائو گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : توت فرنگی 9 عدد-کاکائو قلبی 3 عدد-گل داودی قرمز-گل داودی صورتی-گل داودی کوچک سبز - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبد گل چوبی گل ناز
گل ناز

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : گل رز قرمز هلندی 10 شاخه-گل داودی صورتی-گل داودی کوچک سبز-گل داودی قرمز - سایز : متوسط - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبد ترکیبی(شامل گل اوریانتال و آلستر) سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبدترکیبی (شامل گل لیلیوم،آلستر و رشته ای) سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبد ترکیبی(شامل رز هلندی و آلستر )سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبد گل آلسترومریا پارادایس
پارادایس

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبد گل کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : آنتریوم-لیلیوم-ارکیده - سایز : متوسط - نوع کاربری : تشریفات و تبریک - تعداد گل : ۱۲ شاخه آنتریوم -۴۰ گلبرگ ارکیده-۵ شاخه لیلیوم

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سبد گل کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : انتریوم- اوریانتال- رز هلندی - سایز : کوچک - نوع کاربری : تشریفات و تبریک - تعداد گل : 26 شاخه انتریوم- 14شاخه اوریانتال- 10شاخه رز هلندی - ارتفاع : 100 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

سبد گل

سال ها است که فرستادن گل و هدیه دادن آن به عنوان راهی برای بیان احساسات و محبت بین افراد به کار گرفته می شود. گل قسمت مهمی از طبیعت و نیز زندگی همه انسان ها را تشکیل می دهد. زیبایی گل، وجود ما و معنای حقیقی زنده بودن را به ما یادآوری می کند. برای عزیزانمان گل می فرستیم و عشق و محبت خود را به آن ها یادآور می شویم.

سبد گل از تعداد مشخصی گل و نیز اجزای درهم تنیده ی چوب تشکیل می شود. سبد گل، به عنوان تحفه ای ارزشمند برای دوستان و عزیزان به شمار می رود. این سبد حاوی گل هایی با رنگ ­های مختلف است که هر یک پیامی را با خود به همراه دارند.

سبد گل قرمز

بدون شک، قرمز رنگ شور و اشتیاق است. یک باکس گل قرمز عشق قدرتمندی را به مخاطب منتقل می کند. سبد گل قرمز، با یادآوری رنگ قلب، اغوا و اشتیاق را با خود به همراه دارد. رز قرمز، ژربرا قرمز یا لاله قرمز را امتحان کنید.

سبد گل نارنجی

سمبل رشد، اشتیاق و گرما است. نارنجی، رنگ گل دوستی و اجتماع به شمار می رود. سبد گل نارنجی احساس خوشی و شادمانی را منتقل می کند. همانند یک غروب زیبا، این گل ها بازتاب دهنده ی اشتیاقی آتشین و تمایلی شدید هستند.

سبد گل سفید

سفید رنگ خلوص، بی گناهی، همدردی، و فروتنی است. این گل به دوستان و عزیزانتان نشان می دهد که به آن ها اهمیت می دهید. علاوه بر این، سبد گل سفید پیغام پاکی و بی گناهی به همراه داشته و به معنای آغازیی جدید است. رنگ سفید گل به معشوقتان این پیام را می دهد که می خواهید یک قدم پیش گذاشته و از او خواستگاری کنید.

سبد گل صورتی

صورتی رنگ حساس بودن و معصومیت است، و بسیار رمانتیک به شمار می رود. هرچند گل های قرمز به معنای عشق و اشتیاق، گل های صورتی نیز می توانند عشقی عمیق و آرام را به تصویر بکشند. باکس گل صورتی همچنین می تواند تقدیر، شادمانی، و لذت را نشان دهد. رز صورتی، لیلیوم صورتی و آزالیا را امتحان نمایید.

 

به روزرسان با ارائه ی امکان خرید گل طبیعی تازه و باکیفیت به صورت شاخه گل، دسته گل، باکس گل و گیاهان متنوع، به منظور رفاه حال مصرف کنندگان و امکان خرید آنلاین انواع گل از طریق بازار آنلاین بروزرسان و یا در اصطلاح (فروشگاه اینترنتی) و ارائه ی خدمات ارسال رایگان با ماشین های یخچال دار تا درب منزل، سعی بر این دارد که گامی جدید را در راه رفاه مصرف کنندگان عزیز بردارد .

  • از
    الی