مقایسه

سالاد ماکارونی با مرغ نامی نو ۲۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : ماکارونی با مرغ - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 15 روز - ترکیبات : ماکارونی پخته شده-سس مایونز-سینه مرغ-هویج-خیار شور-نخود فرنگی-ذرت-نمک-فلفل - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14275

۱۵ %
تخفیف

۷,۷۵۰ تومان

۶,۵۸۸ تومان

مقایسه

سالاد ماکارونی با ژامبون نامی نو ۲۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : ماکارونی با ژامبون - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 14 روز - ترکیبات : ماکارونی پخته شده-سس مایونز-هویج-کالباس گوشت و مرغ60%-خیار شور-نخود فرنگی-ذرت-نمک-ادویه - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14276

۱۵ %
تخفیف

۷,۷۵۰ تومان

۶,۵۸۸ تومان

مقایسه

سالاد الویه مرغ نامی نو ۲۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : الویه با مرغ - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 14 روز - ترکیبات : سیب زمینی-سس مایونز-سینه مرغ-خیارشور-نخود فرنگی-هویج-نمک-ادویه - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14274

۵ %
تخفیف

۷,۷۵۰ تومان

۷,۳۶۲ تومان

مقایسه

سالاد الویه ژامبون نامی نو ۲۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : الویه با ژامبون - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 15 روز - ترکیبات : سیب زمینی-سس مایونز-کالباس گوشت قرمز و مرغ 60%-خیار شور-نخود فرنگی-هویج-نمک -ادویه - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14273

۵ %
تخفیف

۷,۷۵۰ تومان

۷,۳۶۲ تومان

مقایسه

سالاد مرغ نامی نو ۲۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : سالاد مرغ - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 14 روز - ترکیبات : سینه مرغ-سس مایونز-خیارشور-هویج-نخود فرنگی-ذرت-فلفل دلمه ای-آبلیمو-نمک-ادویه - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/15379

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۶۲۵ تومان

مقایسه

سالاد ماکارونی با مرغ نامی نو ۵۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : ماکارونی با مرغ - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 15 روز - ترکیبات : ماکارونی پخته شده-سس مایونز-سینه مرغ-هویج-خیار شور-نخود فرنگی-ذرت-نمک-فلفل - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14275

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۱۷۵ تومان

مقایسه

سالاد ماکارونی با ژامبون نامی نو ۵۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : ماکارونی با ژامبون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 15 روز - ترکیبات : ماکارونی پخته شده-سس مایونز-هویج-کالباس گوشت و مرغ60%-خیار شور-نخود فرنگی-ذرت-نمک-ادویه - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14276

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۱۷۵ تومان

مقایسه

سالاد شوید (آلمانی) تنو ۴۵۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد مرغ - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سیب زمینی- خیارشور- سس مایونز- مرغ پخته شده- شوید- هویج- پیازچه- نمک تصفیه شده خوراکی 0/5 فلفل سیاه - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17054

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۹ تومان

۱۴,۲۵۹ تومان

مقایسه

سالاد ماکارونی تنو ۴۵۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : ماکارونی با مرغ - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : ماکارونی - سس مایونز- خیارشور- فلفل دلمه- تربچه- پیازچه- تخم مرغ پخته شده- فلفل سیاه- آبلیمو - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17031

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۹ تومان

۱۴,۲۵۹ تومان

مقایسه

سالاد الویه مرغ نامی نو ۵۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : الویه با مرغ - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 14 روز - ترکیبات : سیب زمینی-سس مایونز-سینه مرغ-خیار شور- نخود فرنگی- هویج- نمک-ادویه - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14274

۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۷۲۵ تومان

مقایسه

سالاد الویه ژامبون نامی نو ۵۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : الویه با ژامبون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 14 روز - ترکیبات : سیب زمینی-سس مایونز-کالباس مرغ 60%-خیار شور-نخود فرنگی-هویج-نمک-ادویه - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/14273

۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۷۲۵ تومان

مقایسه

سالاد الویه مرغ فرانسه تنو ۴۵۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : الویه با مرغ - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سیب زمینی- خیارشور- تخم مرغ پخته- سس مایونز- مرغ پخته شده- نخود فرنگی- هویج- سس خردل- فلف سیاه - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17053

۵ %
تخفیف

۱۷,۶۵۸ تومان

۱۶,۷۷۵ تومان

مقایسه

سالاد الویه مرغ و بیکن تنو ۴۵۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد بیکن - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سیب زمینی- خیارشور- تخم مرغ پخته- مرغ پخته شده- ژامبون 90% مرغ- سس مایونز- - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17057

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۸۲ تومان

۱۸,۰۳۳ تومان

مقایسه

سالاد مرغ نامی نو ۵۰۰ گرمی
نامی نو

ویژگی ها نوع : سالاد مرغ - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 14 روز - ترکیبات : سینه مرغ-سس مایونز-خیارشور-هویج-نخود فرنگی-ذرت-فلفل دلمه ای-آبلیمو-نمک-ادویه - نوع بسته بندی : ترموفرمینگ - مدت ماندگاری پس از باز شدن : 1 روز - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : ISO9001, ISO22000, حلال, HACCP, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/15379

۱۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۲۵۰ تومان

مقایسه

سالاد مرغ تنو ۴۵۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد مرغ - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : گوشت مرغ پخته شده- سبزیجات معطر- سس مایونز - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/19425

۵ %
تخفیف

۲۷,۵۹۱ تومان

۲۶,۲۱۱ تومان

مقایسه

سالاد ماکارونی تنو ۱۶۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : ماکارونی با مرغ - وزن : 160 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : ماکارونی- سس مایونز- خیارشور- فلف دلمه- تربچه- پیازچه- تخم مرغ پخته شده- فلفل سیاه- آبلیمو - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17031

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد الویه مرغ فرانسه تنو ۱۶۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : الویه با مرغ - وزن : 160 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سیب زمینی- خیارشور- تخم مرغ پخته شده- سس مایونز- مرغ پخته شده- نخود فرنگی- هویج- سس خردل- فلفل سیاه - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17053

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد الویه مرغ و بیکن تنو ۱۶۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : الویه با مرغ - وزن : 160 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سیب زمینی- خیارشور- تخم مرغ پخته- مرغ پخته شده- ژامبون 90% مرغ- سس مایونز- نخود فرنگی- سس خردل- هویج خام-فلفل سیاه - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17057

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد مرغ تنو ۱۶۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد مرغ - وزن : 160 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : گوشت مرغ پخته شده- سبزیجات معطر- سس مایونز - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/19425

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد پنیر تنو ۱۶۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد پنیر - وزن : 160 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : پنیر خامه ای- زیتون- کنجد- گردو - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/19415

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد ماکارونی تنو ۱۰۰۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : ماکارونی با مرغ - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : ماکارونی- فلفل دلمه- مرغ- سس- فلفل سیاه - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17031

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد پنیر تنو ۴۵۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد پنیر - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : پنیر خامه ای- زیتون- کنجد- گردو - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/19415

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد کرفس تنو ۱۰۰۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد کرفس - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سیب زمینی- فلفل دلمه ای- کرفس- خیارشور- بیکن - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد ماکارونی مری کوک۵۰۰ گرمی
مری کوک

ویژگی ها نوع : ماکارونی با ژامبون - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 2 روز - ترکیبات : ماکارونی-ژامبون-هویج-سس مایونز-خیارشور - نوع بسته بندی : ترموسیل - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد الویه مرغ فرانسه تنو ۱۰۰۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : الویه با مرغ - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سیب زمینی مرغ تخم مرغ خیارشور نخود فرنگی فلفل سیاه بیکن 75% گوشت مرغ - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17057

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد الویه مرغ و بیکن تنو ۱۰۰۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد بیکن - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : سیب زمینی- مرغ - تخم مرغ- خیارشور- نخود فرنگی- فلفل سیاه- بیکن 75%- گوشت مرغ - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/17057

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد مرغ تنو ۱۰۰۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد مرغ - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : مرغ- خیارشور- شوید- سس- فلفل سیاه - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/19425

فاقد برنامه تأمین

مقایسه

سالاد پنیر تنو ۱۰۰۰ گرمی
تنو

ویژگی ها نوع : سالاد پنیر - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 7 روز - ترکیبات : پنیر مخصوص- زیتون - نوع بسته بندی : ظروف pp - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 2 تا 6 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 56/19415

فاقد برنامه تأمین

  • از
    الی