مقایسه

زغال اخته بسته بندی مزرعه ارگانیک
مزرعه ارگانیک

ویژگی ها نوع : زغال اخته - وزن : 1 کیلوگرم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

فاقد برنامه تأمین