روغن سرخ کردنی برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کلزا-روغن ذرت-روغن افتابگردان وروغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1045

۵ %
تخفیف

۵۲,۶۵۰ تومان

۵۰,۰۱۸ تومان

روغن مخصوص سرخ کردنی برند تاپ گلدن حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1045

۵ %
تخفیف

۹۲,۳۰۰ تومان

۸۷,۶۸۵ تومان

روغن سرخ کردنی امگانو۷۶۰ سی سی
امگانو

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 760 سی سی - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 51/10604

فاقد برنامه تأمین

روغن سرخ کردنی امگانو ۹۲۰ سی سی
امگانو

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 920 سی سی - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 51/10604

فاقد برنامه تأمین

روغن سرخ کردنی امگانو۱.۸لیتری
امگانو

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 51/10604

فاقد برنامه تأمین