روغن زیتون تصفیه شده بی بو ۵۰۰ سی سی OAB
OAB

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۶,۰۵۰ تومان

روغن زیتون ارگانیک فرابکر ۵۰۰ سی سی OAB
OAB

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 سی سی - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۷۹,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۵۰ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۵۰۰ میلی لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 میلی لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - ترکیبات : روغن زیتون - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۸۶,۵۰۰ تومان

۸۲,۱۷۵ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - ترکیبات : روغن زیتون - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن زیتون برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1617

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن زیتون تصفیه شده برند تاپ گلدن بی بو حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1617

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان

روغن زیتون تصفیه نشده غذای سالم ۱۰۰۰سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین