روغن ذرت برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن ذرت - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن ذرت - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1035

۵ %
تخفیف

۲۸,۶۵۰ تومان

۲۷,۲۱۸ تومان

روغن کنجد رامونا ۳۷۵ سی سی
رامونا

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 375 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۹ تومان

۳۵,۵۵۸ تومان

روغن آفتابگردان فرابکر ارگانیک برند نیکاتیس حجم ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن آفتابگردان - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

روغن آفتابگردان غذای سالم ۱۰۰۰سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : روغن آفتابگردان - وزن : 1000 سی سی - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۳,۷۰۰ تومان

روغن ذرت برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن ذرت - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1035

۵ %
تخفیف

۴۹,۸۰۰ تومان

۴۷,۳۱۰ تومان

روغن سرخ کردنی برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کلزا-روغن ذرت-روغن افتابگردان وروغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1045

۵ %
تخفیف

۵۲,۶۵۰ تومان

۵۰,۰۱۸ تومان

روغن زیتون فرابکر ارگانیک برند نیکاتیس حجم ۵۰۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۳,۲۰۰ تومان

روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۵۰۰ میلی لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 500 میلی لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۳,۶۷۵ تومان

روغن زیتون تصفیه شده بی بو ۵۰۰ سی سی OAB
OAB

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 گرم - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۶,۰۵۰ تومان

روغن کنجد فرابکر بیسفود ۵۰۰ سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 2046/ظ/50

۵ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۶۱,۷۵۰ تومان

روغن کنجد کانولا بیسفود ۹۰۰سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 900 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1683/ظ/49

۵ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۲,۷۰۰ تومان

روغن کنجد رامونا ۷۵۰ سی سی
رامونا

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۷۶,۲۱۱ تومان

۶۸,۵۹۰ تومان

روغن کنجد و کانولا برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد و کانولا - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کنجدوروغن کانولا - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1044

۵ %
تخفیف

۷۷,۴۸۰ تومان

۷۳,۶۰۶ تومان

روغن زیتون ارگانیک فرابکر ۵۰۰ سی سی OAB
OAB

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 سی سی - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت

۵ %
تخفیف

۷۹,۰۰۰ تومان

۷۵,۰۵۰ تومان

روغن کنجد غذای سالم ۱۰۰۰سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۸۶,۲۵۰ تومان

۸۱,۹۳۸ تومان

روغن کنجد ارگانیک برند نیکاتیس حجم ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۸۶,۵۰۰ تومان

۸۲,۱۷۵ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۵۰۰ میلی لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 میلی لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - ترکیبات : روغن زیتون - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۸۶,۵۰۰ تومان

۸۲,۱۷۵ تومان

روغن ارده کنجد ارگانیک برند نیکاتیس حجم ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن ارده کنجد - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۵ %
تخفیف

۸۹,۰۰۰ تومان

۸۴,۵۵۰ تومان

روغن مخصوص سرخ کردنی برند تاپ گلدن حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن سرخ کردنی کنجد - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1045

۵ %
تخفیف

۹۲,۳۰۰ تومان

۸۷,۶۸۵ تومان

روغن کنجد کانولا بیسفود ۱/۵لیتری
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1683/ظ/49

۵ %
تخفیف

۹۹,۵۰۰ تومان

۹۴,۵۲۵ تومان

روغن ارده کنجد غذای سالم ۱۰۰۰سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : روغن ارده کنجد - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 24 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۳,۵۰۰ تومان

۹۸,۳۲۵ تومان

روغن زیتون طبیعی سفیدرود ۱ لیتری
سفید رود

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۰۶,۳۰۰ تومان

۱۰۰,۹۸۵ تومان

روغن زیتون بی بو سفیدرود ۱۰۰۰سی سی
سفید رود

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۱۷,۹۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۵ تومان

روغن کنجد فرابکر بیسفود ۹۰۰سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 900 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 2046/ظ/50

۵ %
تخفیف

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۱۲۲,۵۵۰ تومان

روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن کنجد - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - ترکیبات : روغن زیتون - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن زیتون برند تاپ گلدن حجم ۱ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : پت - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1617

۵ %
تخفیف

۱۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰,۵۷۵ تومان

روغن زیتون طبیعی سفیدرود ۲ لیتری
سفید رود

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 2000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۵۰۰ تومان

روغن کنجد فرابکر بیسفود ۱/۵ لیتری
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 2046/ظ/49

۵ %
تخفیف

۱۸۷,۰۰۰ تومان

۱۷۷,۶۵۰ تومان

روغن زیتون بی بو سفیدرود ۲ لیتری
سفید رود

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 2000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

۵ %
تخفیف

۲۲۰,۶۰۰ تومان

۲۰۹,۵۷۰ تومان

روغن زیتون تصفیه شده برند تاپ گلدن بی بو حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1617

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان

روغن کنجد برند تاپ گلدن تصفیه شده حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : حلال - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 33/1034

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان

روغن زیتون بکر برند تاپ گلدن حجم ۱/۸ لیتری
تاپ گلدن

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1.8 لیتر - مدت ماندگاری : 15 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 38/1616

۵ %
تخفیف

۲۷۹,۵۰۰ تومان

۲۶۵,۵۲۵ تومان

روغن سرخ کردنی بیسفود ۹۰۰ سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن آفتابگردان - وزن : 900 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن ذرت-آفتابگردان-کانولا(کلزا)-کنجد-آنتی اکسیدانTBHQ-اسیدسیتریک - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1802/ظ/49

فاقد برنامه تأمین

روغن سرخ کردنی بیسفود ۱/۵ لیتری
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن آفتابگردان - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - ترکیبات : روغن ذرت- آفتابگردان -کانولا (کلزا) -کنجد -آنتی اکسیدان TBHQ -اسیدسیتریک - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1802/ظ/49

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود ۵۰۰ سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1576/ظ/49

فاقد برنامه تأمین

روغن زیتون تصفیه نشده غذای سالم ۱۰۰۰سی سی
غذای سالم

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 1000 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط - مجوزها و استانداردها : حلال

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود ۹۰۰ سی سی
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 900 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1576/ظ/49

فاقد برنامه تأمین

روغن کنجد تصفیه شده بدون بو بیسفود ۱/۵ لیتری
بیسفود

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 1500 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 1576/ظ/49

فاقد برنامه تأمین